<<
>>

Висновки до третього розділу

1. Проаналізований позитивний зарубіжний досвід попередження адміністративних правопорушень заслуговує на увагу вітчизняних науковців та юристів-практиків, а деякі його елементи можуть бути запозичені з метою імплементації в національне законодавство та юридичну практику.

Зокрема, уявляються перспективними з точки зору запровадження в Україні програма Block Watch (спостереження з метою попередження небезпечних ситуацій та злочинності), коли громадяни повідомляють про все, що може асоціюватися з злочинністю в США; позитивний досвід Словенії щодо застосування механізму врахування часу затримання в ході сплати штрафу (зменшення його розміру залежно від тривалості затримання); досвід Республіки Польща у сфері попередження та протидії правопорушенням; заходи фінансового контролю доходів та видатків службовців і членів їхніх родин (позитивний досвід США та країн Європейського Союзу).

2. На сьогодні значної актуальності набула проблема налагодження стосунків довіри та партнерства між населенням і правоохоронними органами, формування позитивного ставлення громадян до їх діяльності. Зарубіжні країни пройшли складний шлях, вони створювали експериментальні підрозділи, розробляли способи заохочення працівників поліції, зокрема встановлення премій, тощо. Для України ця проблема є актуальною та є важливим напрямом удосконалення попередження та протидії вчиненню адміністративних правопорушень, адже формування позитивного іміджу правоохоронних органів держави в українському суспільстві сприятиме зростанню поваги до них та держави в цілому, формуванню позитивної правової установки громадян на щоденну правомірну поведінку та недопущення протиправних учинків. У зв’язку із цим убачається доцільним, прийняття Комплексного плану заходів з формування позитивного іміджу ОВС України на 2016-2017 роки, проект якого розроблено Г оловним штабом МВС України.

3. Сприяти вдосконаленню правових засад попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні має прийняття нового Кодексу України про адміністративні проступки. Аналіз проектів нового Кодексу України про адміністративні проступки дає змогу зробити висновок про необхідність реформування адміністративно-деліктного законодавства з метою забезпечення ефективності адміністративної відповідальності в частині попередження (запобігання) адміністративним правопорушенням. У процесі підготовки нового Кодексу доцільно врахувати досвід країн ЄС та практику Європейського суду з прав людини.

5. Суттєвого вдосконалення потребує перспективне законодавство України у сфері профілактики та попередження правопорушень, адже проблема є нагальною. Зокрема, вже розроблений проект Закону «Про профілактику правопорушень» має низку суттєвих недоліків. За результатами аналізу законопроекту сформульовано конкретні пропозиції щодо його вдосконалення (доповнення) з урахуванням комплексного підходу, запропонованого в дисертації, які представлені у відповідному додатку до дисертаційного дослідження.

<< | >>
Источник: МІЛОВІДОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Висновки до третього розділу:

 1. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 2. 2.2. Легітимація діяльності суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 3. § 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
 4. СУДОВА ПРАКТИКА:
 5. Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро- Угорської) монархії (1772-1918 рр.)
 6. Судівництво й кари на Запорожжі
 7. Організаційно-правові основи діяльності українського повстанського руху
 8. 4.3.1. Покарання гріхом, різкою та засланням
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року
 10. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 11. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
 12. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 13. Поняття юридичного тлумачення
 14. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -