<<
>>

Поняття адміністративних правовідносин та їх особливості

У процесі реалізації функцій держави виникають організаційні зв’язки між учасниками, значна частина яких потребує правового регулювання. Таке регулювання здійснюється за допомогою адміністративно-правових норм, що перетворює їх на адміністративні правовідносини.

Норма закону

Адміністративні правовідносини - це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права.

Адміністративні правовідносини є різновидом правових відносин, і тому їм властиві загальні ознаки.

Складовими адміністративних правовідносин є суб’єкти, об’єкти та зміст.

Підставами виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин є юридичні факти.

Адміністративні правовідносини

складаються з таких елементів

Суб’єктами є

державні органи, фізичні та юридичні особи, які наділяються певним обсягом повноважень у сфері державного управління

Об’єктом є

управлінська діяльність у сфері державного управління

Зміст правовідносин

характеризується синтезом фактичного та юридичного. Юридичний зміст - це адміністративні суб’єктивні права та обов'язки суб’єктів правовідносин. Фактичний зміст - це поведінка суб'єктів адміністративних правовідносин, їх діяльність

Адміністративні правовідносини мають деякі особливості, що відрізняють їх від інших правовідносин:

• вони складаються у сфері державного управління;

• в усіх відносинах однією зі сторін обов’язково є орган виконавчої влади (державного управління), орган місцевого

І

самоврядування або громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями;

• це особливий зв’язок між їх учасниками, один з яких за даних обставин має право вимагати від іншого такої поведінки, що передбачена нормою адміністративного права;

• орган управління зобов’язаний реалізувати свої права, тобто право є одночасно і обов’язком суб’єкта адміністративних правовідносин;

• вони можуть виникати за ініціативи будь-якого суб’єкта адміністративного права, згода іншої сторони не є обов’язковою умовою для їх виникнення;

• порушення однією зі сторін своїх обов’язків зумовлює її відповідальність перед державою, а не перед іншою стороною;

• санкції, що застосовуються до сторін цих правовідносин за порушення ними своїх прав і обов’язків, - це, як правило, заходи адміністративного примусу, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, але можлива матеріальна і кримінальна відповідальність;

• спори, що виникають між учасниками цих правовідносин, вирішуються як в адміністративному, так і в судовому порядку.

2.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Поняття адміністративних правовідносин та їх особливості:

 1. Поняття адміністративного права
 2. Поняття адміністративних правовідносин та їх особливості
 3. Поняття «адміністративне право.
 4. § 1. Поняття і види суб'єктів адміністративного права
 5. § 1. Поняття адміністративного примусу
 6. § 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання
 7. § 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності
 8. 1. Орган виконавчої влади як суб’єкт адміністративного права
 9. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 10. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/49/ЕЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя)*
 11. ДИРЕКТИВА РАДИ 92/96/ЕЕС від 10 листопада 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЕЕС і 90/267/ЕЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)*
 12. 3.1. Провадження у справах про встановлення фактів, що тягнуть за собою виникнення, зміну чи припинення сімейних правовідносин
 13. Поняття, ознаки та особливості цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 14. Адміністративні правопорушення як вид правопорушень
 15. 2.1 Учасники судового процесу та їх об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу на формування і ухвалення безпомилкових адміністративних судових рішень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -