<<
>>

Поняття та види відпусток

Норма закону

Відпустка - найтриваліший вид часу відпочинку, який передбачає тимчасове оплачуване або безоплат не звільнення роботодавцем працівника від виконаний трудових обов’язків протягом встановленої законом або за угодою сторін кількості календарних днів із збг реженням за ним місця роботи на цей період.

Відповідно до Кодексу законів про працю і Закону України «Про відпустки» встановлені такі види відпусток:

• щорічні включають основну відпустку (тривалість не менш ніж 24 к/д), додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і тяжкими умовами праці (тривалістю до 35 к/д), додаткову відпустку за особливий характер роботи (тривалістю до 35 к/д);

• додаткові відпустки у зв’язку з навчанням без відриву від виробництва;

• творча відпустка (для завершення дисертаційного дослідження, написання підручника і т.

ін.);

• соціальні відпустки, що включають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткову відпустку жінці, що має двох або більше дітей у віці до 15 років;

• відпустка без збереження заробітної плати.

Право на основну чи додаткову відпустку в перший рік роботи працівник має після шести місяців безперервної праці на даному підприємстві, а за другий і наступні роки щорічно відпустки надаються в будь-який час відповідно до графіка черговості надання відпусток.

Закінчення таблиці

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

• особам віком до вісімнадцяти років;

• інвалідам;

• жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

• одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері);

• опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

• дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

• ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

• ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

• в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

Розв’яжіть ситуацію

Працівник Турботливий Максим звернувся до власника підприємства з проханням встановити йому неповний робочий день, оскільки він доглядає хворого батька. Свідченням цієї обставини є медична довідка. Власник відповів відмовою, мотивуючи тим, що його підприємство збиткове і він не має можливості тримати працівників з неповним робочим днем.

• Чи правомірні дії власника даного підприємства?

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення робочого часу.

2. Які існують класифікації видів робочого часу?

ПРАВОЗНАВСТВО

3. Чим відрізняється ненормований робочий день від надурочної роботи?

4. Назвіть відомі вам види відпочинку.

5. Дайте визначення поняття «відпустка».

6. Схарактеризуйте щорічні основні та додаткові відпустки.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Поняття та види відпусток:

 1. 11.2.4. Види правового статусу особи
 2. Поняття та види відпусток
 3. 4. Організація управління економікою в умовах соціально-економічних реформ
 4. Додатки
 5. ЗМІСТ
 6. ВСТУП
 7. Загальнотеоретична характеристика позаробочого часу в трудовому праві
 8. Поняття й ознаки відпусток
 9. Класифікація відпусток
 10. Поняття й ознаки щорічних відпусток
 11. Єдність і диференціація правового регулювання щорічних відпусток
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -