<<
>>

Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів

Головним напрямком в оперативно-розшуковій діяльності є збирання оперативної інформації та її доцільне ефективне використання. В Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», в інших законодавчих актах, які регламентують діяльність оперативних підрозділів, прямо вказується на інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності, на обов'язок оперативних підрозділів своєчасно інформувати найвищі органи державної влади України про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, взаємно інформувати підрозділи, уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів, виявляти та усувати або нейтралізувати негативні соціальні явища, причини та умови, що породжують злочинність та сприяють їй.

Законодавство встановлює умови і порядок підготовки інформації, її надання і звернень оперативних підрозділів, умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з іншими оперативними підрозділами.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути призначені:

- для внутрішнього використання в оперативному підрозділі;

- для використання іншими оперативними підрозділами свого відомства;

- для використання оперативними підрозділами інших правоохоронних органів;

-для використання уповноваженими органами державної влади і управління;

-для інформування місцевих органів влади і органів са моврядува ння;

-для інформування громадськості і засобів масової інформації.

Оперативна інформація за результатами оперативно-розшукової діяльності, в основному, зосереджується в сфері кримінальної інформації, яка характеризує різні прояви злочинності і супутні їм інші протиправні явища — наркоманію, проституцію, бродяжництво, пияцтво, незаконні доходи, а також дані про активні дії об'єктів оперативно-розшукової діяльності по підготовці злочинів чи про вже скоєні злочини.

В масштабах оперативно-розшукової інформації цілого відомства може виникати інформація політичного, соціального, військового, економічного, наукового, технічного, розвідувального і контррозвідувального характеру. Законодавство України чітко визначило характер і призначення різних видів

інформації, зокрема, таку категорію оперативно-розшукової інформації, як розвідувальну. Для її отримання встановлюються спеціальні підстави проведення оперативно-розшукових заходів. Правову основу цього виду інформації становлять закони «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про розвідувальні органи».

Оперативно-розшуковій інформації властива відносна достовірність про причетність окремих осіб до підготовки і вчинення злочинів, осіб, які ухиляються від слідства і суду, втікачів із місць відбування покарання, про факти латентної злочинності. Така інформація має бути доведена до зацікавлених оперативних підрозділів і використана ними як для оперативно- розшукових заходів, так і для проведення слідчих дій. Мова йде про взаємне інформування оперативного і слідчого підрозділів.

Оперативно-розшукова інформація може бути використана оперативними підрозділами і в профілактичних цілях, коли окремі громадяни проявляють схильність до протиправної поведінки, претендують на певного роду заняття, допуск до яких вимагає передбачення їх поведінки та, коли виникає потреба усунення причин і умов, здатних привести до правопорушення.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути основою для аналітичної роботи, оцінки ситуації, розробки управлінських рішень. Інколи отримані матеріали можуть не стосуватись безпосередньо завдань, над якими працює оперативний підрозділ, або не входити до його компетенції. Оперативний підрозділ може бути зацікавлений у залученні до розв'язання поставлених перед ним завдань інших оперативних підрозділів, в отриманні від них інформації, яка може бути корисною для його основної діяльності.

Працівник карного розшуку УМВС в м. Дніпропетровськ отримав інформацію про те, що в одному приватному гаражі зберігається автомобіль «Ауді», який господарю не належить.

Конфідент, який надав цю інформацію, висловив підозру, що автомобіль може бути краденим, оскільки автомобіль без номерів і власник гаража не зацікавлений, щоб його хтось побачив. На території обслуговування райвідділу внутрішніх справ подібних крадіжок не було. Тоді оперативний працівник підготував оперативну інформацію про наявність автомобіля, який викликав підозру, і розіслав її в установленому порядку в органи внутрішніх справ Дніпропетровської області та в сусідні області. Від відділу карного розшуку з м. Кривого Рога через кілька днів надійшло повідомлення, що один із жителів міста звернувся до них з заявою про крадіжку автомобіля «Ауді», в зв'язку з чим порушено кримінальне провадження. Подальша перевірка підтвердила факт крадіжки і переховування автомобіля в Дніпропетровську.

В Одесі під час обшуку в будинку, де проживала циганська сім'я, було вилучено велику кількість предметів прикрас і речей, які явно членам сім'ї не належали. В зв'язку з тим, що глава сім'ї притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку із квартири, були підстави вважати, що і речі, вилучені при обшуку, є краденими із інших квартир. Опис речей з їх фотографіями було розіслано в усі підрозділи карного розшуку Одеської області, про вилучені речі в місцеві газети було поміщено інформацію та прохання до можливих потерпілих звернутись до карного розшуку. Таке орієнтування дало можливість розкрити ще одинадцять квартирних крадіжок.

Законодавство про оперативно-розшукову діяльність в Україні встановлює, що самостійним напрямком використання результатів оперативно- розшукової інформації є взаємне інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукові заходи, а також інформування

оперативними підрозділами інших правоохоронних органів. Таке інформування може носити як разовий епізодичний характер, так і постійний через бюлетені оперативно-розшукової інформації, спеціальні аналітичні довідки, через спільні наради, колегії, конференції тощо.

Разом з тим, оперативно-розшуковим законодавством допускається використання результатів оперативно-розшукової діяльності для інформування державних органів у відповідності з їх компетенцією.

Результати оперативно- розшукової діяльності за українським законодавством можуть

використовуватись не тільки для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, але і для боротьби з розвідувально-підривними діями проти України, що є компетенцією органів Служби безпеки, військової розвідки і контррозвідки, Служби зовнішньої розвідки.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» встановлює спеціальний порядок взаємного інформування між підрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо спеціальних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних спеціальних підрозділів.

Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки України регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України. Передача оперативної інформації спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю територіальним та іншим органам внутрішніх справ і Службі безпеки України допускається тільки за згодою і за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу. Територіальні та інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки України (у межах відомств) зобов'язані передавати відповідним спеціальним підрозділам оперативну інформацію, документи та інші матеріали, пов'язані з організованою злочинністю, а також кримінальні провадження через відповідного прокурора на письмову вимогу спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Керівники територіальних та інших органів внутрішніх справ, Служби безпеки України забезпечують взаємодію із спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю і сприяють виконанню поставлених перед спеціальними підрозділами завдань.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані для інформування органів влади і місцевого самоврядування, населення і засобів масової інформації.

Такі інформації можуть нести в собі відомості про стан злочинності взагалі і по окремих її видах, рекомендації з усунення причин і умов, які сприяють злочинності, рекомендації населенню щодо поведінки в тій чи іншій ситуації, повідомлення про розшук злочинців, які ухиляються від слідства і суду, про розшук безвісно зниклих, про розкриття злочинів, про заходи безпеки і охорони громадського порядку, які вживаються правоохоронними органами.

Досить поширеними є звернення оперативних підрозділів через засоби масової інформації до населення за допомогою в розкритті злочину чи розшуку злочинця. Формою інформування населення про результати оперативно- службової діяльності є звіти Міністерства внутрішніх справ України і його органів перед населенням, які публічно оголошуються через засоби масової інформації та програми взаємодії з населенням. Законом України «Про місцеве самоврядування» передбачено, що керівники органів внутрішніх справ та органів прокуратури двічі на рік інформують відповідно обласні, міські, районні ради про стан охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території обслуговування, використовуючи при цьому і результати оперативно-розшукової діяльності.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів:

 1. 8.3.2. Взаємне визнання професійни х кваліфікацій та дипломів
 2. Розділ 2 ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
 3. Поняття, сутність і принципи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
 4. Форми взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
 5. Психологічні основи взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
 6. Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом в процесі досудового розслідування та після його зупинення
 7. § 4. Наукові засади взаємодії між слідчими й оперативними підрозділами в процесі розкриття і розслідування злочинів
 8. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності оперативних підрозділів
 9. 5.1. Поняття, види і загальні ознаки оперативних підрозділів
 10. 5.2. Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів
 11. Глава VII Обов’язки оперативних підрозділів
 12. Загальні обов'язки та специфічні обов'язки окремих оперативних підрозділів
 13. Виконання оперативними підрозділами письмових доручень і запитів
 14. 7.6. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів
 15. Глава VIII Права оперативних підрозділів та характеристика окремих оперативно- розшукових заходів
 16. Загальна характеристика повноважень оперативних підрозділів
 17. Гласні і негласні штатні та позаштатні працівники оперативних підрозділів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -