<<
>>

Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності

Відповідно до Конституції України та Законів України «Про прокуратуру» та «Про оперативно-розшукову діяльність» на Прокуратуру України покладено нагляд за додержанням законів органами, які ведуть оперативно-розшукову діяльність.

Прокурорський нагляд має свою специфіку, визначену Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а з організаційних питань - наказом Генерального прокурора України від 3 грудня 2012 року № 4/1 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність».

Прокурорський нагляд за додержання законів органами, їх структурними підрозділами та їх уповноваженими посадовими особами, які її здійснюють оперативно-розшукову діяльність, спрямований на:

- виконання піднаглядовими суб’єктами оперативно-розшукової діяльності обов’язків з попередження, своєчасного виявлення та припинення кримінальних правопорушень;

- розшук осіб, що зникли безвісти, а також осіб, що переховуються від слідства, слідчого судді, прокурора чи ухиляються від кримінального покарання;

- належне документування результатів оперативно-розшукової діяльності і використання їх у кримінальному провадженні;

- дотримання законності при здійсненні оперативно-розшуко- вих заходів.

Об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є правові відносини, які виникають у зв’язку з точним виконанням законів уповноваженими її суб’єктами (органами, їх структурними підрозділами, а також уповноваженими працівниками цих органів та підрозділів). Предметом прокурорського нагляду у сфері опе- ративно-розшукової діяльності є додержання законів органами та їх підрозділами і уповноваженими посадовими особами, які її здійснюють. Предмет прокурорського нагляду у сфері оператив- но-розшукової діяльності конкретизується у наказах Генерального прокурора України.

Таким предметом є:

- підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, заведення оперативно-розшукових справ;

- наявність повноважень у осіб, що здійснюють оператив- но-розшукову діяльність;

- відповідність оперативно-розшукових заходів цілям і завданням оперативно-розшукової діяльності, а також неприпустимість застосування технічних засобів, психотропних, хімічних та інших речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу;

- дотримання встановлених законодавством умов і порядку проведення оперативно-розшукових заходів, а також залучення громадян до їх здійснення на конфіденційній основі та засадах добровільності;

- застосування окремих обмежень прав і свобод людини, обґрунтованості подань до суду про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів;

- продовження, припинення та закриття оперативно-розшуко- вих справ, поновлення строків ведення, а також використання результатів оперативно-розшукової діяльності;

- відповідність закону відомчих наказів, інструкцій, розпоряджень та інших правових актів з питань проведення оператив- но-розшукової діяльності.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшу- кову діяльність» нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, керівниками регіональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора України прокурорами Генеральної прокуратури України та уповноваженими наказом керівника регіональної прокуратури прокурорами відповідних регіональних прокуратур.

Керівник місцевої прокуратури, а також уповноважені його

наказом прокурори відповідної місцевої прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення опера- тивно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів.

Прокурор в межах своєї компетенції:

1) безперешкодно входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності, оператив- но-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення опера- тивно-розшукових заходів;

3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;

4) дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшу- кових заходів з метою попередження та виявлення злочинів, про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно відсутні;

5) дає згоду на продовження строку проведення оператив- но-розшукової діяльності;

6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

7) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;

8) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення опера- тивно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону;

9) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;

10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів.

Принесення протесту зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.

Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать.

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, реалізується у формі правовідносин, обов’язковим суб’єктом яких завжди є прокурор. Усі форми прокурорського нагляду у сфері оператив- но-розшукової діяльності класифікують на такі:

а) виявлення порушень закону;

б) усунення порушень закону;

в) попередження порушень закону.

Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оператив- но-розшукової діяльності є:

- додержання прав людини і громадянина;

- своєчасність реагування на порушення законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає зміст судового контролю за оперативно-роз- шуковою діяльністю?

2. Що входить в поняття прокурорського нагляду в сфері опе- ративно-розшукової діяльності?

3. Які існують методи прокурорського нагляду за додержанням законності в сфері оперативно-розшукової діяльності?

4. Які організаційні форми відомчого контролю використовуються у сфері оперативно-розшукової діяльності?

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Скачать оригинал источника

Еще по теме Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності:

 1. Конституційний процес
 2. ІНСТРУКЦІЯ з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України
 3. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності прокурора
 4. Функціональна спрямованість діяльності кримінально-процесуальної представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
 5. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності
 8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 9. ДОДАТКИ
 10. ЛІТЕРАТУРА
 11. 3.3. Підзаконне нормативно-правове регулювання оперативно- розшукової діяльності
 12. 3.4. Європейське співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності
 13. 4.1. Загально-правові принципи оперативно - розшукової діяльності
 14. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
 15. Список рекомендованої літератури
 16. 3.3. Правоохоронні адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури
 17. Форми та методи діяльності Генерального прокурора України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -