Державне управління і управлінські функції

Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної праці людей для досягнення певних цілей у тій чи іншій сферах і галузях життєдіяльності. Ця діяльність здійснюється людьми - суб’єктами управління і характеризується направленням спільних дій на узгодження і координацію співпраці членів суспільства.

Різноманітність об’єктів управління дає можливість виділити такі його види, як соціальне, біологічне та технічне управління (останні здійснюються в межах соціального).

Соціальне управління має специфічне призначення, особливі форми здійснення та організації суспільних зв’язків. Управлінські завдання та функції реалізують усі державні органи, незалежно від їх призначення, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян. З огляду на зазначене прийнято поділяти соціальне управління на громадське, що здійснюється органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими недержавними організаціями, та державне.

У------- Норма закону

Державне управління - це самостійний вид державної діяльності, що має організуючий, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі керівництва економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.

Державне управління містить три елементи: прийняття рішення, виконання, контроль за реалізацією. Для його здійснення створюються спеціальні органи (встановлюються посади), які діють у рамках законів та в межах своїх повноважень.

Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і являє собою першу, найважливішу, його частину. Водночас для безпосереднього управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно- політичною діяльністю характерною є розпорядча діяльність, яка становить другу частину державного управління. Виконавча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади виявляється у відносинах влади і підпорядкування, наданні суб’єктам, що її здійснюють, юридично-владних повноважень.

Змістом державного управління є комплекс функцій, які називаються функціями управління.

Норма закону

— — Функції державного управління - це відносно самостійні та однорідні частини змісту управлінської діяльності, у яких виявляється владно-організуючий вплив суб’єкта управління на об’єкт.

Серед функцій державного управління розрізняють:

2.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Державне управління і управлінські функції:

 1. Зміст, принципи і функції державного управління інвестиційною діяльністю
 2. 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель
 3. § 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин
 4. § 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять
 5. Поняття державного регулювання і державного управління інвестиційною діяльністю
 6. Глава 22 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах безпеки і охорони державного кордону
 7. РОЗДІЛ V ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 8. 1. Призначення і функції державного контролю
 9. Форми державного управління інвестиційною діяльністю
 10. § 3. Управління державною службою
 11. Методи державного управління
 12. 3. Зміст поняття державного управління
 13. § 1. Поняття методів державного управління
 14. Поняття та методи державного управління.
 15. Органи державного управління
 16. Метоли державного управління інвестиційною діяльністю
 17. § 1. Поняття і види форм державного управління
 18. 2. Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку
 19. § 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади
 20. § 3. Правова форма методів державного управління
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -