<<
>>

Суб’єкти розкриття злочину«за гарячими слідами»

Успішне розслідування злочинів по «гарячих слідах» забезпечується гарною організацією діяльності органу внутрішніх справ, і насамперед - раціональним використанням можливостей чергових частин, слідчого й співробітників оперативних підрозділів, підрозділу дільничних інспекторів міліції, дорожньо- патрульної служби, позавідомчої охорони, ОВС на транспорті та деяких інших підрозділів системи МВС України.

Черговий ОВС. Йому належить особливе місце в розкритті злочинів за «гарячими слідами», оскільки найчастіше саме він першим отримує повідомлення про злочин та починає організовувати роботу з його розкриття.

Зокрема, він:

- інструктує заявника (якщо той знаходиться на місці події) щодо його подальших дій;

- направляє до місця виявлення злочину слідчо-оперативну групу, оперативну групу, працівника підрозділу дільничних інспекторів міліції, найближчі патрульні наряди;

- інформує щодо факту злочину керівництво ОВС та за погодженням з ним інші правоохоронні органи тощо;

- уживає всіх заходів щодо припинення кримінального правопорушення, забезпечує затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків діяння;

- забезпечує зв’язок із СОГ та іншими задіяними силами.

Безпосередньо розкриття злочину у більшості випадків починається з

моменту прибуття СОГ на місце події та проведення його огляду. Запорука ефективної роботи - у швидкому виїзді на місце події, правильному підборі учасників групи й достатньому техніко-криміналістичному забезпеченні. До складу постійно діючої СОГ входять: слідчий на правах керівника; співробітник оперативного підрозділу (бажано той, що спеціалізується на розкритті даного виду злочинів) та спеціаліст-криміналіст. При необхідності залучається кінолог зі службово-розшуковою собакою, а у випадку виявлення трупа судово-медичний експерт або лікар. Не виключена можливість включення до складу групи дільничного інспектора, співробітника дорожньо-патрульної служби тощо.

Слідчий. Його участь в роботі по «гарячих слідах» створює передумови для найбільш повного виконання вимог кримінального процесуального закону щодо збирання максимуму доказової інформації, виявлення і закріплення слідів злочину, що дозволяє швидко встановити та викрити осіб, винних у його вчиненні. Все, що втрачене у цей відповідальний період, може виявитися невідновленим у подальшому, тому слідчі (розшукові) дії, здійснювані під час розслідування і розкриття злочинів по «гарячих слідах», в криміналістичному аспекті завжди носять терміновий характер, є невідкладними. У компетенцію слідчого, котрий є організатором і керівником усієї роботи на місці події, не входить проведення оперативно-пошукових заходів. Враховуючи це, він повинен координувати свої дії зі співробітниками оперативного підрозділу.

Коло діяльності слідчого (старшого слідчої групи) більш конкретно можуть охарактеризувати різноманітні виконувані ним функції. Зокрема, він:

- керує діями слідчо-оперативної групи на місці події, організує її роботу з розкриття злочину;

- відповідно до своїх процесуальних повноважень разом зі спеціалістом- криміналістом, іншими учасниками СОГ проводить огляд місця події; здійснює інші невідкладні слідчі (розшукові) дії (допити, обшуки, пред’явлення для впізнання тощо);

- інформує співробітників оперативних підрозділів, інших членів СОГ та чергову частину органу внутрішніх справ щодо виявлених в ході огляду місця події обставин, які мають значення для розшуку й затримання злочинців;

- дає доручення співробітникам оперативного підрозділу щодо проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій тощо;

- приймає рішення і вносить пропозиції керівникам органу внутрішніх справ щодо додаткового залучення до розкриття злочину сил і засобів, запрошує потрібних фахівців;

- забезпечує своєчасне закріплення й дослідження знайдених на місці події слідів, предметів, документів, оформляє результати огляду місця події, організує обов’язкову перевірку підозрюваних та затриманих осіб, а також вилучених номерних предметів, зброї, автомототранспорту по автоматизованих і оперативно - довідкових обліках;

- з урахуванням здобутих печаткових даних спільно з іншими членами слідчо-оперативної групи розробляє робочий план подальших, узгоджених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочину.

Співробітник оперативного підрозділу виконує письмові доручення слідчого.

Після надходження повідомлення про кримінальне правопорушення він:

- здійснює поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення очевидців та свідків, збору даних, що можуть бути використані для розкриття злочину;

- установлює час, місце і обставини вчинення правопорушення, кількість та прикмети причетних до його вчинення осіб, наявність у них зброї, транспортних засобів; з’ясовує індивідуальні ознаки викрадених речей, напрямок зникнення злочинців;

- здійснює розшукові заходи, спрямовані на їх виявлення й затримання, залучає до цієї роботи наряди міліції, інші сили й засоби органів внутрішніх справ, громадськість;

- інформує слідчого стосовно встановлених ним даних про обставини вчинення злочину та причетніх до нього осіб для використання цієї інформації при їх розшуку й затриманні;

- проводить слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, виконуючі письмові доручення слідчого.

Спеціаліст-криміналіст бере участь в огляді місця події з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину, інших предметів та документів, які можуть набути доказове значення. Зокрема, він:

- безпосередньо застосовує техніко-криміналістичні засоби для вилучення та фіксації слідів, інших обставин вчинення злочину;

- проводить на місці події експрес-аналіз та дослідження виявлених слідів, знарядь злочину тощо, робить попередні висновки про механізм утворення й належність слідів або придатність їх до ідентифікації;

- надає допомогу слідчому в оформленні результатів огляду місця події та пакуванні вилучених об’єктів;

- консультує слідчого щодо можливостей дослідження виявлених на місці події слідів, предметів, документів, мікрооб'єктів, а також необхідних для цього спеціалістів; з інших питінь, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Інспектор-кінолог, зорієнтувавшись на місці події, визначає шляхи підходу й відходу злочинців, забезпечує застосування службово-розшукової собаки для пошуку і затримання злочинців, виявлення кинутих або втрачених ними речей та предметів, залишених слідів; за вказівкою керівника СОГ бере участь у проведенні інших пошукових заходів.

Дільничний інспектор міліції може почати діяти на місці події ще до прибуття СОГ. При цьому він:

- забезпечує охорону місця події, збереження слідів, організовує надання невідкладної допомоги потерпілим;

- з’ясовує обставини злочину, встановлює очевидців та свідків, прикмети злочинців, про що негайно доповідає черговому органу внутрішніх справ та керівнику СОГ;

- організує й особисто вживає заходів до переслідування й затримання осіб, що вчинили злочин;

- здійснює збір оперативної й іншої інформації про злочинця та викрадені речі, проводить бесіди зі значною кількістю осіб, що проживають на закріпленій за ним території.

Після прибуття СОГ, діючи в її складі, він:

- разом з іншими співробітниками перекриває місця можливої появи осіб, які представляють оперативний інтерес;

- бере участь у загороджувальних заходах у районі події та на передбачуваних маршрутах руху злочинців;

- приймає міри щодо орієнтування всіх служб й підрозділів органу внутрішніх справ про обставини події й особистості злочинців, а при необхідності - сусідніх ОВС;

- разом з оперативними працівниками може проводити перевірки місць концентрації криміногенного контингенту (горищ, підвалів, місць відстою залізничного транспорту й ін.), здійснювати пошук в аеропортах, морських і річкових портах, залізничних і автовокзалах, що знаходяться на території, котра ним обслуговується, тощо.

Співробітник дорожньо-патрульної служби по фактах дорожньо- транспортних подій, незаконних заволодінь транспортними засобами та інших пов’язаних з ними злочинів виїжджає в складі СОГ на місце події, бере участь в його огляді та розшуку злочинців; направляє запити по автоматизованих інформаційно-пошукових системах (АІПС) для перевірки автомототранспортних засобів, що зникли з місця події; виявляє серед учасників дорожнього руху очевидців події; надає інформацію до чергової частини ОВС для корегування дій нарядів дорожньо-патрульної служби щодо затримання злочинців тощо.

3.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Суб’єкти розкриття злочину«за гарячими слідами»:

  1. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
  2. Структура окремої криміналістичної методики. Поняття типової слідчої ситуації
  3. Лекція 23 Особливості розслідування злочинів за «гарячими слідами»
  4. Суб’єкти розкриття злочину«за гарячими слідами»
  5. Планування й проведення окремих слідчих (розшукових) та інших дій, спрямованих на швидке розкриття злочину
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -