>>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................................................ 4

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ..................................................... 5

Лекція 1. Предмет, система і завдання криміналістики................................. 5

Лекція 2. Методологічні основи криміналістики.

Криміналістична ідентифікація та діагностика.............................................. 20

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА....................................................................

35

Лекція 3. Концептуальні положення криміналістичної техніки.................. 35

Лекція 4. Криміналістична фотографія та відеозапис.................................. 67

Лекція 5. Криміналістична габітологія........................................................... 84

Лекція 6. Криміналістична трасологія.......................................................... 107

Лекція 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів.................... 127

Лекція 8. Криміналістичне почеркознавство й авторознавство................ 143

Лекція 9. Криміналістичне дослідження вогнепальної

і холодної зброї та слідів її застосування....................................................... 151

Лекція 10. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття

та розслідування злочинів............................................................................... 171

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА................................................................. 192

Лекція 11. Загальні положення криміналістичної тактики....................... 192

Лекція 12. Криміналістична версія. Організація

та планування розслідування злочинів......................................................... 209

Лекція 13. Тактика огляду та освідування.................................................... 224

Лекція 14. Тактика затримання підозрюваного........................................... 241

Лекція 15. Тактика обшуку............................................................................. 257

Лекція 16. Тактика допиту ............................................................................ 275

Лекція 17. Тактика пред’явлення для впізнання.......................................... 295

Лекція 18. Тактика слідчого експерименту................................................... 312

Лекція 19. Використання спеціальних знань у кримінальному

судочинстві. Призначення та проведення судових експертиз............ 325

Лекція 20. Розшукова діяльність слідчого..................................................... 340

КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА............................................................. 354

Лекція 21. Концептуальні положення криміналістичної методики........... 354

Лекція 22. Взаємодія учасників розкриття і розслідування злочинів...... 372

Лекція 23. Особливості розслідування злочинів за «гарячими........ слідами» 384

| >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
 3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 10. 2.3. Становлення держави
 11. Региональные особенности жилищного страхования
 12. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 13. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 14. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 15. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 16. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
 17. § 1. Понятие и сущность страхования жизни и здоровья сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -