<<
>>

4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства

Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства здійснюють як центральний орган виконавчої влади — Мінрегіонбуд, так і місцеві органи — місцеві державні адміністрації, їх відповідні управління та відділи.

Контрольні повноваження цих органів закріплені в законах України, Загальному положенні про міністерство, інший орган державної виконавчої влади України2, Положенні про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління[34], в конкретних положеннях про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій.

Зокрема, Мінрегіонбуд:

• організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

• здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до їх сфери управління;

• здійснює контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сферах житлово-комунального господарства та будівництва;

• контролює діяльність підзвітних і підконтрольних їм структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій тощо.

Широкі контрольні повноваження у сферах будівництва та житлово-комунального господарства мають місцеві державні адміністрації та їх відповідні структурні підрозділи — відділи та управління.

Зокрема, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації:

• здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законів та інших нормативних актів з житлово-комунальних питань;

• здійснює контроль за станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства;

• забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства;

• організовує і контролює роботу з обстежень територій населених пунктів, де спостерігаються небезпечні та техногенні процеси;

• спрямовує і контролює роботу відповідних структурних підрозділів районних держадміністрацій тощо.

Однією з основних функцій Мінрегіонбуду та його органів на місцях є організація державного архітектурно-будівельного контролю та контролю за технічним станом житлового фонду і об'єктів комунального призначення незалежно від форм власності.

Державний архітектурно-будівельний контроль — це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів, місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності.

Безпосередньо державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція у складі Мінрегіонбуду та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у складі місцевих органів містобудування і архітектури. Ці інспекції діють згідно з Положенням про державний архітектурно- будівельний контроль, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р.

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю: видають забудовникам дозволи на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту; беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві; здійснюють вибіркові перевірки; розглядають справи про правопорушення у сфері містобудування; аналізують і узагальнюють матеріали контролю; готують пропозиції відповідним органам щодо вдосконалення державних стандартів, норм і правил.

Контроль за технічним станом житлового фонду і об'єктів комунального призначення здійснюють посадові особи управлінь і відділів житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій (та органів місцевого самоврядування). Вони мають право: проводити обстеження і перевірки підконтрольних об'єктів; давати приписи власникам та користувачам про усунення виявлених порушень; вносити пропозиції щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності та ін.

Згідно із Законом України «Про міський електричний транспорт» (2004 р.) у сфері житлово-комунального господарства з метою забезпечення надання безпечних транспортних послуг та дотримання перевізниками законодавства про міський електричний транспорт, здійснюється контроль за технічним станом об'єктів міського електричного транспорту. Він здійснюється державною технічною інспекцією міського електричного транспорту, до системи якої входять Головна державна технічна інспекція міського електричного

транспорту та регіональні підрозділи технічної інспекції міського електричного транспорту, а також інші органи контролю згідно із законодавством.

Державні технічні інспектори міського електричного транспорту мають право: проводити в установленому порядку перевірку умов утримання та експлуатації рухомого складу, обладнання та устаткування міського електричного транспорту; безперешкодно відвідувати об'єкти міського електричного транспорту з метою перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів про міський електричний транспорт, ознайомлюватися з документами, що стосуються технічного стану об'єктів, одержувати від перевізника інформацію, необхідну для виконання своїх завдань; забороняти використання об'єктів міського електричного транспорту у разі їх невідповідності вимогам нормативно-правових актів про міський електричний транспорт; і деякі інші права.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме 4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства:

  1. 2. Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку
  2. 4. Державний контроль та нагляд у сферах транспорту і зв'язку
  3. 1. Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
  4. 2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
  5. 3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
  6. 4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
  7. Стаття 13. Державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду
  8. 2. Уповноважені учасники житлових відносин
  9. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
  10. Система та повноваження місцевих органів влади у сфері економіки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -