ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................... З

Тема 1

Адміністративне право України

§ 1. Загальна характеристика адміністративного права

України.....................................................................................................................

5

§ 2. Адміністративні правовідносини........................................................... 9

§ 3. Державне управління................................................................................ 14

§ 4. Державна служба......................................................................................... 18

§ 5. Адміністративне правопорушення...................................................... 22

§ 6. Адміністративні стягнення..................................................................... 27

§ 7. Адміністративне затримання................................................................. 31

§ 8-9. Адміністративне провадження........................................................... 34

Тема 2

Фінансове право України

§ 10. Загальна характеристика фінансового права України.......... 41

§ 11. Бюджетне право України...................................................................... 46

§ 12-13. Податкова система України........................................................... 51

§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність.................. 60

Завдання для узагальнення за темою................................................... 65

Тема З

Кримінальне право України

§ 15. Загальна характеристика кримінального права

України................................................................................................................... 70

§ 16-17. Злочин..................................................................................................... 75

§ 18-19. Кримінальна відповідальність...................................................... 88

§ 20-21. Кримінальне покарання.................................................................. 92

§ 22-25. Відповідальність за окремі види злочинів.............................. 102

§ 26-27. Кримінальний процес...................................................................... 115

§ 28-29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 121

Тема 4

Екологічне законодавство України

§ 30-31. Загальна характеристика екологічного

законодавства України................................................................................... 126

§ 32. Екологічні права та обов’язки громадян.

Природокористування.................................................................................... 131

Завдання для узагальнення за темою.................................................. 138

Тема 5

Цивільне право України

§ 33-34. Загальна характеристика цивільного права

та цивільних правовідносин....................................................................... 143

§ 35-36. Суб’єкти цивільних правовідносин........................................... 152

§ 37-38. Правочини............................................................................................ 160

§ 39. Представництво і довіреність............................................................. 166

§ 40-41. Захист цивільних прав та охоронюваних законом

інтересів............................................................................................................... 173

§ 42-43. Загальна характеристика права власності

та інші речові права.......................................................................................... 182

§ 44-45. Форми та види власності. Захист права власності.............. 190

§ 46. Право інтелектуальної власності...................................................... 197

§ 47-48.

Цивільно-правова відповідальність.......................................... 204

Завдання для узагальнення за темою.................................................. 211

§ 49-50. Зобов’язання у цивільному праві............................................... 215

§ 51-52. Цивільно-правові договори........................................................... 219

§ 53. Захист прав споживачів........................................................................ 225

§ 54-55. Основи спадкового права.............................................................. 233

§ 56-57. Цивільний процес (судочинство)................................................ 241

Завдання для узагальнення за темою.................................................. 251

Гема 6

Господарське право України

§ 58. Загальна характеристика господарського

права України.................................................................................................... 256

§ 59—60. Підприємництво в Україні......................................................... 262

§ 61. Господарські договори.......................................................................... 271

§ 62. Господарсько-правова відповідальність....................................... 275

§ 63. Господарські спори................................................................................ 281

Тема 7

Трудове право України. Соціальний захист

§ 64-65. Правове регулювання трудових відносин

в Україні............................................................................................................... 287

§ 66-67. Трудовий договір............................................................................... 294

§ 68-69. Робочий час та час відпочинку.................................................... 303

§ 70-71. Трудова дисципліна. Дисциплінарна

відповідальність. Матеріальна відповідальність................................. 310

§ 72-73. Індивідуальні та колективні трудові спори.

Оплата праці. Охорона праці....................................................................... 318

§ 74. Соціальний захист в Україні.............................................................. 328

§ 75. Пенсії в Україні........................................................................................ 332

Завдання для узагальнення за темою................................................. 338

Тема 8

Сімейне право України

§ 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних

до них відносин.................................................................................................. 342

§ 77-78. Шлюб. Права та обов’язки подружжя................................ 347

§ 79-80. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей............................ 356

§ 81. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 362

Тема 9

Житлове право України

§ 82-83. Загальна характеристика житлового права

України.............................................................................................................. 368

§ 84-85. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства 374

Тема 10

Земельне право України

§ 86. Загальна характеристика земельного права

України................ 1............................................................................................ 379

§ 87. Право власності на землю.................................................................... 384

§ 88-89. Набуття та реалізація права на землю.

Плата за землю. Захист права на землю.................................................... 394

§ 90-91. Організаційно-правові форми

сільськогосподарського виробництва..................................................... 402

Завдання для узагальнення за темою.................................................. 408

<< |
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. 19.3. Зміст правовідносин
 3. ЗМІСТ
 4. ЗМІСТ
 5. ЗМІСТ
 6. § 39. Юридичний зміст правовідносин.
 7. Стаття 46. Зміст протоколу
 8. Стаття 1 64. Зміст охорони земель
 9. 5.2. Форма і зміст позовної заяви
 10. Стаття 364. Форма і зміст заяви
 11. Зміст заочного рішення
 12. 5.1.3. Зміст функцій держави
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -