<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій виникнення та розвитку античного права за запропонованою раніше формою.

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн. Розкрийте зміст таких понять та термінів:

Поняття (визначення) Терміни
Квіритське право Преторське право Право народів Манципація

Бонітарна (преторська) власність Легісакційний процес Формулярний процес Екстраординарний процес Інквізиційний процес

Anakrisis, атимія, децимвири, дигести, dike, graphe, engiesis, epidikasa, epikleros, ехіни, інституції, іпотека, клепсидри, клер, композиція, конкубінат, контракт, конституції, конфіскація, нексум, пандекти, сервітути, сикофанти, стипуляція, фідеікомисія,

Завдання 3. Використовуючи текст документа № 1, покажіть, як в Афінах приймалися рішення у суді.

Завдання 4. Використовуючи текст документа № 2, визначте види злочинів і покарань за афінським правом.

Завдання 5. Використовуючи текст документа № 3,

а) визначте статті, в яких містяться правові норми, що регулюють відносини, пов’язані:

• із правом власності;

• сімейно-шлюбні;

• злочину й покарання;

б) розкрийте особливості судового процесу:

• з цивільних справ;

• з кримінальних справ.

Завдання 6. Використовуючи текст документа № 3, визначте статті, які розкривають особливості правового положення різних категорій населення Стародавнього Риму.

Перевірте себе

Завдання 1. Продовжте думку:

1. Визнання законодавства, а не звичаю було характерною рисою розвитку права таких держав античності, як

2.

Характерною рисою в регулюванні майнових відносин

— в Стародавніх Афінах було..............................................................................

— в Стародавній Спарті було...............................................................................

3. Низький рівень розвитку зобов’язальних відносин в Стародавній Спарті був обумовлений

4. Афінське право розрізняло зобов’язання з.......................................................

5. Особливість правового положення жінки в Стародавніх Афінах на відміну від

Стародавньої Спарти полягала в тому, що....................................

6. Особливістю в регулюванні відносин злочинів та покарання в Афінах і Спарті було те, що

7. Афінське право розрізняло такі види злочинів:.............................................

8. Демократизм судового процесу в Афінах виявлявся, передусім в тому, що...

9. В історії розвитку римського права дослідники виділяють такі періоди:

10. Едикти, рескрипти, декрети, мандати — їх об’єднує те, що вони були.

11. Початок суто світському характеру римської юриспруденції було покладено

12. В... році в Стародавньому Римі юридична сила була визнана за творами п’яти

юристів, а саме:..................................................................................

13. Звід законів Юстиніана з’явився в році і являв собою

14. Основними правовими інститутами, які регулювали сімейно-шлюбні відносини

в Стародавньому Римі, були:....................................................................

15.Основними видами злочинів за римським правом були:............................

16.Відмінною рисою судочинства в Стародавньому Римі на самій ранній його стадії було те, що

17.Особливістю організації судової системи й процесу Стародавнього Риму було те, що

Завдання 3. Схарактеризуйте:

1. Спільні риси та особливості в процесі виникнення та розвитку права в Стародавніх Афінах та Спарті.

2. Діяльність римських юристів як джерело розвитку права в Стародавньому Римі.

3. Основні цивільно-правові інститути римського права в їх історичному розвитку.

4. Основні правові інститути, які регулювали відносини злочинів і покарань в Стародавньому Римі в їх історичному розвитку.

5. Характерні риси й особливості кримінального процесу в Стародавньому Римі.

Завдання 4. Порівняйте основні цивільно-правові інститути за афінським правом.

Завдання 5. Класифікуйте види злочинів за римським правом в їх історичному

розвитку.

Завдання 6. Покажіть роль і значення римського права у світовій історії.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 7-ої теми

Завдання 1. Повторіть навчальний матеріал шкільного підручника «Всесвітня історія» з питань періодизації епохи середньовіччя, особливостей політичного розвитку зарубіжних країн у цей період.

Завдання 2. Повторіть навчальний матеріал шкільного підручника «Всесвітня історія» в тій його частині, де висвітлюється процес виникнення та розвитку ранньофеодальної держави у Східноримській імперії (Візантії), стародавніх франків, англосаксів.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Завдання для узагальнення за темою
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за томою
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 11. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 12. Поняття, завдання та види обшуку
 13. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 14. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -