<<
>>

§ 2. Механізм і стадії правового регулювання

Стадії правового регулювання.

Правове регулювання являє собою процес, що розтягнутий у часі. Його початком є усвідомлення необхідності і можливості регламентації взаємодії суб’єктів норми права.

У зв’язку з цим для кращого розуміння місця та ролі кожного елементу правового впливу процес правового регулювання умовно можна поділити на певні стадії.

Стадіями правового регулювання є: видання норми права; виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; реалізація суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

Видання норми права - регламентація суспільних відносин. На цій стадії внесені у правову систему норми регламентують поведінку учасників суспільних відносин шляхом встановлення їх правового статусу. На першій стадії здійснюється загальний, не індивідуалізований вплив права. Норми права, при цьому орієнтують учасників правовідносин на досягнення поставлених ними цілей, попереджають про настання як негативних, так і позитивних наслідків поведінки людей у сфері правового регулювання. При цьому норми права немов прогнозують перепони, що

стають на шляху задоволення правових інтересів членів суспільства і вказують на можливі шляхи їх подолання.

Виникнення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. На цій стадії відбувається індивідуалізація і конкретизація прав і обов’язків. Після наступу обставин, що передбачаються певними юридичними фактами, виникають індивідуалізовані відносини, учасники яких отримують суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Саме на цій стадії учасники суспільних відносин наділяються способами поведінки, що витікають як з норм права, так і з умов конкретної правової ситуації, тобто саме на цій стадії здійснюється індивідуалізація їх прав і обов’язків. Можна сказати, що друга стадія - це стадія активної роботи такого елемента механізму правового регулювання, як правовідносини.

Реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Ця стадія характеризується втіленням у життя тих прав і обов’язків конкретних суб’єктів, які у них з’являються в умовах певних правовідносин. Стадія реалізації прав і обов’язків може займати досить тривалий період, наприклад, тривалі правовідносини (шлюбно-сімейні чи трудові правовідносини). На цій стадії здійснюється захист порушених прав та законних інтересів суб’єктів, усуваються перепони на шляху їх досягнення.

Прикладом стадій реалізації права є реалізація норм Конституції РФ 1993 року. Так, у 1993 році на референдумі в РФ була затверджена Конституція. Нею були регламентовані суспільні відносини в нових умовах побудови демократичної правової держави в РФ. Це - перша стадія. В результаті цього виникли цілий ряд прав та обов’язків у громадян Росії (наприклад, стаття 59 п. З проголошує право громадян РФ на альтернативну цивільну службу). Це - друга стадія. Відповідно до цієї статті громадяни Росії зараз намагаються реалізувати своє право на альтернативну цивільну службу. Це - третя стадія.

Механізм правового регулювання.

Механізм правового регулювання - це система організованих найбільш послідовним способом правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання.

Поняття механізму правового регулювання дозволяє систематизувати правові засоби, за допомогою яких можна здійснювати правовий вплив на суспільні відносини, визначити роль і місце того чи іншого правового засобу у правовому житті суспільства.

Основні ознаки механізму правового регулювання:

1. Він є складовою частиною механізму соціального регулювання. Його правова діяльність супроводжується етичним, економічним, політичним та іншими видами механізму соціального регулювання, поєднується з ними.

2. Будучи досить широкою за об’ємом категорією, він збирає воєдино всі явища правової дійсності:

• засоби (норми права, суб’єктивні права та юридичні обов’язки, рішення судів тощо, об’єктивовані у правових актах);

• способи (дозволи, зобов’язання, заборони);

• форми (використання, виконання, дотримання, застосування).

3. Являє собою систему правових засобів, способів і форм, що знаходяться у зв’язку і взаємодії між собою. Кожна частина механізму правового регулювання знаходиться на своєму місці (як своєрідний часовий механізм), виконуючи при цьому специфічні функції. Якість останніх впливає на роботу інших частин і на результат функціонування механізму у цілому.

4. Він є динамічною складовою правової системи суспільства. Його рух виявляється у вищезазначених стадіях, котрим відповідає вже свій механізм дії. Як і правова система суспільства, механізм правового регулювання являє собою цілісність правової дійсності, визначається закономірностями еволюції суспільства, рівнем розвитку економіки, культури тощо. Його призначення полягає у приведенні у дію необхідних елементів правової системи. І саме від механізму залежить

ефективність правового регулювання, відповідність поведінки учасників суспільних відносин приписам норм права, їхній рух до задоволення своїх законних інтересів.

5. Результатом його діяльності є встановлення правопорядку у суспільстві. Складовими частинами механізму правового регулювання, його елементами є:

норма права, юридичний факт, правовідносини, акти реалізації права, акти застосування права, акти офіційного тлумачення, нормативно-правові акти та інші правові засоби.

Питання для самоконтролю.

1) Що відбувається на стадії видання норми права?

2) Що відбувається на стадії виникнення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків?

3) Що відбувається на стадії реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків?

4) Що таке механізм правового регулювання?

<< | >>
Источник: Сухонос В.В.. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. Навчальний посібник. Суми - 2005. 2005

Еще по теме § 2. Механізм і стадії правового регулювання:

 1. 2.1. ЗМІСТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. 9.2.1. Поняття, особливості та структура механізму правового регулювання.
 3. 9.2.2. Стадії механізму правового регулювання
 4. 13.4. Стадії правового регулювання
 5. 13.5. Механізм правового регулювання та його структура
 6. 3. Механізм правового регулювання та його стадії і елементи.
 7. 1.3. Нормативно-правове регулювання діяльності з надання освітніх послуг
 8. Створення позаконституційного механізму державного управління радянізованою Україною
 9. § 4. Механізм правового регулювання і характеристика основних стадій перебігу праворегулювання
 10. § 2. Механізм і стадії правового регулювання
 11. Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
 12. 3.2. Удосконалення правового регулювання попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 13. Напрями розвитку адміністративно-правового регулювання у сфері державного контролю ведення лісового господарства в Україні
 14. 1.1. Теоретичні основи запобігання корупції та їх екстраполяція на правове регулювання земельних відносин
 15. Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення місцевої (територіальної) політики у сфері економіки
 16. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
 17. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -