<<
>>

Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності

Для досягнення мети інвестиційної діяльності - отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту необхідна організація, яка передбачає здійснення цієї діяльності відповідно та в межах установленого законодавством порядку. Цей порядок обумовлений формами власності, способами розмежування повноважень власника щодо інвестованих ним коштів, вимогами чинного законодавства, бажаннями інвестора тощо. Організаційна форма інвестиційної діяльності вказує на особливості правового стану суб'єкта інвестиційної діяльності, порядок здійснення ним повноважень з керівництва, визначає не заборонені чинним законодавством види інвестиційної діяльності, керівні органи, межі та порядок відповідальності за інвестиційними зобов'язаннями.

Визначення та врахування цих особливостей сприяє оптимальній організації інвестиційної діяльності, дозволяє більш цілеспрямовано домагатися поставленої мети інвестиційної діяльності, зменшивши при її здійсненні до мінімуму елементи ризику, і цим самим найбільш сприятливим для себе способом забезпечити захист інвестиційних прав та інтересів.

Оскільки метою інвестиційної діяльності є отримання прибутку, то вона є видом підприємницької діяльності і відповідно до ч. 1 ст. 45 ГК України як вид підприємницької діяльності може здійснюватися в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця-інвестора. Саме волевиявлення інвестора чи учасника інвестиційної діяльності є основним фактором у виборі організаційної форми здійснення інвестиційної діяльності.

Організаційно-правова форма інвестиційної діяльності безпосередньо визначає межі інвестиційної правосуб'єктності, передбачає порядок створення суб'єктів інвестиційної діяльності, правовий стан їх засновників, особливості діяльності суб'єкта,

компетенцію керівних органів, особливості та наслідки припинення інвестиційної діяльності або суб'єкта інвестиційної діяльності. Виходячи з аналізу визначень організаційно-правової форми підприємництва, що надані в юридичній літературі, і враховуючи специфіку інвестиційної діяльності як виду підприємництва організаційно-правову форму інвестиційної діяльності можна визначити як обраний інвестором чи учасником інвестиційної діяльності спосіб управління коштами, що е у власності інвестора або передані учаснику, у порядку і на умовах, визначених законодавством України, що відображає спеціальну інвестиційну правосуб'єктність, правовий стан коштів і спеціалізацію.

Відповідно до чинного законодавства організаційно-правові форми інвестиційної діяльності можна об'єднати в три групи:

- інвестиційна діяльність без створення юридичної особи, що передбачає самостійне здійснення фізичною особою інвестиційної діяльності за рахунок належних чи переданих їй коштів;

- інвестиційна діяльність, що здійснюється з метою створення юридичної особи;

- інвестиційна діяльність юридичних осіб, які створені як з метою здійснення інвестиційної діяльності, так і тих, для яких інвестиційна діяльність не є основним видом діяльності.

Кожна з визначених законодавством України організаційно- правових форм має свої особливості, пов'язані як із процесом її створення та організації, так і з можливостями здійснення бажаного виду інвестиційної діяльності та її режимом.

Інвестиційна діяльність здійснюється в різних організаційно- правових формах, серед яких найбільш поширеними є:

- інвестиційні фонди, які можуть бути корпоративними чи пайовими. Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкрито

го акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності;

- страхові компанії, які забезпечують підприємцям захист від інвестиційних ризиків, а залучені за рахунок страхових внесків кошти можуть самостійно вкладати в інвестиційні проекти;

- кредитні спілки, які акумулюють кошти фізичних та юридичних осіб і відповідно до їх статуту видають за рахунок

пайового фонду позички своїм членам, у тому числі під заставу, а також іншим кредитним спілкам, а отримані внаслідок кредитної діяльності кошти спрямовують на інвестиційні цілі;

- холдингова компанія - це суб'єкт господарювання, який володіє контрольними пакетами акцій інших, одного або більше, суб'єктів господарювання;

- лізингові компанії, що здійснюють довгострокову оренду обладнання за рахунок операцій з купівлі у виробника такого обладнання та наступної передачі його в оренду;

- фірма-девелопер, бере на себе відповідальність щодо реалізації інвестиційного проекту: здійснює пошук найбільш вигідного об'єкта інвестування, розробку інвестиційного проекту, його фінансування і введення в експлуатацію (як правило, будівельно-підрядні фірми);

- фірми-ріелтери - посередники на ринку нерухомості, що працюють на комісійних засадах з продавцем нерухомості;

- інжиніринго-консалтингові фірми - фірми, які на договір них засадах розробляють бізнес-плани та іншу інформацій ну, науково-технічну, проектно-кошторисну документацію для інвестора;

- інші види організаційно-правових форм інвестиційної діяльності[41] .

4.3.

<< | >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності:

 1. 2. Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження
 2. 2.2. Легітимація діяльності суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 3. 2. Організація державного управління у сфері науки
 4. Поняття, види і форми інвестиційної діяльності
 5. Предмет, метод і функції інвестиційного права
 6. Інвестиційно-правові норми
 7. Місце інвестиційного права в системі права
 8. Правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності
 9. Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності
 10. Порядок створення і реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями
 11. Поняття державного регулювання і державного управління інвестиційною діяльністю
 12. Зміст, принципи і функції державного управління інвестиційною діяльністю
 13. Форми державного управління інвестиційною діяльністю
 14. Метоли державного управління інвестиційною діяльністю
 15. Охорона і захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -