<<
>>

2.5. Висновки до розділу 2.

Важливість, значення і роль місцевих загальних судів в системі судів України не можна недооцінювати, так як ці судові органи становлять її основу, вони фактично забезпечують повноцінне функціонування первинної ланки судової влади в Україні.

1.Проаналізувавши їх структуру, організацію і функціонування важливо відмітити, що поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів виділяються два основних елементи організації роботи місцевих загальних судів:

-раціональний розподіл праці;

-забепечення взаємодії трудового колективу.

Фактично організацію роботи суду слід розглядати в статичному та динамічному аспектах.

Статичний аспект – це комплекс заходів спрямованих на раціональний розподіл праці.

Динамічний аспект – це процесуальна й непроцесуальна діяльність суддів повязана з постановкою перед підлеглими коенкретних задань і еонтроль за їх виконанням.

Разом з тим, слід чітко розрізняти управління діяльності місцевих судів від організаційного керівництва діяльністю місцевого суду, так як перше здійснює державна судова адміністрація і органи суддівського самоврядування, а друге голова суду і його заступники у формі адміністративно-командного впливу та соціально-психологічного впливу.

2.Особливості функціонального розподілу обов”язків між суддями та працівниками суду полягають в тому, що такі обов”язки суддів чітко регламентовані Законами України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, а розподіл функціональних обов”язків серед працівників суду на жаль не регламентований ні одним нормативним актом і як правило продиться на розсуд голови суду.

Вказане вимагає термінової розробки і прийняття Положення про функціональні обов’язки працівників апарату суду та судових розпорядників тому в дисертаційному дослідженні і пропонується проект такого Положення.

3. Детально розглянувши проблеми організаційного забезпечення вважаємо, що усунення вказаних проблем потребує розроблення і прийняття “Концепції вдосконалення організації та діяльності місцевих загальних судів на 2005-2010 роки” якою слід передбачити ряд заходів по вдосконаленню роботи місцевих загальних судів в напрямку їх незалежності та самостійності в зв’язку чим: -

надати місцевим загальним судам статусу юридичної особи із самостійним балансом та рахунком в установах банку; -

передбачити в штаті місцевого суду заступника голови суду по господарських питаннях з правом підпису на банківських документах та бухгалтера; -

в Законі України „Про державний бюджет України на 2005 рік” та на наступні роки необхідно передбачати належний процес формування бюджету в частині фінансування місцевих загальних судів з тим, щоб виділених коштів було достатньо для здійснення незалежного судочинства. Видатки на утримання судів повинні передбачити у цьому Законі окремим рядком для кожного суду; -

надати право голові місцевого суду рекомендувати суддів на посади його заступників; -

надати голові місцевого суду право ініціювати дисциплінарне провадження стосовно суддів місцевого суду перед кваліфікаційною комісією суддів; -

законодавчо закріпити обов’язкову спеціалізацію в місцевих загальних судах серед суддів по розгляду кримінальних та цивільних справ; -

розробити диференційований порядок сплати державного мита при зверненні до суду у відповідності від отриманого річного прибутку заявника.

Прийняти Інструкцію про порядок ведення діловодства в місцевих загальних судах та Положення про функціональні обов’язки працівників апарату суду та судових розпорядників де передбачено функціональні обов’язки кожного працівника апарату місцевого загального суду.

4. При реалізації конституційних засад організації і функціонування загальних місцевих судів в ході судової реформи слід добиватися чіткого дотримання міжнародно-правових стандартів в цілому і ст.

6 Конвенції “Про захист прав і основних свобод людини,” прийнятої в м. Римі 4 листопада 1950 року, якою передбачені наступні процесуальні гарантії: -

доступ до суду та право на виконання рішення суду; -

розгляд справи судом, створеним відповідно закону; -

розгляд справи безстороннім і неупередженим судом; -

розгляд справи в розумні терміни; -

відкритість процесу та публічність проголошення суду.

З метою дотримання вказаних гарантій слід процесуально закріпити розгляд всіх категорій справ по першій інстанції за місцевими судами дотримуючись принципу рівності перед законом. Ввести обов’язкову спеціалізацію в місцевих загальних судах серед суддів по розгляду кримінальних та цивільних справ, спростити порядок оформлення процесуальних документів, які виносяться місцевими загальними судами.

Переглянути розміри ставок державного мита і порядок стягнення його при зверненні до суду з врахуванням розміру річного прибутку заявника.

3. Реалізовуючи міжнародно-правові стандарти що до статусу суддів місцевих загальних судів в законодавстві України слід в першу чергу враховувати вимоги Європейської Хартії про закон про статус суддів прийнятої 10 липня 1998 року в м. Лісабоні. Ми вважаємо що основною проблемою реалізації міжнародних правових стандартів що до статусу суддів в законодавстві України є положення хартії, що при прийнятті нових законів або внесенні змін в чинне законодавство не допускається звуження змісту та обсягу передбачених законом гарантій самостійності судів, незалежності та правової захищеності суддів.

З метою усунення порушень даної міжнародно-правової норми ми вважаємо слід: -

визначити п. 2. ст. 13 Закону України “Про статус суддів” в попередній редакції до змін внесених Верховною Радою України 8 жовтня 1999 року; -

внести в КК України статті, якими передбачити кримінальну відповідальність за наклеп та образу судді; -

визначити строк призначення судді на посаду голови районного суду у відповідності до редакції ст.23 Закону України “Про судоустрій” від 5.06.1981 року із внесеними змінами; -

розширити повноваження голови місцевого районного суду у відповідності до ст.26 Закону України “Про судоустрій” від 5.06.1981 року із внесеними змінами.

<< | >>
Источник: Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2004
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 2.5. Висновки до розділу 2.:

 1. Висновки до розділу 1.
 2. Висновки до розділу 1
 3. Висновки до розділу 2
 4. Висновки до розділу 3.
 5. Висновки до розділу 4
 6. Висновки до розділу.
 7. Висновки до розділу.
 8. 1.4. Висновки до розділу.
 9. Висновки до Розділу 1
 10. Висновки до Розділу 2
 11. Висновки до Розділу 3
 12. Висновки до Розділу 4
 13. Висновки до розділу 1
 14. Висновки до розділу 2
 15. Висновки до розділу 3
 16. Висновки до розділу 4
 17. Висновки до РОЗДІЛУ І
 18. Висновки до РОЗДІЛУ ІІ
 19. Висновки до розділу 1
 20. Висновки до розділу 3
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -