Поняття, види і принципи державної служби

В юридичній літературі поняття «служба» тлумачиться як вид оплачуваної громадської корисної діяльності. Вона передбачає виконання управлінських дій, обслуговування суспільства. Службовці мають різноманітні соціальні функції, які обумовлені багатьма нормативно-правовими актами, що регламентують окремі види служби.

Тобто службовцем (на відміну від державного службовця) є особа, яка обіймає посаду і здійснює управлінську діяльність або виконує соціально- культурні функції (лікар, учитель, працівник культури) за винагороду.

Буква закону - Закон України «Про державну службу»

Cm. 1. Державна служба - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Державна служба здійснюється на професійній основі. Виходячи з принципу поділу влад, вирізняють державну службу в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.

І

1.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Поняття, види і принципи державної служби:

 1. § 1. Проходження державної служби: загальне поняття
 2. 4. Поняття, система та види органів державної влади
 3. 2. Поняття державної служби і державних службовців: деякі дискусійні питання
 4. Бабич В.А. Принципи функціонування державної виконавчої служби // Адвокат, №11, 2011, - С. 34-37.
 5. О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с., 2009
 6. Змістом інституту державної служби є суспільні відносини
 7. §2. Стадії проходження державної служби
 8. 1. Конституційні засади становлення та розвитку державної служби в Україні
 9. Законодавче забезпечення державної служби
 10. Адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
 11. Право проходження державної служби
 12. 1. Суспільна роль та функції державної служби в Україні
 13. Місце державної служби у реалізації ленінської утопії
 14. 3. Службові і посадові особи державної служби: зміст понять та їх співвідношення
 15. Кадрова політика в системі державної служби УРСР
 16. 2. Утворення інституту державної служби
 17. 5. Контроль з боку державної контрольно-ревізійної служби в Україні
 18. Глава 19. Складові елементи інституту державної служби
 19. Глава 18. Організаційно-правові засади державної служби
 20. РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ З БАНКАМИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -