Види господарських товариств

Буква закону - Господарський кодекс України

Cm. 80. Види господарських товариств

1. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Види господарських товариств
Іосподарське

товариство

Характеристика
Акціонерне Має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій.
Іовариство з обмеженою нідповідаль- ІІІСТЮ Статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, учасники несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді.
Товариство з додатковою відповідальністю Статутний фонд поділений на частки визначених установчими документами розмірів, учасники несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.
Повне Учасники здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном; створюється і діє на підставі засновницького договору, у якому повинні бути визначені розмір частки кожного з учасників, форма їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Командитне Один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники беруть участь у діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

1.

<< | >>
Источник: Гавриш С.Б.. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011- 416 с.. 2011

Еще по теме Види господарських товариств:

 1. Чи можливо при примусовому виконанні рішення суду про стягнення боргу з боржника - засновника господарського товариства звернути стягнення на статутний фонд господарського товариства?
 2. Поняття господарського товариства
 3. Поняття #9632;«господарське товариство».
 4. Порядок створення господарських товариств
 5. Господарсько-правове правопорушення та його види
 6. Види господарських санкцій.
 7. Права та обов’язки учасників товариств
 8. Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю.
 9. Вінник О.М.. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. - К.,1998.- 309 с., 1998
 10. Видання Українського Історично-Філолоґічного Товариства в Празі.
 11. Господарське правопорушення, господарські санкції.
 12. Вирішення спорів господарськими судами
 13. Розгляд господарських справ у судах.
 14. Стадії господарського процесу
 15. Господарське правопорушення.
 16. Підстави господарсько-правової відповідальності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -