Предмет фінансового права

Фінансове право належить до публічних галузей. Об’єктом фінансово-правових норм є відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі та організації використання централізованих і децентралізованих фондів, коштів,

г

які становлять частину національного доходу і необхідні для функціонування держави.

Предметом регулювання фінансового права є:

• відносини між Україною, Автономною Республікою Крим та адміністративно-територіальними одиницями з приводу розподілу доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи;

• відносини між представниками органів державної влади і місцевого самоврядування, з одного боку, і органів державної виконавчої влади і виконкомів рад - з другого, з приводу складання розгляду, затвердження і виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;

• відносини між державою і підприємствами, установами, громадянами - з приводу виконання останніми фінансових зобов’язань перед державою щодо сплати податків, зборів;

• відносини між вищими органами державної виконавчої влади та виконкомами рад і бюджетними установами - з приводу одержання та використання останніми коштів, які виділяються з бюджетів та цільових фондів;

• відносини між Україною в особі Національного банку України та комерційними банками.

Таким чином, предметом фінансового права є суспільні відносини у сфері фінансової діяльності держави і територіальних громад з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів державних фінансів.

1.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Предмет фінансового права:

 1. Предмет і методи фінансового права.
 2. Джерела фінансового права
 3. Загальна характеристика фінансового права
 4. § 7. Основи фінансового права
 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ЄС, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 6. § 10. Загальна характеристика фінансового права України
 7. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ЄС У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 8. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ Розділ 2\ \ \ МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА\ \ \ 2.1. Поняття і призначення методології\ \ \ Ознайомившись з предметом теорії держави і права, слід з'ясувати, за допомогою яких засобів, прийомів ця наука досягає своїх цілей, тобто які методи використовуються в науковому пізнанні явищ державно-правової дійсності. Теорія держави і права має не лише свій предмет, але й метод. Предмет теорії держави і права дає відповідь на запитання, яку галузь сус
 9. § 5. Наука гражданского процессуального права, ее предмет и система 1. Предмет науки гражданского процессуального права
 10. Склад фінансових правовідносин
 11. Методи фінансово-правового регулювання
 12. 7.2. Незаконні дії з фінансовими документами
 13. 7.24. Шахрайство з фінансовими ресурсами
 14. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 15. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄС У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 16. 15.4.1. Регулювання якості фінансових послуг у Співтоваристві
 17. § 2. Предмет и методы уголовно-исполнительного права, его связь с другими отраслями права
 18. 9.3. Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -