Заробітна плата

Буква закону - Конституція України

Cm. 43. Кожен має право на належні, безпечні і здо рові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від ви значеної законом...

Норма закону

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, ян правило, у грошовому виразі, яку за трудовим догово ром власник або уповноважений ним орган виплачу! працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Структурно заробітна плата складається з трьох частин:

Основна заробітна плата Додаткова заробітна плата г------------------------------------------------ ■ -------

Заохочувальні

виплати

• Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів - для службовців • Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

• Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань

• Це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або провадяться понад встановлені норми

Розмір заробітної плати формується з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановленії її розмір оплати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не можуть провадитися виплати за виконану працівни- ішм місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гари н тією, обов’язковою на всій території України для підпри- смств усіх форм власності і господарювання.

('истема оплати праці - це спосіб нарахування розмірів ми нагороди, належної виплати працівникам відповідно до і кісних і кількісних показників їх праці, в окремих випадках - кінцевих результатів.

Розрізняють такі системи заробітних плат:

• відрядна - за якої заробіток нараховується за виконаний обсяг робіт, вироблену продукцію за відрядними розцінками, обчисленими, виходячи з установлених тарифних ставок і норм виробітку або часу;

• акордна - на заробітну плату виділяється сума за виконання певного обсягу робіт незалежно від строку їх виконання (на будівництво певної споруди);

• погодинна - розмір заробітної плати встановлюється залежно від годин, проведених на роботі, та кваліфікації робітника. Може бути почасова, поденна та помісячна.

Основою встановлення та регулювання оплати праці на підприємствах, установах, організаціях є тарифна система. Остання включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна сітка - це шкала, що визначає співвідношення в оплаті праці різних груп працівників залежно від їх кваліфікації. Тарифна сітка формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється у розмірі, який перевищує законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок.

На відміну від посадового окладу, передбаченого для кожної посади, тарифна ставка встановлюється для цілої групи робочих професій, віднесених до певного розряду.

Тарифна ставка - це розмір оплати праці певної складності на різних видах робіт за одиницю часу (година, день, місяць) залежно від кваліфікаційного розряду працівника.

Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках. Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості),

де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

5.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Заробітна плата:

 1. Заробітна плата,
 2. § 4. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію та стипендію боржника
 3. За яких умов здійснюється звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника?
 4. Яким чином державний виконавець здійснює звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію чи стипендію боржника?
 5. § 12. Заработная плата
 6. Арендная плата
 7. § 5. Плата за землепользование
 8. Стаття 206 . Плата за землю
 9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
 10. Статья 790. Провозная плата
 11. Плата за пользование кредитом
 12. Статья 32. Плата за пользование земельными участками
 13. Статья 682. Плата за жилое помещение
 14. Стаття 66. Плата за користування житлом
 15. 1.8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
 16. Оплата труда (заработная плата)
 17. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
 18. Стаття 95. Плата за користування жилим приміщенням за договором піднайму
 19. Стаття 67. Плата за комунальні послуги
 20. Статья 614. Арендная плата
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -