<<
>>

Суб’єкти адміністративних правовідносин

Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути: пргани державного управління і місцевого самоврядування; к пжавні посадові особи та державні службовці; посадові осоті і службовці органів місцевого самоврядування, підприємниці, установи та організації незалежно від їх організаційно- IIракових форм і форм власності; громадяни України; іноземні громадяни та особи без громадянства, які реалізують свої мрака і обов’язки у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Необхідно зазначити, що права і обов’язки суб’єктів адміні-

■ тративних правовідносин мають взаємний характер: правам однієї сторони відповідають обов’язки іншої, і навпаки.

Суб’єкти адміністративних правовідносин наділені адміні- гтрлтивною правоздатністю та дієздатністю.

Норма закону

Адміністративна правоздатність - це здатність індивіда бути носієм прав і обов’язків у сфері державного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється зі смертю особи. Адміністративна правоздатність не однакова для всіх громадян і залежить від багатьох факторів: віку, освіти, статі, стану здоров’я тощо.

Адміністративна дієздатність - це визначена законом та іншими нормативно-правовими актами здатність громадян особисто своїми діями набувати, здійснювати права та нести обов’язки адміністративно- правового характеру.

Законодавством точно визначено момент виникнення адміністративної дієздатності. Її настання пов’язане з віком (інте- ігктуальним зростанням) особи:

■ б років - діти йдуть до школи, стаючи суб’єктами правовідносин;

• 7 років дають згоду на зміну прізвища;

- 10 років мають право вступу в дитячі громадські організації;

■ М років мають право вільно пересуватися по території країни;

■ Ш років настає адміністративна відповідальність тощо.

Ллє в повному обсязі вона настає з 18 років. Деякі з фак-

піріп можуть спричиняти повне або часткове обмеження ад- II тістративної дієздатності:

• душевна хвороба;

- інвалідність (втрата зору, слуху) позбавляє права на управління транспортним засобом;

• судимість або відсутність спеціальної освіти не дає можливості обіймати ряд посад у державному апараті.

Для юридичних осіб адміністративна дієздатність настає з часу створення, для фізичних - залежно від обставин.

4.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Суб’єкти адміністративних правовідносин:

 1. Поняття адміністративних правовідносин та їх особливості
 2. Суб’єкти адміністративних правовідносин
 3. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 4. 2.4. Компетенція суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 5. § 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин
 6. 1. Орган виконавчої влади як суб’єкт адміністративного права
 7. 3. Реалізація прав громадян в адміністративних правовідносинах
 8. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 9. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 10. 1.3. Суб’єкти, об’єкти і зміст землеустрою
 11. 1.7. Землеустрій як гарантія суб’єктивних прав власників і користувачів земельних ділянок
 12. § 2. Склад правовідносин
 13. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 14. Адміністративні правопорушення як вид правопорушень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -