<<
>>

Завдання для самостійноїроботи

1. Ознайомтеся з Договором про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом від 23 серпня 1939 р. та таємним протоколом до нього, що додаються до теми. Проаналізуйте, який характер мала воєнна акція Радянського Союзу на західноукраїнських землях у вересні 1939 року та на території Бессарабії та Північної Буковини у червні 1940 року.

2. Розкрийте правові засади, юридичну процедуру та наслідки приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини й частини Бессарабії до складу УРСР.

Ознайомтеся з Декларацією Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (додається).

3. Прочитайте Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про воєнний стан” від 22 червня 1941 р. (додається) Поясніть, які структурні зміни і перебудову діяльності конституційних органів державної влади СРСР та УРСР спричинили потреби фронту, які напрями їхньої діяльності стали найважливішими. Охарактеризуйте основний зміст та особливості діяльності органів влади УРСР в період, коли територія України була окупована німецько- фашистськими загарбниками. Розкрийте процес відновлення діяльності Верховної Ради УРСР та місцевих рад на визволеній території України.

4. Які зміни відбулися у діяльності судових та правоохоронних органів відповідно до Указу «Про воєнний стан» від 22 червня 1941 р.? Охарактеризуйте порядок комплектування військових трибуналів, підсудність та порядок розгляду ними справ. Розкрийте призначення та компетенцію трибуналів військ НКВС.

5. З’ясуйте, які зміни в діяльності прокурорських органів відбулися із запровадженням воєнного стану на території України. Розкрийте спрямованість та особливості діяльності прокурорських органів на визволених від німецьких окупантів територіях. Проаналізуйте основні функції органів держбезпеки та НКВС на різних етапах війни та зробіть власний висновок, чому їхня діяльність мала відверто репресивний характер. Наведіть аргументи, що підтверджують цей висновок. Які нові напрямки з’явилися діяльності органів міліції в умовах війни?

6. На які адміністративні одиниці поділялася територія України в період німецько-фашистської окупації? З’ясуйте, що це були за одиниці та розкрийте характерні риси й відмінності управління та здійснення окупаційного режиму на цих територіях. Ознайомтеся з Декретом Гітлера про створення Райхскомісаріату Україна від 20 серпня 1941 р. (додається).

7. Розкрийте характерні риси та особливості окупаційного режиму. Ознайомтеся з попередженнями німецького військового командування про знищення населених пунктів і страти жителів (додаються).

8. З’ясуйте обставини проведення у Львові 30 червня 1941 р. Національних зборів українців та проаналізуйте прийнятий ними Акт відродження Української держави (додається). Яке основне завдання відновленої Української Держави визначав цей акт? Якою була реакція німецького керівництва на Акт відродження Української держави? Охарактеризуйте інші спроби українських націоналістів щодо національно-державного будівництва у 1941 р.

9. Охарактеризуйте партизанський рух опору на окупованій Україні. З’ясуйте, які місцеві органи радянської влади та судові органи відновлювалися на територіях, визволених від німців радянськими партизанами та яким був характер діяльності цих органів. Розкрийте склад і повноваження партизанських судів та особливості розгляду ними справ і виконання вироків.

10. Проаналізуйте зміни у напрямах та формах боротьби ОУН за незалежну Україну після невдалих спроб використати німецько- фашистську окупацію для відновлення української державності. Поясніть, які завдання мала створена у жовтні 1942 р. Українська повстанська армія (УПА) та розкрийте спроби у визволених нею місцевостях встановлювати українську цивільну та військову владу. З’ясуйте обставини створення у липні 1944 р. Української Головної Визвольної Ради (УГВР) та проаналізуйте державницькі засади її політичної платформи (додається).

11. Охарактеризуйте особливий правовий режим воєнного стану, що вводився Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. на значній територій СРСР, у тому числі на усій території УРСР (витяг додається).

12. Поясніть, зокрема, в чому полягало розширення прав господарських наркоматів та спрощення порядку передачі майна між державними підприємствами та установами. Охарактеризуйте зміни, що стосувалися майнових і немайнових прав громадян, термінів позовної давності, прийняття спадщини, порядку спадкування, визнання особи безвісно відсутньою чи померлою та ін.

13. Поясніть, які зміни відбулися у трудовому праві у зв'язку із введенням воєнного стану. Ознайомтеся з Указами Президії Верховної Ради СРСР "Про режим робочого часу робітників і службовців в період війни" від 26 червня 1941 р. та "Про мобілізацію на період воєнного часу працездатного міського населення для роботи на виробництві і будівництві від 13 лютого 1942 р. (додаються). Розкрийте зміст категорій “трудова повинність” та “трудова мобілізація” та встановіть, якими актами вони запроваджувалися і які обов’язки у зв'язку з цим покладалися на певні категорії населення. З'ясуйте, які істотні зміни стосувалися таких інститутів трудового права як робочий час і час відпочинку.

14. Характеризуючи зміни, що відбувалися на потребу війни у земельному й колгоспному законодавстві, з’ясуйте його основні риси. Розкрийте зміст нормативно-правових актів щодо підвищення продуктивності праці та зміцнення трудової дисципліни в колгоспах, при цьому зверніть увагу на посилення примусово-репресивних методів виконання цих завдань.

15. Розкрийте зміни у сімейному праві, що посилювали охорону дитинства й материнства. З’ясуйте, зокрема, якими постановами союзного та українського урядів визначалися заходи по влаштуванню та наданню допомоги дітям-сиротам та розкрийте сутність цих заходів.

16. Особливої уваги потребує аналіз змін, що відбувалися у сфері кримінального права. Наведіть аргументи на підтвердження того, що в умовах воєнного стану загальною тенденцією було посилення кримінальної репресії. Поясніть, як це проявилося у сфері державних та військових злочинів. Охарактеризуйте зміни в об'єктному складі злочинів та з'ясуйте, склад яких злочинів

передбачав застосування колективних покарань. Дайте власне пояснення, чому поширення кримінальної репресії, посилення жорстокості покарань поєднувалося із поширенням застосування умовного засудження, відстрочки виконання вироку. Розкрийте зміст Указу Президії Верховної Ради СРСР “Про міри покарання для німецько-фашистських лиходіїв, винних у вбивствах і катуваннях радянського цивільного населення і полонених червоноармійців, для шпигунів, зрадників Батьківщини з числа радянських громадян та їх підсобників” (додається).

17. Охарактеризуйте зміни в процесуальному законодавстві, які торкалися переважно кримінально-процесуальної галузі (особливий порядок попереднього розслідування, розгляд справ воєнними трибуналами). При цьому особливу увагу зверніть на підсудність, порядок розгляду справ та опротестування вироків військових трибуналів.

<< | >>
Источник: Іванов В.М.. Історія держави і права України : підручник. / В.М. Іванов - К. : КУП НАНУ,2013. - 892с.. 2013

Еще по теме Завдання для самостійноїроботи:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 9. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 10. ЗМІСТ
 11. З М І С Т
 12. Завдання для самостійноїроботи
 13. Тема 18. Держава і право України в період «застою» (середина 1960- середина 1980 рр.)
 14. Завдання для самостійноїроботи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -