<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжтероботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн.

Розкрийте зміст таких понять та термінів:
Поняття (визначення) Терміни
Шаріат Адат, буцуй, буке-хо, вакф, у гирі, ерє, іджма, ікта, іхтикар,
Сунізм калим, кануни, кияс, лі, лін, люй, медресе, мехрія, мульк,
Шиїзм ріцу, рьо, рьомин, садак, талок, урф, фетва, фірмани, ха-
радж, хіджаз, хадиси

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій виникнення та розвитку права середньовічного Сходу за запропонованою раніше формою.

Завдання 3. Використовуючи текст документу № 1:

а) назвати злочини проти імператорської влади в Японії періоду раннього середньовіччя;

б) навести приклади особливостей застосування смертної кари до жінок, старих, немічних, чиновників.

Завдання 4. Використовуючи текст документу № 2, показати спадкоємність китайського середньовічного і давнього права.

Завдання 5. Використовуючи тексти документів № 1—2, порівняти види злочинів у китайському та японському середньовічному праві, визначивши спільне і особливе.

Завдання 6. Використовуючи матеріал посібника, додаткову літературу, підготуйте повідомлення на тему: «Мусульманська правова сім’я: шляхи становлення».

Перевірте себе

Завдання 1. Продовжте думку:

1. Загальною характерною рисою розвитку як китайського, так і японського права

було.........................................................................................................................

2. Характерною рисою розвитку китайського права у період середньовіччя була його

3. Японська держава періоду VIII—X ст. в історико-правовій літературі отримала

назву «правова», що обумовлено..........................................................

4. Предметом регулювання законом «Тайхо Иоро рьо» були відносини........

5. Право власності в середньовічному східному праві характеризувалось.................. [79]

7. Спільним в регулюванні сімейно-шлюбних відносин за китайським та японським

середньовічним правом було................................................................

8. Спільним у класифікації злочинів у середньовічних Китаї та Японії було

9. Судовий процес у середньовічному Китаї за характером був......................

10. На відміну від китайського в Японії судовий процес характеризувався

як...........................................................................................................................................

11. Характерною рисою мусульманського права було те, що воно................

12. Значення розробок мусульманських юристів галузі права полягає в тому,

що..........................................................................................................................................

13. Відносна цілісність мусульманського права була обумовлена................

14. Ієрархічний характер джерел мусульманського права проявився в тому, що.....

15. Право власності на землю за мусульманським правом характеризувалось.........

16. Регулювання майнових відносин за мусульманським правом характеризувалось

17. Відмінною рисою кримінально-правової частини шаріату було.............

18. Злочини в мусульманському праві класифікувались..................................

19. Судовий процес за мусульманським правом мав....................... характер.

Завдання 2. Схарактеризуйте:

1. Джерела середньовічного далекосхідного права.

2. Основні цивільно-правові інститути середньовічного далекосхідного права

3. Спільні риси та особливості в регулюванні відносин злочинів і покарань у середньовічному Китаї і Японії.

4. Судовий процес в Японії і Китаї.

5. Особливості становлення мусульманської правової сім’ї.

6. Джерела мусульманського права.

7. Основні цивільно-правові інститути за мусульманським правом.

8. Судовий процес за мусульманським правом.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 12-ої теми

Завдання. Повторіть навчальний матеріал шкільного підручника «Всесвітня історія» в тій його частині, де висвітлюється:

а) процес переходу від феодалізму до капіталізму;

б) соціально-економічні та політичні передумови буржуазних революцій в Англії, Франції та США, їх основні події.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Завдання для узагальнення за темою
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за томою
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 11. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 12. Поняття, завдання та види обшуку
 13. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 14. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 15. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 16. 1.4. Організація поліцейського апарату та агентурно-оперативної роботи в XIX - на початку XX ст.
 17. 2.1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
 18. Принципи, мета, завдання і функції державного управління промисловою власністю
 19. Плагіат у роботах учнів та студентів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -