<<
>>

Висновки до Розділу 2

Юридичне тлумачення - складна філософсько-правова категорія. Маючи історичне коріння ще у часи Античності, його актуальність для правознавства на сьогодні не викликає сумнівів. З-поміж великої кількості підходів до його визначення як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, більшість стоїть на позиції, що тлумачення являє собою поєднання двох процесів - з'ясування та роз'яснення. Розрізняється в підходах тлумачення як процес та як результат цього процесу.

Об'єкт тлумачення - за переконаннями більшості науковців - зміст норми права.

Предмет - текст, який може мати як писану, так і неписану форму або і взагалі бути у формі мовчання (чистого аркуша).

З-поміж суб'єктів тлумачення виділяють міжнародні організації (їх судові та несудові органи), національні несудові органи, вчених-юристів (які здійснюють доктринальне тлумачення), водночас, найбільшої уваги з-поміж усіх суб'єктів тлумачення для цього дослідження заслуговує тлумачення міжнародних договорів судами відповідних національних держав. Практика показує, що національні суди різних держав мали справу із тлумаченням міжнародних договорів ще задовго до прийняття Віденської конвенції про право міжнародних договорів, і вже тоді наголошували на необхідності врахування національних особливостей держав при здійсненні такого тлумачення і відсутності можливості уніфікації підходів до тлумачення міжнародних договорів у національних правових системах. Тут також слід принагідно зауважити, що роль національних судів при тлумаченні міжнародних договорів у національному праві з часом тільки зростає.

Водночас, національні суди при тлумаченні міжнародних договорів стикаються із низкою проблем, з-поміж яких слід виділити сконцентрованість передусім на нормах національного права і брак досвіду роботи із нормами міжнародного права (що є характерним для багатьох суддів національних судів різноманітних держав, зокрема і України). Також серйозною

проблемою є не завжди високий освітній рівень суддів, що негативно впливає на їх здатність до аналізу складних ситуацій (прикладом яких є тлумачення міжнародних договорів, застосування іноземного права чи прецеденту, де це дозволено національним законодавством). Важливими питаннями, які слід брати судам до уваги при тлумаченні міжнародних договорів, є подвійна природа міжнародних договорів як креатур національного та міжнародного права одночасно, а також як приватного права та публічного. Здатність у цій заплутаній ситуації знайти правильне місце відповідної норми міжнародного договору в ієрархії національного законодавства та здійснити правосудне тлумачення - основна мета судді національного суду.

Водночас, ця мета, швидше за все, майже недосяжна в сучасних українських реаліях (зокрема зважаючи на перевантаженість українських судів справами, недостатньо високу кваліфікацію більшості суддів та корупцію, яка, на жаль, характерна для судової влади в Україні. Видається, що це є основною проблемою стосовно практичного застосування результатів цього дослідження.

Основні ідеї розділу висвітлені в авторських роботах [107; 283]

<< | >>
Источник: ЗВЄРЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до Розділу 2:

 1. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 2. 2.2. Легітимація діяльності суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 3. Висновки до розділу 2
 4. СУДОВА ПРАКТИКА:
 5. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 6. Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро- Угорської) монархії (1772-1918 рр.)
 7. Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців
 8. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 9. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 10. Поняття юридичного тлумачення
 11. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -