Відповідальність за порушення податкового законодавства

І їй конання платниками податків та іншими суб’єктами по- дпткового обов’язку забезпечуються як високим рівнем їх пра- ипііої культури та усвідомленням суспільної значущості перед- Ппченої нормами податкового права належної поведінки, так і шетосуванням заходів державного примусу в податковій сфері.

Державний примус у податковій сфері реалізується через V» тановлений законодавством механізм юридичної відповідальності. Особливістю відповідальності за порушення податкового ш ісонодавства є її компенсаційно-каральний характер. Це зумовлено сутністю податкових правовідносин, а саме - їх владно- майновим характером.

Крім того, відповідальність за порушення податкового законодавства є комплексною, оскільки підставою такої відповідальності може виступити дія або бездіяльність, передбачена нормами податкового, адміністративного та кримінального права.

Поряд із загальними ознаками юридичної відповідальності податкова відповідальність характеризується специфічними рисами:

• підставою податкової відповідальності є вчинення діянь, що містять усі ознаки складу податкового правопорушення;

• настання відповідальності врегульовано нормами податкового права;

• відповідальність полягає у застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штрафів);

• законодавство передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності.

Законодавче визначення поняття податкового правопорушення відсутнє. В юридичній літературі податкове правопорушення визначається як протиправне (передбачене податковим законодавством), винне діяння (дія чи бездіяльність) особи, пов’язана з невиконанням або неналежним виконанням податкового обов’язку, за яке передбачена юридична відповідальність.

Податкове правопорушення є підставою для притягнення (залежно від ступеня суспільної небезпеки) до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Стаття 212 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, вчинене службовою особою

підприємства, установи, незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Розв’яжіть ситуацію

Військова частина здійснює відкачку води зі свердловини та є постачальником її для задоволення господарсько- побутових та комунально-побутових потреб населення навколишніх міст, а також для обслуговування військової техніки.

• Які загальнодержавні збори повинна сплачувати військова частина?

■Г Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення податку, назвіть його ознаки та функції.

2. Які спільні та відмінні риси податку збору та мита?

3. Хто є платниками податків та зборів?

4. Дайте визначення об’єкта оподаткування.

5. Які види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства вам відомі?

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Відповідальність за порушення податкового законодавства:

 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
 2. Розділ 26 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
 3. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
 4. Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства
 5. Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ст. 189-190)
 6. Порушення земельного законодавства та відповідальність за них.
 7. § 1. Юридична відповідальність ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 8. § 4. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства
 9. § 3. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 10. Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства
 11. 6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель
 12. Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 13. РОЗДІЛ VI ВИБОРЧІ СПОРИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 14. § 84—85. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства
 15. Поняття та основні засади податкового законодавства
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -