Задать вопрос юристу

8.2.1. Юридична діяльність, юридичний процес і процедура. Законодавство як предмет законодавчої діяльності

Юридична діяльність є важливим інструментом суспільно-політичного, державного і правового будівництва, а отже процесуальна форма будь-якого виду юридичної діяльності має суттєве значення. В літературі поняття процесу нерідко підміняється поняттям процедури або не досить чітко співвідноситься з останнім.

Ці поняття або ототожнюються, або процесуальна форма розглядається як сукупність процедур. Термін «процес» позначає більш широкий зміст, ним охоплюється як сфера свідомої діяльності людей, так і різноманітні явища природи. Навпаки, термін «процедура» стосується лише свідомо встановленого порядку людської діяльності, до того ж пов’язаного з якимось окремим фрагментом цієї діяльності.

Практичне здійснення юридичної діяльності, яке передбачає послідовну зміну її змісту і форм, становить юридичний процес, що виступає як спосіб організації державного управління суспільством, необхідна форма реалізації функцій держави. Юридичний процес у сфері юридичної діяльності, яка «дає закони» суспільству, виступає як законодавчий процес. Суперечливість юридичного процесу зумовлює об’єктивну потребу його упорядкування, стабілізації, утвердження таких форм, які забезпечують нормальний перебіг даного процесу, досягнення його мети і, водночас, заперечення інших форм, що так чи інакше заважають досягненню вказаної мети. Тому виникає необхідність в особливих технологіях і засобах юридичної діяльності, в особливому способі організації юридичного процесу, яким є юридична процедура.

Уявлення про межі законодавчого процесу в рамках юридичного процесу, про необхідність видового визначення юридичного процесу як процесу законодавчого, не знаходить у літературі задовільної відповіді, хоча проблемам відмежування законодавства від урядового управління, визначення законодавчої волі, меж законодавчої влади тощо здавна приділяється помітна увага. Оскільки здійснення державним апаратом юридичної діяльності зводиться до вироблення законодавства, його реалізації й приведення у відповідність з ним діяльності суб’єктів у разі правопорушень, то саме у законодавстві, навколо якого формується зміст юридичної діяльності, треба шукати фактори, що зумовлюють необхідність здійснення юридичного процесу як процесу законодавчого.

Юридична діяльність, спрямована на вироблення законодавства, зводиться, по суті, до вироблення юридичних норм, тобто є нормотворчою діяльністю, що здійснюється шляхом формулювання нормативних актів.

Таким чином, втілення певної юридичної норми у законах держави та підзаконних актах відбувається не безпосередньо, а опосередковується нормотворчою діяльністю державного апарату; тому від цієї діяльності залежать, яким чином зміст норми розподіляється між різними видами нормативних актів, у різних «джерелах права». Зміст окремої юридичної норми формулюється у законодавчих та підзаконних актах у вигляді численних нормативних положень різного рівня узагальнення або конкретизації, що фігурують як статті закону або їх частини, пункти чи окремі приписи підзаконного нормативного акта.

Відтак властиві нормотворчій діяльності суперечності відбиваються на визначенні змісту кожної юридичної норми в законах держави та підзаконних нормативних актах, породжуючи неузгодженості, прогалини, суперечності в законодавстві. Ці обставини настільки ускладнюють сприйняття юридичної норми в її структурній цілісності, в єдності її гіпотези, диспозиції та санкції, що деякі автори помилково вбачають у юридичній нормі саме лише її зовнішнє текстуальне вираження.

Оскільки норма, як органічна цілісність, не знаходить цілісного текстуального вираження в нормативному акті, виникає протиріччя між змістом норми та її формальним зовнішнім вираженням. Вирішення цього протиріччя відбувається в нормотворчій юридичній діяльності, у формулюванні юридичної норми як ряду логічно узгоджених нормативних положень, що містяться в багатьох нормативних актах, пов’язаних між собою єдиним змістом даної норми, єдністю її структури.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме 8.2.1. Юридична діяльність, юридичний процес і процедура. Законодавство як предмет законодавчої діяльності:

 1. 8.1.1 Юридична діяльність як різновид правової діяльності
 2. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ 16.6. Юридична (законодавча) техніка\ \ \ Однією з важливих умов удосконалення законодавства є оволодіння системою вимог, що висуваються до процесу створення законів і підзаконних актів. Ці вимоги формулюються в галузі знань, іменованих юридичною (законодавчою) технікою, їх ігнорування має наслідком недосконалість створюваних законів і підзаконних актів, негативно відображається на режимі правопорядку у країні. Право-творчість тільки в тому разі є ефект
 3. АНДРІЄВСЬКА ЮЛІЯ ІГОРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017, 2017
 4. 12.2.3. Юридична діяльність в країнах мусульманського права
 5. § 45. Юридичний процес: поняття, етапи, види.
 6. 12.2.4. Юридична діяльність в країнах традиційного та звичаєвого права
 7. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН
 8. 12.2. Юридична діяльність у сучасних правових сім’ях
 9. 12.2.2. Юридична діяльність в країнах англо-американської правової сім'ї
 10. 12.2.1. Юридична діяльність в країнах романо-германської правової сім'ї
 11. § 1. Юридична відповідальність ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 12. § 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством
 13. Розділ 26 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
 14. 6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель
 15. Бородін І.Л. Дослідження процесу правового регулювання виконавчого провадження // Юридичний вісник, № 1(10)2009, - С. 27-30.
 16. МАРТИНЮК ОЛЕНА АНТОНІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017, 2017
 17. БОЙКО В’ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016, 2016
 18. РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВІ АКТИ УПРАВЛІННЯ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА, ВИДИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ Й ПРИЙНЯТТЯ
 19. ЦЬВОК МАР’ЯНА СТЕПАНІВНА. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016, 2016
 20. АРУТЮНЯН ДАВИД АШОТОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017, 2017
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -