<<
>>

Види юридичних осіб

Цивільне законодавство, а саме ст. 81 ЦК України, класифікує види юридичних осіб.

Залежно від способів об’єднання осіб та (або) майна:

• юридичні особи, які об’єднують тільки осіб (об’єднання громадян, політичні партії, благодійні організації, релігійні організації);

• юридичні особи, які об’єднують осіб та майно (виробничі кооперативи);

• юридичні особи, які об’єднують майно (товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю, акціонерні товариства).

Залежно від способів створення:

• юридичні особи приватного права, які створюються на підставі установчих документів;

• юридичні особи публічного права, які створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

ЦК України регулює порядок створення, організаційно- правові форми, правове становище юридичних осіб. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом.

р—~- Норма закону

Товариство - це організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі в цьому товаристві.

Установа - це організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства або виробничі кооперативи. Непідприємницькими товариствами є товариства, які

не мають на меті одержання прибутку для його наступної розподілу між учасниками.

Порівняйте поняття

Опрацювавши главу 8 Цивільного кодексу Украи «Підприємницькі товариства», а саме § 1 «Господарські тові риства», заповніть порівняльну таблицю видів господарські товариств.

Критерії

для

порівняння

Повне

товари

ство

Командит- не товариство Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з додатковою відповідальністю Акціонерне товари ство
Визначення Ст.
119
Ст. 133 Ст. 140 Ст. 151 Ст. 152
Установчі

документи

Статутний

капітал

Визначення меж відповідальності
Інші критерії

09 Запитання для самоперевірки

1. Хто є фізичною особою за Цивільним кодексом України?

2. Дайте визначення правоздатності і дієздатності фізичних осіб.

3. Які види дієздатності ви знаєте?

4. Дайте визначення юридичної особи.

5. Схарактеризуйте ознаки юридичної особи.

6. Які існують способи виникнення юридичних осіб?

7. Як Цивільний кодекс України класифікує види юридичних осіб?

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Види юридичних осіб:

 1. 3. Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства
 2. § 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
 3. 1.3. Основні обов’язки та особливості притягнення неповнолітніх до юридичної відповідальності.
 4. Доктринальні основи юридичної техніки
 5. Методологія юридичної техніки
 6. Види юридичної техніки
 7. Співвідношення юридичної техніки із законодавчою технікою та законодавчою технологією
 8. Види юридичного письма
 9. Види та функції юридичних конструкцій
 10. Класифікація юридичних символів
 11. Види й форми правореалізації
 12. § 4. Поняття і види юридичної відповідальності
 13. § 3. Юридична техніка.
 14. § 3. Юридичні колізії та способи їх розв’язання
 15. Поняття юридичного тлумачення
 16. Поняття та юридична характеристика договору надання медичної послуги (допомоги)
 17. Адміністративні правопорушення як вид правопорушень
 18. 4.3.1. Українська система реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 19. Правова характеристика видів господарської діяльності, здійснення яких дозволяється військовим частинам Збройних Сил України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -