<<
>>

Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

ругий том академічного курсу «Адміністративне право України» (далі — Академічний курс) присвячений тематиці «особливої частини» цієї навчальної дисципліни. Авторський колектив першого тому підручника у своїй основі зберігся, хоча і зазнав певних змін. Перш за все вони пов'язані з необхідністю висвітлення особливостей конкретних сфер державного управління, а також з додатковим включенням до змісту другого тому питань, що присвячені управлінню на рівні місцевого самоврядування та завданням просування України на шляху до європейського адміністративного простору.

<< | >>
Розділ I Адміністративне право і державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах
Глава 1 Адміністративно-правове і державне управління у сфері економіки
Глава 2 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері фінансів
Глава 3 Державне управління банківською системою
Глава 4 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері реалізації митної політики
Глава 5 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері підприємництва
Глава 6 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері захисту економічної конкуренції
Глава7 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері промисловості
Глава 8 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері
Глава 9 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах транспорту і зв'язку
Глава 10 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
Глава 11 Адміністративно-правове регулювання і державне управління в агропромисловій сфері
Глава 12 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Глава 13 Адміністративно-правове регулювання і державне управління в окремих міжгалузевих сферах
Глава 14 Державна політика та управління у сфері інформатизації
Розділ II Адміністративне право і державне управління у сферах соціальної і гуманітарно-культурної діяльності держави
Глава 15 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері праці та соціальної політики
Глава 16 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони здоров'я
Глава 17 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері освіти
Глава 18 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері науки
Глава 19 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері культури
Глава 20 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту
Розділ III Адміністративне право і державне управління у сферах адміністративно-політичної діяльності держави
Глава 21 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері юстиції
Глава 22 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах безпеки і охорони державного кордону
Глава 23 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері внутрішніх справ
Глава 24 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері оборони
Глава 25 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері закордонних справ
Розділ IV Організація виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
Розділ V Адміністративне право і управління в основних сферах місцевого самоврядування
Розділ VI Громадські організації та адміністративне право
Розділ VII Особливості здійснення адміністративної юрисдикції
Глава 37 Адміністративна відповідальність фізичних осіб: загальна характеристика чинного законодавства
Глава 39 Особливості адміністративних правопорушень, що підлягають розгляду адміністративними судами
Розділ VIII Україна на шляху до європейського адміністративного простору
Глава 42 Основні принципи права Європейського Союзу
Глава 43 Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового характеру
Розділ 43 Організація та діяльність публічної адміністрації у зарубіжних країнах

Книги и учебники по дисциплине Адміністративне право України:

  1. АРУТЮНЯН ДАВИД АШОТОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 - 2017 год
  2. МІЛОВІДОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 - 2016 год
  3. Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с. - 2015 год
  4. T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222. - 2014 год
  5. Деревянко Б.В.. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти : монографія / Б. В. Деревянко ; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк,2012. – 527 с. - 2012 год
  6. Армаш Надія Олексіївна. Керівник органу виконавчої влади: адміністративно–правовий статус. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ",2006. – 248 с. - 2006 год
  7. Авер'янов B.Б.. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Рсд. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К,2004.- 584 с. - 2004 год
  8. Авер’янов В.Б.. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,2003. – 384 с. - 2003 год
  9. Авер'янов В.Б. та інші. Державне будівництво та місцеве самоврядуваня Збірник наукових праць Випуск 2 . Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002 - 2002 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -