<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн.

Розкрийте зміст таких понять та термінів:
Поняття (визначення) Терміни
Феодалізм Земельна рента Березневі поля Травневі поля Сеньйорія Варварські правди Алод, автократор, аффатомія, бенефіцій, бенефіціарій, бюргери, вілани, васал, вергельд; дигести, динати, ерли, капітуляції, камерарій, капитулярії, кельти, керли, компіляції, композиція, лен; літи, майордом; майорат; марка, міністеріали, олдермен; пага, ордалії, рахінбург, референдарій, скабини, сюзерен, тунгін, уітенагемот, феод, шериф.

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці основних подій в розвитку держави і права ранньофеодальних країн Європи за запропонованою раніше формою.

Завдання 3. Відобразіть державний механізм країн раннього середньовіччя за приблизною схемою:

Країна Назва державного органу Функції Джерела формування
Візантія
Франки
Англосакси

Завдання 4. Використовуючи текст Салічної Правди (Документ № 1),

• знайдіть титули і статті, положення яких закріплювало засади родової організації стародавніх франків;

• покажіть особливість права власності у стародавніх франків;

• доведіть, що застосування покарання у вигляді грошового штрафу було досить розповсюдженим явищем. Чим це було обумовлено?;

• покажіть особливості:

а) правового становища окремих соціальних категорій у стародавніх франків;

б) правового регулювання сімейно-шлюбних відносин;

в) правового регулювання відносин злочину і покарання;

• складіть 2—3 юридичних казуси, відобразивши особливості судового процесу у стародавніх франків.

Завдання 5. Використовуючи тексти англосаксонських правд (Документи № 2, 3. 4):

• доведіть, що в англосаксонських державах церква мала значні привілеї, переліч- те їх;

• покажіть правову захищеність жінки у англосаксів;

• покажіть, що нового з’явилось у покараннях за злочини;

• визначте за Законами Кнута королівські прерогативи.

Перевірте себе Завдання 1. Продовжте думку:

1. Основними шляхами зародження й розвитку ранньофеодальних держав в країнах

Західної Європи були...............................................................

2. В історії Візантійської держави дослідники виділяють такі періоди.........................

3. Своєрідність інституту імператорської влади в Візантії полягала в тому,

що......................................................................................................................................

4. Основними джерелами саме візантійського права були..........................

, їх поява

обумовлена...................................................................................................

5. Обумовленість впливу Візантії на державно-правовий розвиток інших країн пояснюється передусім

6. Вплив візантійського права на право східних слов’ян проявився передусім в регулюванні таких суспільних відносин, як

7. Особливістю виникнення держави у стародавніх франків є те, що.....

8. В історії держави франків дослідники виділяють наступні періоди..........................

9. Основними напрямками розвитку системи державних органів стародавніх франків можна вважати

10. Поява періоду правління «ледачих королів» в державі франків пояснюється

11. Значення бенефіціальної реформи Карла Мартелли для державного розвитку

стародавніх франків полягає в тому, що..........................................

12. Розпад імперії Карла Великого був обумовлений.....................................

13. Своєрідність становлення ранньофеодальної Англії полягає в тому, що..............

14. Основними джерелами права германських племен були....................... , серед яких

відомі.........................................................................................................

15. Характерними рисами варварських правд були.......................................

16. Всі, відомі за Салічною правдою, злочини можна класифікувати за такими видами

17. Особливістю судового процесу у стародавніх франків був його............................... [44] [45] [46]

3. Джерела Візантійського права.

4. Вплив візантійського права на становлення й розвиток права у слов’янських народів.

5. Спільні риси і відмінності в процесі становлення держави стародавніх франків і англосаксів

6. Зміни в формі держави стародавніх франків протягом V—IX ст.

7. Джерела права ранньофеодальних держав Західної Європи, визначити спільні риси й особливості.

8. Особливості регулювання майнових відносин за Салічною правдою.

9. Особливості регулювання відносин злочинів і покарань за Салічною правдою.

10. Особливості судового процесу за Салічною й англосаксонськими правдами.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 8-ої теми

Завдання. Повторіть навчальний матеріал шкільного підручника «Всесвітня історія» в тій його частині, де висвітлюється процес становлення та розвитку таких феодальних держав Західної Європи, як Англія, Німеччина та Франція.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Завдання для узагальнення за темою
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за томою
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 11. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 12. Поняття, завдання та види обшуку
 13. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 14. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 15. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 16. 1.4. Організація поліцейського апарату та агентурно-оперативної роботи в XIX - на початку XX ст.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -