<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн.

Розтлумачити зміст наступних понять та термінів:
Поняття (визначення) Терміни
Теократична монархія Сьогунат Ансари, араби, бакуфу, бейлики, буддизм, вексель, даймьо, дефширме, дзито, дивани, імам, іслам, каді, меджліс, муха- джири, муфтії, паша, пашалики, падишах, сьосидай, секкени, сюго, улеми, халіф, цзайсян, цензорат, яміни, яничари.

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій виникнення та розвитку феодальних держав Сходу за запропонованою раніше формою.

Завдання 3. Використовуючи текст документів № 1, 2:

а) визначити основні принципи державного управління в Японії періоду раннього середньовіччя;

б) показати вплив ідей конфуціанства.

Завдання 4. Підготуйте реферат на тему: «Туреччина й Україна у середні віки: порівняльний аналіз державних форм»

Перевірте себе

Завдання 1. Продовжте думку:

1. Більш низький, ніж у Західній Європі, рівень соціально-економічного розвитку середньовічних країн Сходу доби пізнього феодалізму обумовлений

2. Конфуціансько-таньська модель монархічної форми правління в середньовічному

Китаї характеризувалась..............................................................

3. Судова система в середньовічному Китаї була представлена...................

4. Виникнення держави в Японії відбувалось шляхом , протягом

5. Своєрідність форми правління японської держави, починаючи з ХІІ ст., полягає в

тому, що...................................................................................

6. Особливість виникнення Арабського халіфату полягає в тому, що......

7. Форма держави Арабського халіфату характеризується............................

8. Централізований характер судової системи в Арабському халіфаті проявлявся в

наступному...................................................................................................

9. Визначним чинником в утворенні державної організації турків було.

10. Важливою відмінністю влади турецького султана від халіфату було.

Завдання 2. Схарактеризуйте:

1. Механізм держави середньовічного Китаю епохи Тань.

2. Основні етапи в історії державності середньовічної Японії.

3. Сьогунат як специфічну форму правління Середньовічної Японії.

4. Особливості виникнення держави Арабський халіфат.

5. Форму держави Арабського халіфату.

6. Історичний шлях становлення турецької держави, розкривши його своєрідність.

7. Форму та механізм держави Туреччина в епоху середньовіччя.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Завдання для узагальнення за темою
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за томою
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 11. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 12. Поняття, завдання та види обшуку
 13. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 14. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 15. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -