<<
>>

Види проваджень

Норма закону

Цивільний процес (цивільне судочинство) - це сукупність норм цивільного процесуального права, що регулюють порядок розгляду і вирішення цивільних справ.

Цивільний процес має універсальний характер і забезпечує захист прав і охоронюваних інтересів незалежно від їхньої галузевої приналежності й характеру предмета судової діяльності.

Буква закону - Цивільно-процесуальний кодекс України (далі - ЦПК України)

Cm. 1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд- і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно зі ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Види проваджень: справи позовного провадження; справи окремого провадження; справи наказного провадження.

Справи позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які пере-

даються на розгляд суду. Ці справи витікають зі спору про право. Спори можуть бути пов’язані як з порушенням суб’єктивного права (коли діями одного учасника або в р зультаті його дій применшуються чиї-небудь блага - майнові, особисті), так і з його оспорюванням (коли в результаті повс дінки учасника спору стає неясним зміст правовідношення, в також взаємні права і обов’язки). Про конкретний спір повідомляє зацікавлена особа, звертаючись до суду з позовною зая вою про захист порушеного або оспорюваного суб’єктивного права.

Справи окремого провадження спрямовуються на встанов лення певних обставин, наявності юридичних фактів або юридичного статусу громадян, необхідних для реалізації суб’єктивних прав. У порядку окремого провадження розглядають справи, у яких відсутній спір про право, а постає питання саме про встановлення юридичного факту.

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

• обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

• надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

• визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

• усиновлення;

• встановлення фактів, що мають юридичне значення;

• відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;

• передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

• визнання спадщини відумерлою та інші справи.

Справи наказного провадження полягають у спрощеній процедурі розгляду ряду матеріально-правових вимог кредитора (за термінологією ЦПК України - стягувач або заявник) до боржника, які базуються на беззаперечних документах.

Підставами відкриття наказного провадження є такі види юридичних актів:

• вимога, яка ґрунтується на правочині, вчиненому в письмовій формі;

• вимога про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;

• вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника.

Оскільки наказне провадження є спрощеною формою судочинства, то судовий наказ структурно простіший і стисліший, ніж судове рішення у позовному чи окремому провадженні. У

fljihieoMy наказі має бути лише дві частини: вступна та резони пивна. Законом не передбачена наявність у структурі судо- нмі'о наказу мотивувальної частини. Судовий наказ є одно- •інсно виконавчим документом і не вимагає видачі виконавчо- III листа.

1.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Види проваджень:

 1. Види проваджень
 2. Види цивільно-правових проваджень.
 3. Цивільний процес, наказне провадження, позовне провадження, окреме провадження, третейські суди.
 4. § 1. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 5. § 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження
 6. § 2. Дозвільні провадження
 7. § 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
 8. Ааналіз змісту інституту державної служби дає змогу виділити низку проваджень, які притаманні саме цьому інституту і, водночас, відносять­ся до так званих «позитивних» адміністративних проваджень.
 9. Поняття наказного провадження та його характерні ознаки
 10. Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справа до судового розгляду)
 11. Стаття 234. Окреме провадження
 12. § 1. Історичний нарис наказного провадження
 13. Як правильно розуміти положення ст. 16 ЦПК щодо недопущення розгляду в одному провадженні вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства? Чи можна за правилами ЦПК, наприклад, розглядати позов про визнання незаконним рішення суб'єкта владних повноважень та про визнання права власності на нерухомість?
 14. Чи можливо забезпечити заяву, подану в порядку окремого провадження, за аналогією із забезпеченням позову?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -