Задать вопрос юристу

ЗМІСТ

Вступ. Предмет і завдання курсу................................................ 6

Глава 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності 8

1.1. Поняття і види інвестицій........................................

8

1.2. Поняття, види і форми інвестиційної діяльності....... 15

1.3. Поняття інновацій та інноваційної діяльності 22

Глава 2. Поняття, функції і система інвестиційного права.......... 27

2.1. Предмет, метод і функції інвестиційного права....... 27

2.2. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин 31

2.3. Інвестиційно-правові норми.................................... 34

2.4. Система і джерела інвестиційного права................... 40

2.5. Місце інвестиційного права в системі права............. 42

Глава 3. Інвестиційне законодавство.......................................... 46

3.1. Історія розвитку інвестиційного законодавства........ 46

3.2. Поняття і система інвестиційного законодавства...... 51

Глава 4. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.................. 59

4.1. Правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності.. 59

4.2. Організаційно-правові форми інвестиційної діяльності. 64

4.3. Об'єкти інвестиційної діяльності............................. 66

Глава 5. Інститути спільного інвестування................................. 72

5.1. Загальна характеристика законодавства про інститути спільного інвестування. Основні терміни та їх визначення... 72

5.2. Поняття та види інститутів спільного інвестування.. 75

5.3. Правові засади діяльності корпоративного

інвестиційного фонду................................................................ 77

5.4. Правові засади управління корпоративним

інвестиційним фондом.............................................................. 83

5.5. Правові засади діяльності пайового

інвестиційного фонду............................................................... 86

5.6. Правові засади управління активами інституту

спільного інвестування............................................................... 91

5.7. Склад і структура активів інституту спільного

інвестування.............................................................................. 94

5.8. Особливості емісії та обігу цінних паперів ІСІ......... 98

5.9. Окремі правові питання діяльності інститутів спільного

інвестування............................................................................ 104

Глава 6. Інвестиційні договори................................................ 110

6.1. Поняття, види і функції інвестиційного договору... 110

6.2. Форма і зміст інвестиційного договору.................. 118

6.3. Порядок укладання інвестиційних договорів.......... 122

6.4. Забезпечення виконання інвестиційних договорів.. 125

Глава 7. Окремі види інвестиційних договорів......................... 133

7.1. Договір підряду на виконання проектних

і пошукових робіт.................................................................... 133

7.2. Договір підряду на капітальне будівництво............ 139

7.3. Угоди (договори) про розподіл продукції............... 146

7.4. Концесійні договори ............................................. 150

Глава 8. Правові проблеми регулювання іноземного інвестування 156

8.1. Поняття і види іноземних інвестицій .................... 156

8.2. Правовий режим іноземних інвестицій.................. 162

8.3. Правовий статус іноземних інвесторів.................... 168

8.4. Неакціонерні форми іноземного інвестування........ 172

Глава 9. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями 176

9.1. Поняття і види підприємств з іноземними

інвестиціями ........................................................................... 176

9.2. Порядок створення і реєстрації підприємств

з іноземними інвестиціями...................................................... 179

9.3. Правові основи діяльності підприємств з іноземними

інвестиціями ...........................................................................

187

Глава 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах 192

10.1. Поняття і види спеціальних (вільних)

економічних зон ..................................................................... 192

10.2. Порядок створення і ліквідації спеціальних

(вільних) економічних зон ...................................................... 196

10.3. Правові засади управління спеціальними (вільними)

економічними зонами.............................................................. 199

Глава 11. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні 206

11.1. Поняття державного регулювання і державного

управління інвестиційною діяльністю....................................... 206

11.2. Зміст, принципи і функції державного управління

інвестиційною діяльністю......................................................... 211

11.3. Форми державного управління інвестиційною

діяльністю ............................................................................... 218

11.4. Методи державного управління інвестиційною

діяльністю ............................................................................... 221

Глава 12. Система і правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю 225

12.1. Загальна характеристика органів державного управління інвестиційною діяльністю 225

Зміст

5

12.2. Органи державного управління інвестиційною

діяльністю загальної компетенції.............................................. 227

12.3. Органи міжгалузевого і галузевого управління

інвестиційною діяльністю........................................................ 229

12.4. Інвестиційно-кліринговий комітет........................ 232

12.5. Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку................................................................. 236

Глава 13. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій та охорона прав інвесторів 244

13.1. Державно-правові гарантії захисту інвестицій...... 244

13.2. Охорона і захист прав суб'єктів інвестиційної

діяльності................................................................................. 250

Глава 14. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності 255

14.1. Проблеми міжнародно-правового регулювання

інвестиційної діяльності........................................................... 255

14.2. Міжнародні договори про захист інвестицій......... 258

14.3. Угоди про усунення подвійного оподаткування.... 261

14.4. Угоди про вільну торгівлю і виробничу кооперацію ... 263

Список використаної літератури.............................................. 267

Закон України «Про інвестиційну діяльність».......................... 271

Закон України «Про режим іноземного інвестування» ............ 283

Закон України «Про інноваційну діяльність» .......................... 293

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» 314

Закон України «Про концесії» ................................................. 325

Закон України «Про угоди про розподіл продукції» ................ 343

Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 369

Порядок визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями 372

Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна....................................................................................... 376

Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій 380

| >>
Источник: Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О.. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.,2005. - 384 с.. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. 19.3. Зміст правовідносин
 3. ЗМІСТ
 4. ЗМІСТ
 5. § 39. Юридичний зміст правовідносин.
 6. Стаття 46. Зміст протоколу
 7. Стаття 1 64. Зміст охорони земель
 8. 5.2. Форма і зміст позовної заяви
 9. Стаття 364. Форма і зміст заяви
 10. Зміст заочного рішення
 11. 5.1.3. Зміст функцій держави
 12. Зміст заочного рішення
 13. 6.1. СМИСЛОВИЙ ЗМІСТ УГОДИ
 14. ЗМІСТ
 15. ЗМІСТ
 16. ЗМІСТ
 17. Зміст
 18. Зміст
 19. Зміст
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -