<<
>>

2. Організація державного управління у сфері економіки

Органи виконавчої влади здійснюють організуючу, цілеспрямовану діяльність щодо розбудови демократичного суспільства, забезпечення пропорційного розвитку економіки України.

Кабінет Міністрів України відповідно до ст.

116 Конституції України та ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (2008 р.) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, рівні умови розвитку всіх форм власності, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України та інше.

Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС є Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки)[10].

Його основні завдання розділені на два види, залежно від сфери управлінського впливу. Якщо вплив стосується усіх сфер економічної діяльності, то виділені загальні завдання. У разі здійснення управлінського впливу на окремі сфери економічної діяльності держави виділяються спеціальні завдання.

До загальних завдань віднесені:

- формування та реалізація в межах повноважень державної економічної політики, здійснення прогнозування та державного регулювання національної економіки, розроблення відповідних прогнозних і програмних документів;

- розроблення пропозицій щодо проведення адміністративної реформи в Україні; удосконалення в межах своїх повноважень інструменту, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.

Більшість завдань Мінекономіки стосується питань його управління конкретними сферами економічної діяльності держави і пов'язане із реалізацією державної політики щодо регіонального розвитку, ціноутворення, конкуренції, зовнішньоекономічної діяльності, державного замовлення та державного резерву, економічної політики у сфері оборони та безпеки.

Мінекономіки наділено правами: залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), консультаційні та експертні організації для розгляду питань, що належать до його компетенції; утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комісії та експертні групи, у тому числі із залученням до роботи в них фахівців на договірній основі, за погодженням з Міністерством фінансів України; робити запити і одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів та агентів валютного контролю інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій, зокрема інформацію, документи і матеріали, пов'язані із здійсненням міністерством повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються і ведуться центральними та місцевими органами виконавчої влади; скасовувати в установленому законом порядку накази керівників відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій; проводити в межах своїх повноважень перевірку з питань додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, яким надані повноваження у сфері ціноутворення, а також суб'єктами підприємництва порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів); забезпечувати розгляд відповідно до законодавства справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами; застосовувати до суб'єктів підприємництва економічні (фінансові) санкції згідно із законодавством; утворювати, реорганізовувати, ліквідувати в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінекономіки.

Мінекономіки в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінекономіки України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку. Рішення Мінекономіки, прийняті у межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

У складі Мінекономіки України утворено Державну інспекцію з контролю за цінами / як урядовий орган державного управління та її територіальні органи — державні інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі[11]. Основними завданнями Державної інспекції з контролю за цінами є організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

Повноваження у сфері управління окремими галузями економіки мають галузеві міністерства: Міністерство аграрної політики України, Міністерство палива та енергетики України, Міністерство промислової політики України, Міністерство транспорту та зв'язку України. Крім галузевих міністерств, повноваження щодо управління економікою (галузевого та міжгалузевого) також мають деякі державні комітети та відомства: Державний комітет України з державного матеріального резерву, Державний комітет України по водному господарству, Державний комітет України із земельних ресурсів та інші.

Повноваження щодо міжгалузевого управління економікою мають і окремі інші центральні органи виконавчої влади: Державна митна служба України, Державна служба експортного контролю України,

Державний комітет статистики України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та деякі інші.

На місцевому рівні у структурі обласних, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій згідно з Типовим положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 p., діє Головне управління економіки обласної, /Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, яке є структурним підрозділом відповідної місцевої державної адміністрації.

Воно підзвітне та підконтрольне з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України голові відповідної місцевої держадміністрації та Мінекономіки.

У структурі районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій відповідно до Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 p., 1 діє управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, яке є структурним підрозділом відповідної державної адміністрації.

Безпосереднє управління державними підприємствами та організаціями здійснює керівник — генеральний директор (директор), який очолює адміністрацію цього підприємства або організації. Свої функції керівник здійснює відповідно до контракту, укладеного між ним та Мінекономіки, а також статуту (положення), затвердженого Мінекономіки, якщо відповідне підприємство (організація) входять до його сфери управління.

Органами управління казенним підприємством міністерства, інші центральні органи виконавчої влади Вони призначають на посаду і звільняють з посади за погодженням із Кабінетом Міністрів України керівника казенного підприємства, затверджують статут, типова форма якого встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 p., здійснюють контроль та планування діяльності, у тому числі фінансової.

<< | >>
Источник: Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с.. 2009
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 2. Організація державного управління у сфері економіки:

 1. Розділ I Адміністративне право і державне управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах
 2. Глава 1 Адміністративно-правове і державне управління у сфері економіки
 3. 2. Організація державного управління у сфері економіки
 4. 2. Організація державного управління у сфері фінансів
 5. 2. Організація державного управління у сфері підприємництва
 6. 2. Організація державного управління у сферах транспорту і зв'язку
 7. 2. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства
 8. 2. Організація державного управління в агропромисловій сфері
 9. 2. Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
 10. 2. Організація державного управління у сфері інформатизації
 11. 2. Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики
 12. 2. Організація державного управління у галузі охорони здоров'я
 13. 2. Організація державного управління у сфері освіти
 14. 2. Організація державного управління у сфері науки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -