>>

Оглавление

Вступ. 5

Розділ I Адміністративне право і державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах. 6

Глава 1 Адміністративно-правове і державне управління у сфері економіки. 7

1. Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері економіки 7

2. Організація державного управління у сфері економіки. 10

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки 12

4. Державний контроль у сфері економіки.

13

Глава 2 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері фінансів 15

1. Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері фінансів 15

2. Організація державного управління у сфері фінансів. 16

3. Державна податкова служба в Україні 19

4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 22

5. Контроль з боку державної контрольно-ревізійної служби в Україні 24

Глава 3 Державне управління банківською системою.. 28

1. Загальна характеристика банківської системи як об'єкта державного управління 28

2. Національний банк України як суб'єкт державного управління. 30

3. Основні напрями державного впливу Національного банку України на банківську систему 32

4. Система банківського нагляду. 36

Глава 4 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері реалізації митної політики 37

1. Загальна характеристика митної політики України. 37

2. Система митних органів. 39

3. Особливості державної служби в митних органах. 42

4. Види митних режимів. 44

Глава 5 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері підприємництва 47

1. Загальна характеристика державної політики у сфері підприємництва. 47

2. Організація державного управління у сфері підприємництва. 49

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері підприємництва 51

4. Державний контроль у сфері підприємництва. 52

Глава 6 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері захисту економічної конкуренції 56

1. Загальна характеристика державної політики у сфері захисту економічної конкуренції 56

2. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики 58

3. Антимонопольний комітет України та його органи. 61

4. Державний контроль у сфері захисту економічної конкуренції 66

Глава7 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері промисловості 68

1. Загальна характеристика промислової політики держави. 68

2. Загальні засади організації державного управління промисловістю.. 69

3. Управління промисловими підприємствами. 71

4. Державний контроль у сфері промисловості 73

Глава 8 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері 74

1. Загальна характеристика державної політики у паливно-енергетичній сфері 74

2. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері 76

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері 79

4. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері 81

Глава 9 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах транспорту і зв'язку 82

1. Загальна характеристика законодавства. 82

2. Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку. 83

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах транспорту і зв'язку 88

4.

Державний контроль та нагляд у сферах транспорту і зв'язку. 90

Глава 10 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства 93

1. Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства 93

2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства 95

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства 98

4. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства 99

Глава 11 Адміністративно-правове регулювання і державне управління в агропромисловій сфері 101

1. Загальна характеристика державної політики в агропромисловій сфері 101

2. Організація державного управління в агропромисловій сфері 102

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу в агропромисловій сфері 105

4. Державний контроль та нагляд в агропромисловій сфері 106

Глава 12 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 109

1. Загальна характеристика державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища 109

2. Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 110

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері охорони навколишнього природного середовища 114

4. Державний контроль, нагляд і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища 116

Глава 13 Адміністративно-правове регулювання і державне управління в окремих міжгалузевих сферах 118

1. Загальна характеристика державного управління міжгалузевими сферами 118

2. Функціональний зміст міжгалузевого управління. 120

3. Організація державного управління в окремих міжгалузевих сферах. 121

Глава 14 Державна політика та управління у сфері інформатизації 124

1. Загальна характеристика державної політики у сфері інформатизації 124

2. Організація державного управління у сфері інформатизації 125

Розділ II Адміністративне право і державне управління у сферах соціальної і гуманітарно-культурної діяльності держави 128

Глава 15 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері праці та соціальної політики 128

1. Загальна характеристика державної політики у сфері праці та соціальної політики 128

2. Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики 130

3. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики. 133

Глава 16 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони здоров'я 134

1. Загальна характеристика державної політики у галузі охорони здоров'я. 134

2. Організація державного управління у галузі охорони здоров'я. 137

3. Адміністративно-правове регулювання дозвільно-реєстраційних функцій у сфері охорони здоров'я 139

4. Державний контроль та нагляд у галузі охорони здоров'я. 141

Глава 17 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері освіти 142

1. Загальна характеристика державної політики у сфері освіти. 142

2. Організація державного управління у сфері освіти. 143

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері освіти 147

4. Державний контроль у сфері освіти. 148

Глава 18 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері науки 150

1. Загальна характеристика державної політики у сфері науки. 150

2. Організація державного управління у сфері науки. 152

3. Роль Вищої атестаційної комісії України у сфері науки. 157

Глава 19 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері культури 160

1. Загальна характеристика державної політики у сфері культури. 160

2. Організація державного управління у сфері культури. 161

3. Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері культури. 164

4. Державний контроль та нагляд у сфері культури. 169

Глава 20 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту 172

1. Загальна характеристика сфер молодіжної політики, фізичної культури та спорту 172

2. Організація державного управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту 174

3. Сприяння держави участі громадськості у справах молоді, фізичної культури та спорту 175

Розділ........ III Адміністративне право і державне управління у сферах адміністративно-політичної діяльності держави 178

Глава 21 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері юстиції 178

1. Загальна характеристика державної правової політики. 178

2. Організація державного управління у сфері юстиції 179

3. Форми діяльності Міністерства юстиції України. 181

4. Державний контроль у сфері юстиції 188

Глава 22 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сферах безпеки і охорони державного кордону 189

1. Загальна характеристика основ національної безпеки України. 189

2. Організація державного управління у сфері безпеки. 191

3. Державний кордон та його захист і охорона. 195

Глава 23 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері внутрішніх справ 198

1. Загальна характеристика сфери внутрішніх справ. 198

2. Організація державного управління у сфері внутрішніх справ. 200

3. Міліція — складова частина органів внутрішніх справ. 204

4. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ. 206

Глава 24 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері оборони 207

1. Загальні засади організації оборони. 207

2. Збройні Сили України та військовий обов'язок. 209

3. Організація державного управління у сфері оборони. 212

4. Контроль у сфері оборони. 214

Глава 25 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері закордонних справ 218

1. Загальна характеристика державної політики у сфері зовнішніх зносин. 218

2. Організація державного управління у сфері закордонних справ. 219

3. Дипломатична служба. 223

4. Державний контроль у сфері закордонних справ. 224

Розділ IV Організація виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 225

Глава 26 Правові засади організації виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 225

Глава 27 Рада міністрів Автономної Республіки Крим.. 227

Глава 28 Органи виконавчої влади, підвідомчі Раді міністрів Автономної Республіки Крим 228

Глава 29 Державний контроль щодо виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 230

Розділ V Адміністративне право і управління в основних сферах місцевого самоврядування 234

Глава 30 Загальна характеристика управлінської спрямованості місцевого самоврядування 234

Глава 31 Управління в господарсько-економічних сферах. 235

Глава 32 Управління в соціальній і гуманітарно-культурній. 238

Глава 33 Управління у сферах охорони громадського порядку та адміністративно-політичної діяльності 242

Розділ VI Громадські організації та адміністративне право. 245

Глава 34 Збільшення різноманітності видів громадських організацій. 245

Глава 35 Участь громадських організацій у реалізації функцій органів виконавчої влади 249

Розділ VII Особливості здійснення адміністративної юрисдикції 253

Глава 36 Зміст адміністративної юрисдикції 253

Глава 37 Адміністративна відповідальність фізичних осіб: загальна характеристика чинного законодавства 254

1. Нормативно-правові акти, що передбачають адміністративну відповідальність фізичних осіб 254

2. Адміністративні правопорушення за чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення 256

Глава 38 Адміністративна відповідальність юридичних осіб у різних сферах їх функціонування 259

Глава 39 Особливості адміністративних правопорушень, що підлягають розгляду адміністративними судами 261

1. Подвійна природа адміністративних правопорушень. 261

2. Необхідність дотримання принципів реалізації публічно-владних повноважень 264

Розділ VIII Україна на шляху до європейського адміністративного простору 266

Глава 40 Вплив європейської інтеграції на національні системи державного управління 266

Глава 41 Орієнтація на стандарти європейського адміністративного простору 268

Глава 42 Основні принципи права Європейського Союзу. 270

1. Походження основних принципів права Європейського Союзу. 270

2. Характеристика основних принципів права Європейського Союзу. 271

Глава 43 Юрисдикція Європейського суду з прав людини у справах адміністративно-правового характеру 274

1. Загальна характеристика юрисдикції Європейського суду. 274

2. Недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд 276

3. Загальні положення застосування Європейської конвенції з прав людини 278

Розділ.... 43 Організація та діяльність публічної адміністрації у зарубіжних країнах 280

Глава 44 Організація публічної адміністрації 280

1. Державна адміністрація. 280

2. Органи місцевого самоврядування. 283

Глава 45 Побудова публічної служби. 284

Глава 46 Основні правові форми діяльності публічної адміністрації 287

Глава 47 Контроль за діяльністю публічної адміністрації 289

Список скорочень. 294

| >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009

Еще по теме Оглавление:

  1. ОГЛАВЛЕНИЕ
  2. ОГЛАВЛЕНИЕ
  3. ОГЛАВЛЕНИЕ
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. ОГЛАВЛЕНИЕ
  6. ОГЛАВЛЕНИЕ
  7. Оглавление
  8. ОГЛАВЛЕНИЕ
  9. ОГЛАВЛЕНИЕ
  10. ОГЛАВЛЕНИЕ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -