<<
>>

Шандра Валентина. Совісні суди в Україні (остання чверть XVTTT — середина XIX ст.). — К.: Інститут історії України НАН України.2011. — 266 с.. 2011

У монографії з’ясовується роль і місце совісних судів в українському суспільстві кінця ХѴІІІ — першої половини ХІХ ст. Засновуючи їх у кожному губернському центрі під час реформування місцевого управління, Катерина ІІ намагалася зіпертися на європейські взірці, поклавши в основу діяльності цих інституцій головні ідеї та принципи Просвітництва — гуманізм, священне право приватної власності, повагу до людини з її слабкостями й вадами. На відміну від інших судів совісний виконував не лише каральну функцію, а й намагався примиряти конфліктуючі сторони згідно з умовами, які ті самі пропонували. Караючи, совісні суди виховували в порушників почуття відповідальності за скоєні злочини, залучаючи до осуду громадськість, родину, церкву. Визначено станову виборність як основний критерій формування суддівського корпусу, коли дворянська корпорація та міщанська й селянська громади обирали суддями високоморальних, відповідальних та авторитетних місцевих діячів, яким довірялося здійснювати судові повноваження, описано умови служби цих посадовців. На основі архівних матеріалів висвітлено судові практики совісних судів, які розглядали земельно-майнові суперечки, сімейні сварки, злочини малолітніх, душевнохворих, а також справи про чаклунство та забобони. Визначено, що саме з компетенції совісних судів було найбільш запитуваним і чому. This book surveys the role of consciencecourts in late 18th and early 19th century Ukrainian society. They were established on Enlightenment principles by Catherine II in each provincial capital as part ofher legal reforms. Unlike the other courts this new one not only punished, but sought to satisfy plaintiff and defendant on mutually agreeable terms. When they did punish, they included to the prosecuting side involved family and community members as well as the local priest in order to imbue within the accused a sense of responsibility for their crime. Judges were elected by each estate, which also dictated their conditions of service. This article examines archival records of court practice, concrete cases and shows in which aspects of life these courts were most involved and why.

<< | >>
Розділ 1
СОВІСНІ СУДИ В ОЦІНЦІ ІСТОРИКІВ, ПРАВОЗНАВЦІВ, СУЧАСНИКІВ
Розділ 2
СТАНОВЛЕННЯ ТА ЮРИСДИКЦІЯ СОВІСНИХ СУДІВ
Розділ 3
СУДДІВСЬКИЙ КОРПУС
Розділ 4
ПРАКТИКИ СОВІСНОГО СУДУ
4.1. Земельно-майнові суперечки та недоторканність особи
Злочини, «судьбу отягощающие выше мер содеянного», та справи про чаклунство й забобони
ДОДАТК
А. Документи

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

 1. Історія держави та права України: підручник для курса­ нтів та студентів вищих навч. закл. / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та ін. Харків: Майдан,2018. -616 с. - 2018 год
 2. Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с. - 2013 год
 3. В.М. Калашніков, Г.Г. Кривчик, К.А. Марков. Історія держави і права України. Навчальний посібник / В.М. Калашніков, Г.Г. Кривчик, К.А. Марков; за ред. В.М. Калашнікова. - Дніпропетровськ,2012. - 2012 год
 4. Гавриленко О.А.. Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник. - Харків: ХНУВС,2011. - 64 с. - 2011 год
 5. Терлюк I. Я.. Історія держави і права України: Навчальний посібник,- K.,2011.- 944 c. - 2011 год
 6. І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.. Історія українського права: Посібн. /І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.; — K.,2010. — 336 c. - 2010 год
 7. О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с. - 2009 год
 8. Єрмолаєв В.М.. Історія вищих представницьких органів влади в Україні: Навч. посібник. - Х.: Право,2007. - 280 с. - 2007 год
 9. Пахомова Г.М.. Звичаєве право. Навчальний посібник. – К.: НАУ,2003.-30 с. - 2003 год
 10. Терлюк І.Я.. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття. Навчальний посібник з історії держави і права України.- Львів,2003. - 156 с. - 2003 год
 11. В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с. - 1997 год
 12. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л.. Держава і право України. 1917—1920: Навч. посібник.— К.: Либідь,1997.— 208 с. - 1997 год
 13. Рогожин А.Й.. Історія ДЕРЖАВИ I ПРАВА УКРАЇНИ У 2-х частинах. Частина 1. Київ - 1996 - 1996 год
 14. Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, Львів: Світ,1995. - 248 с. - 1995 год
 15. ІРИНА КРЕСІНА, ОЛЕКСІЙ КРЕСІН. ГЕТЬМДН ПИЛИП ОРЛИК І ЙОГО КОНСТИТУЦІЯ. Київ —1993 - 1993 год
 16. ЯРОСЛАВ ПАДОХ. СУДИ Й СУДОВИЙ ПРОЦЕС СТАРОЇ УКРАЇНИ. НАРИС ІСТОРІЇ. НЬЮ-ЙОРК — ПАРИЖ — СИДНЕЙ — ТОРОНТО — ЛЬВІВ. 1990 - 1990 год
 17. О.КЛИМ КОРЧАГІН. КАРНЕ ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. ІСТОРИЧНО-ЮРИДИЧНИЙ НАРИС. Вид. 2-ге. РИМ 1981 - 1981 год
 18. ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. TOM I. КНЯЖА ДОБА. BИДABHИЦTBO ЧAPTOPИЙCЬKИX. H Ь Ю - Й O P K - 1972 год
 19. К.А. Софроненко. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси XI-XIII вв. Государственное издание юридической литературы. Москва - 1955 - 1955 год
 20. Андрій Яковлів. ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 1654 р. ІСТОРИЧНО- ПРАВНИЧА СТУДІЯ З НАГОДИ 300-ЛІТТЯ ДОГОВОРУ (1654-1954). ВИДАВНИЧА СПІЛКА Ю. ТИЩЕНКО & А. БІЛОУС. НЬЮ ИОРК 1954 - 1954 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -