<<
>>

Завдання для узагальнення за темою

І. Виконайте тестові завдання

1. Як називається правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин?

A. Аналогією закону.

Б. Аналогією права.

B. Звичаєм ділового обороту.

Г. Договором.

1. Що з нижчепереліченого НЕ є об’єктом цивільних правовіц носин?

A. Певні дії, робота або послуги.

Б. Процес праці.

B. Речі (майно).

Г. Особисті немайнові блага.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:

A.

Договори та інші правочини.

Б. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної творчої діяльності.

B. Злочини.

Г. Завдання майнової та моральної шкоди.

3. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є її:

A. Приналежністю.

Б. Складовою частиною.

B. Другорядною річчю.

Г. Обслуговуючою річчю.

4. Який обсяг цивільної дієздатності дозволяє особі вчиняти лише дрібні побутові правочини?

A. Повна.

Б. Часткова.

B. Неповна.

Г. Обмежена.

5. Як називається правочин, що може бути визнаний судом недійсним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша зацікавлена особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом?

A. Нікчемний.

Б. Злочинний.

B. Конфліктний.- Г. Оспорюваний.

6. Як називається спосіб захисту цивільного права, який застосовується у випадку спору між суб’єктами щодо наявності чи відсутності правовідносин між сторонами і відповідно наявності чи відсутності цивільного права та обов’язку?

A. Визнання правочину недійсним.

Б. Припинення дії, яка порушує право.

B. Визнання права.

Г. Примусове виконання обов’язку в натурі.

8. Яка з перелічених нижче тез НЕ є підставою набуття права власності?

A. Привласнення рухомої речі, яку залишив без догляду власник.

Б. Набуття права власності на новостворене майно.

B. Привласнення загальнодоступних дарів природи.

Г. Набуття права власності на безхазяйну річ.

9. До господарських товариств належать:

A. Повне товариство.

Б. Командитне товариство.

B. Виробничий кооператив.

Г. Споживчий кооператив.

Ґ. Об’єднання громадян.

Д. Товариство з обмеженою відповідальністю.

10. Моральна шкода полягає у ...

A. Спростуванні недостовірної інформації.

Б. Недоліках щодо проданого товару.

B. Фізичному болю та стражданнях, яких особа зазнала у зв’язку з ушкодженням здоров’я.

Г. Приниженні честі, гідності, а також ділової репута- j ЦІЇ-

Ґ. Визнанні недійсним правочину, вчиненого під впливом помилки.

Д. Душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. 11

[1] Установіть відповідність між обсягом дієздатності та її видами.

II. Порівняйте поняття

• Майнова шкода - моральна шкода.

• Нікчемні правочини - оспорювані правочини.

• Правоздатність - дієздатність.

III. Виправте помилки, допущені учнем у самостійній роботі з цивільного права

A. Звичай ділового обороту має місце, коли цивільні відносини не врегульовані Цивільним кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором та визначаються тими правовими нормами згаданого вище Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

Б. Товариством є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

B. При казуальному волевиявленні воля сторін на вчинення правочину прямо не висловлюється, але їх поведінка засвідчує їхню волю до настання певних правових наслідків (договір зберігання речі в автоматичних камерах схову).

Г. Представлення - це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Ґ. Право на честь - це особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності та значимості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті.

І

Д. Емфітевзис - це право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

IV. Розв’яжіть ситуацію

Василько Невгамовний, 13-ти років, був направлений районною поліклінікою для оздоровлення у санаторій «Бджілка». У перший же день відпочинку, коли вихователь заснув у холі, Невгамовний виліз через вікно першого поверху корпусу та вийшов з території санаторію. Блукаючи містом, він натрапив на місцевих підлітків, що грали у волейбол, і попросився пограти з ними. М’яч, який відбив Василько, полетів у бік супермаркету і вибив скло розміром 52 м2.

• Чи буде Невгамовний нести юридичну відповідальність?

Якщо ні, то хто відшкодує збитки супермаркету?

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Завдання для узагальнення за темою:

 1. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.
 2. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за темою
 8. ЗМІСТ
 9. § 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 11. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 12. Предмет, метод та завдання курсу
 13. Тема 8. Козацько-гетьманська держава і право
 14. Тема 17. Держава і право УРСР у повоєнні роки та період десталінізації (1945 - перша половина 1960 рр.)
 15. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -