<<
>>

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій

Допит свідків. Свідків у кримінальних провадженнях даної категорії можна умовно згрупувати у три групи:

1. До першої групи свідків відносяться особи, які можуть підтвердити вчинення певних дій підозрюваними щодо підготовки або вчинення ними торгівлі людьми.

Зокрема, підлягають допиту працівники державних органів, організацій та установ, які причетні до оформлення закордонних паспортів, інших необхідних для виїзду за кордон документів та можуть у зв’язку з цим вказати на осіб, які зверталися до них з цього приводу чи прохали їх про прискорення такого оформлення або у разі використання підроблених документів — про підробку таких документів, і т. ін.

У разі встановлення фактів отримання злочинцями грошей за вивезених за кордон людей через банківські установи, з використанням системи переказів «Western Union» і т. ін., як свідки можуть бути допитані з цього приводу працівники вказаних установ.

2. До другої групи належать свідки з числа осіб, які добре знають потерпілих (друзі, знайомі, співробітники, сусіди, деякі з родичів потерпілих тощо).

Важливе значення для доказування факту торгівлі людьми можуть мати показання родичів, знайомих потерпілих, яким зі слів останніх може бути відомо про те, що вони були вивезені за кордон обманним шляхом (наприклад, під виглядом працевлаштування), що їх примушували займатися проституцією шляхом застосування насильства, погроз, залучення до боргової кабали. Не виключена наявність у таких осіб переданих у зв’язку з цим потерпілими листів, записок з проханням про допомогу у поверненні в Україну, відшуканні коштів на погашення боргу тощо.

3. Третя група — свідки з числа осіб, які добре знають підозрюваних.

При допиті свідків цієї категорії варто враховувати деякі фактори,

що негативно впливають на об’єктивність показань: родинні стосунки з підозрюваним (подружжя, батьки, брат, сестра та ін.); небажання псувати дружні стосунки (сусід, колега по роботі, близький знайомий); підкуп свідків; їх безпосереднє сприяння підозрюваному при підготовці до вчинення злочину.

Питання, що з’ясовуються при допитах осіб, які добре знають підозрюваних, мають бути спрямовані на отримання відомостей про подію злочину, дії підозрюваного, що передували вчиненню торгівлі людьми, особу підозрюваного. Вказані обставини з’ясовуються за допомогою таких основних питань: 1) у яких відносинах знаходиться свідок з підозрюваним (родичі, сусіди, товариші по службі); 2) дані про особу підозрюваного: анкетні; фізичні (ріст, вага, особливі прикмети); психологічні (нахили, навички, характер); інтереси та спосіб життя; 3) взаємовідносини свідка з підозрюваним (дружелюбні, довірливі, неприязні та ін.); 4) що свідку відомо про характер вчинених дій підозрюваним; звідки це стало йому відомо; 5) період злочинної діяльності підозрюваного; 6) що свідкові відомо про коло осіб, які брали участь на всіх етапах злочинної діяльності; 7) чи збиралися в помешканні його знайомі, обговорюючи при цьому плани і масштаби злочинних операцій; 8) з якими абонентами підозрюваний вів міжнародні телефонні переговори; як часто; 9) чи має підозрюваний приятельські, ділові зв’язки з працівниками відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, правоохоронних органів, прикордонниками; якщо так, то які і з ким; 10) чи траплялися випадки давання будь-якій службовій особі неправомірної вигоди для сприяння у вчиненні торгівлі людьми.

Допит вказаної категорії свідків сприяє повному і всебічному з’ясуванню як позитивних, так і негативних сторін особи підозрюваного, його способу життя, нахилів та інтересів. При цьому отримані відомості дозволяють встановити психологічний контакт з підозрюваним.

Допит потерпілих. Під час проведення допиту потерпілих необхідно враховувати їх психологічний стан і акцентувати увагу не тільки на обставинах вчинення злочинів відносно тих потерпілих, які допитуються, але й інших осіб, про яких їм відомо, що вони також постраждали внаслідок торгівлі людьми або іншої злочинної діяльності, зокрема, їх разом вивозили за кордон, примушували до зайняття проституцією тощо.

Під час допиту потерпілих необхідно з’ясовувати:

— яким чином та за яких обставин вони познайомилися з організаторами виїзду за кордон, з ким вони спілкувалися з цього приводу, які висловлювалися пропозиції щодо характеру їх роботи за кордоном, її умов та платні (зокрема, чи йшлося про надання сексуальних послуг, якщо так — то за яких умов), яка була досягнута домовленість, у тому числі щодо оплати послуг посередників за «працевлаштування», оформлення документів, придбання квитків тощо;

— як вирішувалося питання про оформлення необхідних для виїзду за кордон документів, хто саме цим займався, що їм відомо з цього приводу;

— за яких обставин здійснювався виїзд за кордон, зокрема, перетинання державного кордону України, інших країн (час, місце, спосіб, інші обставини), хто саме супроводжував їх, чи спілкувалися вказані особи з працівниками Держкомкордону, що їм відомо з цього приводу;

— які події відбувалися після виїзду за кордон — куди саме вони прибували, хто їх там зустрічав, як вирішувалося питання з їх працевлаштуванням, що їм пояснював новий «хазяїн», чи сповіщав при цьому останній на вже існуючу домовленість з українськими організаторами виїзду за кордон, з оформленням документів щодо їх перебування на території цієї країни, якими були умови їх «праці»;

— чи заперечували вони проти зайняття проституцією або іншими видами роботи, якщо так — яким чином їх примушували до цього, чітко визначивши характер погроз, насильства або зловживання довірою, чи зверталися вони до правоохоронних, інших державних органів іноземної країни, до представництв України, якщо ні — то чому,

— що їм відомо про членів злочинної групи, інших осіб, з якими вони спілкувалися під час вказаних подій (вербувальники, кур’єри, фотографи, працівники паспортних установ тощо), а також про потерпілих, які опинилися разом з ними за кордоном за аналогічними обставинами.

Допит підозрюваних. Перед проведенням допиту підозрюваного необхідно вивчити особу підозрюваного методом ознайомлення з наявними у кримінальному провадженні матеріалами: характеристиками з місця роботи, навчання, показаннями свідків, потерпілих; даними, отриманими в ході проведення оперативно-розшукових заходів, результатами спостереження за ним тощо; матеріалами кримінальних проваджень у тому випадку, коли особа раніше притягувалася до кримінальної відповідальності (якщо це можливо).

Отримана слідчим інформація дозволяє встановити психологічний контакт з допитуваним, обрати найбільш раціональну систему тактичних прийомів допиту, визначити характер і стан можливого та найбільш ефективного психологічного впливу і прогнозувати можливі способи протидії з боку допитуваного.

Під час допиту підозрюваного необхідно детально з’ясувати всі обставини по кожному з відомих слідству епізодів злочинної діяльності, зокрема:

— коли, де, з ким за чиєю ініціативою та за яких обставин була досягнута домовленість про продаж людей іноземним «партнерам», які умови з цього приводу були узгоджені та яким чином вони виконувалися, яким чином підтримувався зв’язок з останніми, як здійснювалася оплата за вивезених за кордон людей;

— коли, де, ким та яким чином здійснювалося «вербування» потерпілих, які саме способи при цьому ним використовувалися;

— як здійснювалося вивезення людей за кордон, починаючи з оформлення необхідних для цього документів (хто їх оформлював, за яких обставин, якщо при цьому вказані документи підроблялися — то ким саме та за яких умов) та закінчуючи переміщення через державний кордон України (час, місце, спосіб, якщо мало місце незаконне перетинання кордону — то за яких обставин, з чиєю допомогою і т. ін.);

— яким чином здійснювалося «працевлаштування» потерпілих за кордоном (хто, коли і де їх зустрічав, де саме та в якості кого вони «працювали», що їм відомо про обставини їх подальшого перебування за кордоном і т. ін.);

— хто входив до складу злочинної групи та як здійснювався розподіл ролей між її учасниками.

Обшук. До першочергових слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми також відносяться: а) тимча- сове вилучення, а у передбачених законом випадках — обшуки, у приміщеннях державних органів, організацій та установ, причетних до оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон, з метою виявлення та вилучення усіх наявних примірників, копій цих документів, що пов’язані з їх оформленням та подальшим використанням; б) обшуки за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, у тому числі і посадових осіб державних органів, організацій та установ з тією ж метою, а також з метою відшкодування у подальшому шкоди, заподіяної злочином.

В процесі обшуку виявляються і вилучаються, передусім, трудові договори (контракти) з потерпілими та іншими особами, боргові розписки, закордонні та громадянські паспорти потерпілих та інших осіб тощо, а також інші предмети і документи, що можуть служити речовими доказами і будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Найчастіше тимчасовому вилученню підлягають такі документи: анкети для отримання закордонних паспортів; митні декларації; трудові договори (контракти); копії квитанцій на міжнародні поштові відправлення та переводи; установчі документи, що підтверджують право на заняття туристичною діяльністю, діяльністю з працевлаштування (в тому числі і за кордоном); проїзні квитки, білети; списки пасажирів; довідки з МТС про телефонні переговори торгівців та їх співучасників, включаючи і мобільний зв’язок; банківські дозволи на вивіз валюти; відомості про проживання в готелях і т. ін.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Бандурка А.М. Противодействие торговле людьми : Учеб. пособие / А.М. Бандурка, В.Н. Куц, О.А. Калашник, А.Н. Козьма, Е.Б. Левченко ; А.М. Бандурка (общ.ред.). — К.; X. : Консум, 2003. — 312 с.

2. Батиргареєва В.С. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / В.С. Батиргареєва, Д.О. Гармаш, О.М. Лемешко, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова ; Н.О. Гуторова, В.І. Борисов (заг.ред.). — X. : Одіссей, 2005. — 288 с.

3. Васильєва М.О. Протидія торгівлі людьми в Україні: матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / М.О. Васильєва, А.М. Орлеан, Є.Ф. Стрекалов, Г.О. Ганова, В.В. Касько, Л.П. Никифоряк. — К. : Тютюкін, 2009. — 112 с.

4. Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Весельський, В.В. Пясковський. — К. : КНТ, 2007. — 264 с.

5. Виявлення та припинення торгівлі людьми : Навч.-практ. по- сіб. / [Мельников О.Л. та ін.] ; Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. — К. : [Конус-Ю], 2009. — 214 с.

6. Гусак Н. Протидія торгівлі людьми : Навч.-метод. посібник / Н. Гусак, О. Савчук, В. Назарук, Т. Семигіна ; Тетяна Семигіна (ред.). — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 166 с.

7. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми : Навч. посібник / За ред. акад. О.М. Бандурки. — X. : Вид- во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. — 244 с.

8. Запобігання торгівлі людьми : Навч.-метод. посібник / Вид. третє, доп. і виправ. — X. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. — 176 с.

9. Розслідування торгівлі людьми: Навч. посіб. / [М.І. Андріенко та ін.] ; [за ред. П.В. Коляди]. — К. : Конус-Ю, 2009. — 190 с.

10. Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми: аналіз вибр. справ / І. Шваб. — К. : Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2007. — 157 с.

<< | >>
Источник: Алєксєєв О. О.. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський,В. В. Пясковський - К. : «Центр учбової літератури»,2014. - 320 с.. 2014

Еще по теме Проведення окремих слідчих (розшукових) дій:

 1. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 2. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 3. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 4. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 5. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 6. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 7. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 8. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 9. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 10. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 11. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 12. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 13. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -