<<

Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з правознавства для профільного рівня і передбачає, що отримані знання можуть стати основою майбутньої професії. Матеріал підручника складається з двох частин: «Публічне право» і «Приватне право». Розділи і параграфи наповнені таблицями та схемами, для систематизації правової інформації в доступній логічній формі, що дає можливість змінити вид навчальної діяльності при самостійній роботі. Подані статті нормативно-правових актів полегшують організацію групової роботи. Після кожного розділу розміщено контрольно-узагальнюючі завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Підручник підготовлено відповідно до психолого-вікових особливостей одинадцятикласників. Матеріал сприяє розвитку критичного мислення, а також уміння формулювати аналітичні судження.

Завантажити підручник

<< |
Тема 1 .
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 1. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 2. Адміністративні правовідносини
§ 3. Державне управління
§ 4, Державна служба
§ Адміністративне правопорушення
§ 6. Адміністративні стягнення
§ 7. Адміністративне затримання
§ 8-9. Адміністративне провадження
Тема 2
ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 10. Загальна характеристика фінансового права України
§ 11. Бюджетне право України
§ 12-13. Податкова система України
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність
Тема З
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 15. Загальна характеристика кримінального права України
§ 16—17. Злочин
§ 18-19. Кримінальна відповідальність
§ 20—21. Кримінальне покарання
§ 22—25. Відповідальність за окремі види злочинів
§ 26—27. Кримінальний процес
§ 28—29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Тема 4
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
§ 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України
§ 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування
ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 5 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 33—34. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§ 35-36. Суб’єкти цивільних правовідносин
§ 37—38. Правочини
§ 39. Представництво і довіреність
§ 40—41. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
§ 42—43. Загальна характеристика права власності та інші речові права
§ 44-45. Форми та види власності. Захист права власності
§ 46. Право інтелектуальної власності
§ 47—48. Цивільно-правова відповідальність
49—50. Зобов’язання у цивільному праві
§ 51-52. Цивільно-правові договори
§ 53. Захист прав споживачів
§ 54—55. Основи спадкового права
§ 56—57. Цивільний процес (судочинство)
Тема 6
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 58. Загальна характеристика господарського права України
§ 59—60. Підприємництво в Україні
§ 61. Господарські договори
§ 62. Господарсько-правова відповідальність
§ 63. Господарські спори
Тема 7
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
§ 64—65. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 66—67. Трудовий договір
§ 68-69. Робочий час та час відпочинку
§ 70—71. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність
§ 72—73. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці
§ 74. Соціальний захист в Україні
§ 75. Пенсії в Україні
Тема 8
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин
§ 77-78, Шлюб. Права та обов’язки подружжя
§ 79-80. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
§ 81. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Тема 9
ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 82—83. Загальна характеристика житлового права України
§ 84—85. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства
Тема 10
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 86. Загальна характеристика земельного права України
§ 87. Право власності на землю
§ 88—89. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права на землю
§ 90—91. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Книги и учебники по дисциплине Основы права Украины, правоведение:

  1. Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень - 2011 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -