<<
>>

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди

Адміністративне судочинство в Україні здійснюється адміністративними судами. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких і»і коном встановлений інший порядок судового вирішення.

Адміністративними судами в Україні є:

• окружні адміністративні суди;

• апеляційні адміністративні суди;

• Вищий адміністративний суд України.

Адміністративні суди розглядають справи: де однією із

сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування; з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних по- шіоважень у справах про їх притягнення до відповідальності.

Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцем проживання (знаходження) відповідача. Справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (знаходження) позивача.

Адміністративне судочинство здійснюється:

• одноособово (в судах першої інстанції);

• колегією з 3 судів (в окружних судах у випадках, передбачених законодавством, в апеляційному порядку);

• колегією з 5 судів (у касаційному порядку);

• перегляд судових рішень в адміністративних справах у Верховному Суді України здійснюється колегіально.

Буква закону - Кодекс адміністративного судочинства України

Cm. 2. Завдання адміністративного судочинства

1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Повноваження адміністративних судів, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення судочинства визначає Кодекс адміністративного судочинства України.

Компетенція адміністративних судів поширюється на:

• спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;

• спори з приводу прийняття громадян на державну службу, її проходження, звільнення зі служби;

• спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а також спори, які виникають з приводу укладення та виконання адміністративних договорів;

• спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;

• спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

4.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Адміністративне судочинство. Адміністративні суди:

 1. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди
 2. Адміністративне судочинство.
 3. § 2. Адміністративне право Німеччини
 4. 4. Процесуальний аспект адміністративного права: особливості тлумачення
 5. 2. Юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні
 6. 3. Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх законодавчого закріплення
 7. 4. Проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
 8. 1. Законодавство про адміністративне судочинство: проблеми кодифікації
 9. 3. «Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака управлінського характеру адміністративної відповідальності
 10. І. Адміністративні Суди.
 11. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
 12. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
 13. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -