<<
>>

Завдання для узагальнення за темою

І. Виконайте тестові завдання

1. Що є предметом трудового права?

A. Економічний зиск, а саме заробітна плата.

Б. Відносини, змістом яких є сам процес праці.

B. Відносини, що регулюють право власності.

Г. Відносини, змістом яких є результат праці.

2. Назвіть стан трудової діяльності працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового договору.

A. Звільнення.

Б. Переміщення.

B. Переведення.

Г. Підвищення.

3. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється:

A.

Нормальна тривалість робочого часу.

Б. Неповний робочий час.

B. Скорочений робочий час.

Г. Ненормований робочий день.

4. Вид юридичної Відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відшкодувати збиток, заподіяний підприємству, установі, організації в результаті невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі і порядку.

A. Майнова відповідальність.

Б. Матеріальна відповідальність.

B. Трудова відповідальність.

Г. Адміністративна відповідальність.

5. Яка структура не є органом з вирішення колективних трудових спорів?

A. Комісія з трудових спорів (КТС).

Б. Примирна комісія.

B. Трудовий арбітраж.

Г. Національна служба посередництва і примирення.

6. Комплекс економічних, психологічних, освітніх, медичних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи

Трудове право України. Соціальний захист

індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення їх життєдіяльності та повернення до повноцінного життя.

A. Соціальна допомога.

Б. Соціальна реабілітація.

B. Соціальна виплата.

Г. Соціальна послуга. 1

7. Визначте, який вид загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового випадку не передбачений законодавством України.

A. Страхування по вагітності і пологах.

Б. Пенсійне страхування.

B. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Г. Медичне страхування.

8. Які пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного струхування?

A. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Б. Пенсія за віком.

B. Пенсія по інвалідності.

Г. Довічна пенсія подружжя.

9. Які умови трудового договору, що встановлюються угодою сторін, є обов’язковими?

A. Про встановлення випробування.

Б. Про трудову функцію.

B. Про забезпечення житлом.

Г. Про надання для дитини працівника місця в дошкільному дитячому закладі.

Ґ. Про розмір винагороди за роботу.

10. Який із зазначених обов’язків повинен виконувати власник або уповноважений ним орган?

A. Створювати умови для зростання продуктивності праці. Б. Забезпечувати трудову і виробничу дисципліну.

B. Дбайливо ставитися до майна.

Г. Додержуватися вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки та виробничої санітарії.

Ґ. Поліпшувати умови праці та побуту.

Д. Працювати чесно і сумлінно. [3]

12. Установіть відповідність між визначеннями та назвами систем заробітної плати.

1. Плата за виконання певного обсягу А. Відрядна,

робіт незалежно від строку їх виконай- Б. Звичайна, ня (за будівництво певної споруди). В. Погодинна.

2. Розмір заробітної плати встановлю- Г. Акордна, ється залежно від годин, проведених

на роботі, та кваліфікації робітника.

3. Заробіток нараховується за виконаний обсяг робіт, вироблену продукцію за розцінками, обчисленими з огляду на установлені тарифні ставки і норми виробітку.

II. Порівняйте поняття

A. Нормальна тривалість робочого часу - скорочений робочий час - неповний робочий час.

Б. Щорічна основна відпустка - додаткова відпустка.

B. Повна матеріальна відповідальність - обмежена матеріальна відповідальність - кратна матеріальна відповідальність.

Г. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. III.

III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі з

трудового права

A. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати одного місяця, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - 3-х місяців.

Б. Джерелами локального регулювання умов праці є генеральна, галузева та інституціональна угоди.

B. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі та відомості про стягнення.

Г. Нічним вважається час з 22 до 7 години доби. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на дві години.

Ґ. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше трьох днів з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше одного місяця з дня вчинення проступку.

Д. Індивідуальні трудові спори розглядаються примирними комісіями та районними (міськими) судами.

IV. Розв’яжіть ситуацію

Директор навчального закладу, що працював за розкладом шестиденного робочого тижня, зобов'язав класних керівників заходи виховного та розважального характеру (а саме свята, тематичні вечори та дискотеки) проводити після закінчення навчальних занять у останній робочий день тижня, тобто суботу. Не дивлячись на обґрунтоване пояснення такого розпорядження, класні керівники не погодилися з наказом директора.

• Надайте консультацію робітникам навчального закладу щодо законності обґрунтування їхньої відмови. Запропонуйте свій шлях вирішення даного конфлікту.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Завдання для узагальнення за темою:

 1. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.
 2. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за темою
 8. ЗМІСТ
 9. § 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 11. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 12. Предмет, метод та завдання курсу
 13. Тема 8. Козацько-гетьманська держава і право
 14. Тема 17. Держава і право УРСР у повоєнні роки та період десталінізації (1945 - перша половина 1960 рр.)
 15. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -