<<
>>

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства

Основними засобами державного впливу на відносини у сфері будівництва та житлово-комунального господарства є: розробка і затвердження державних стандартів, норм і правил; формування і реалізація тарифної політики; підготовка, затвердження та реалізація державних, регіональних і місцевих містобудівних програм; проведення державної експертизи проектів конкретних об'єктів; ліцензування спеціальних видів робіт; державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; надання дозволів.

Найбільш поширеними є останні три засоби, що потребують регулювання нормами адміністративного права.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (2000 р.) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та порядок їх ліцензування.

У сферах будівництва та житлово-комунального господарства такими видами діяльності є централізоване водопостачання та водовідведення, а також виготовлення, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності тощо. Згідно з Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р., органами, які здійснюють ліцензування названих видів господарської діяльності, є Мінрегіонбуд, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, дія ліцензій яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Окрім ліцензування деяких видів діяльності, у сферах будівництва та житлово-комунального господарства здійснюється також державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у сферах будівництва та житлово-комунального господарства не відрізняється від загального порядку, який врегульований Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (2003 p.).

Наступним адміністративно-правовим засобом державного впливу у сферах, що розглядаються, є надання дозволів на будівництво об'єкта містобудування, на виконання будівельних робіт, а також на розміщення малих архітектурних форм.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про планування та забудову територій» (2000 р.) фізичні і юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов'язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міської державної адміністрацій, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об'єкта містобудування.

Порядок отримання дозволу визначається регіональними правилами забудови, які приймаються на основі Типових регіональних правил забудови[32].

Дозвіл на будівництво має бути реалізованим протягом двох років. У разі якщо будівництво не започатковане у цей термін, дозвіл на будівництво втрачає чинність. Поновлення рішення про дозвіл на будівництво відбувається у такому самому порядку, як і його надання.

Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) та генерального підрядника на виконання будівельних робіт, відповідно до затвердженої проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт[33].

Як засіб адміністративно-примусового характеру у сферах будівництва та житлово-комунального господарства слід розглядати притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у вчиненні адміністративних правопорушень у цих сферах (див. про це у розд. VII, гл. 37 цього підручника).

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме 3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства:

 1. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 2. 2.3. Майнова та фінансова основи діяльності суб’єктів, що надають послуги у сфері освіти
 3. 3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
 4. Глава 31 Управління в господарсько-економічних сферах
 5. 3. Джерела житлового права
 6. 2. Уповноважені учасники житлових відносин
 7. Органи виконавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн
 8. Тема 14. Утворення радянської держави і права в Україні Становлення радянської влади в Україні
 9. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 10. 2.3. Основні напрямки удосконалення системи забезпечення правового статусу неповнолітніх в Україні.
 11. Форми та методи забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
 12. Застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації в окремих сферах реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -