Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

У навчальному посібнику розглянуто питання правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні: понятійний апарат, система і джерела інвестиційного права, його місце в системі права, правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності, правові засади здійснення інвестиційної діяльності, питання іноземного інвестування, інвестиційні договори, особливості інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах, державне регулювання інвестиційної діяльності, гарантії та захист інвестицій, а також деякі аспекти міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, практичних працівників.

|
Глава 1 Поняття інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Глава 2 Поняття, функції і система інвестиційного права
Глава З Інвестиційне законодавство
Глава 4 Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності
Глава 5 Інститути спільного інвестування
Глава 6 Інвестиційні договори
Глава 7 Окремі види інвестиційних договорів
Глава 8 Правові проблеми регулювання іноземного інвестування
Глава 9 Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями
Глава 10 Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах
Глаеа 11 Державне управління інвестииійною діяльністю в Україні
Глава 12 Система і правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю
Глава 13 Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона прав інвесторів
Глава 14 Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інвестиційну діяльність»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про режим іноземного інвестування»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інноваційну діяльність»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про концесії»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про угоди про розподіл продукції»

Книги и учебники по дисциплине Інвестиційне право України:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -