Право державної та комунальної власності

Державна власність є особливою публічною формою при- иласнення матеріальних благ в інтересах суспільства. Вона поникла одночасно з виникненням держави.

Від імені та в інтересах держави України право власності здійснюють відповідні органи державної влади.

Однак системи та способи управління державною власністю є надзвичайно складними. Визначальне значення у вирішенні цієї проблеми мають окремі статті Конституції України.

За ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України здійснює управління всіма об’єктами державної власності, частину своїх повноважень він делегує іншим створюваним органам виконавчої влади (міністерствам, комітетам, місцевим державним адміністраціям)


Норма закону

Право комунальної власності - це право територі альної громади володіти, доцільно, економно, ефектич но користуватися і розпоряджатися на свій розсуд в своїх інтересах майном, що належить їй, як без пі середньо, так і через органи місцевого самоврядуванп и,

Суб’єктами права комунальної власності є відповідні то j риторіальні громади сіл, селищ, міст і районів у містах, Оскільки районні й обласні ради виступають як органи місцевого самоврядування, то Конституція не передбачає створення комунальної власності на рівні районів і областей. ТериторІ альні громади сіл, селищ, міст і районів у містах можуть об’єднувати об’єкти своїх прав власності (виникнення у ни* спільної власності), передавати ці об’єкти до управління ра йонних і обласних рад.

Об’єкти права комунальної власності визначені в Консти ту ції України.

Буква закону - Конституція України

Cm. 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Право державної та комунальної власності:

  1. Право державної та комунальної власності.
  2. Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земель­них ділянок комунальної власності у державну власність
  3. Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них
  4. 3.1. Землеустрій як правова форма розмежування земель державної та комунальної власності у населених пунктах
  5. Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
  6. Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам
  7. § 5. Право комунальної власності на землю
  8. Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
  9. Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам
  10. § 6. Право державної власності на землю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -