<<
>>

13.5. Механізм правового регулювання та його структура

Механізмом правового регулювання називають систему взаємозв'язаних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання. Механізм правового регулювання — це спосіб функціонування єдиної системи правого регулювання, який розкривається через взаємозв'язки між її складовими елементами.

Категорія "механізм правового регулювання" дозволяє охопити весь процес правового регулювання, представити його в системно-динамічному вигляді, розкрити його структуру, взаємозв'язок і взаємодію всіх елементів, з'ясувати їх характерні ознаки і функції.

Комплексне вивчення механізму правового регулювання і теоретичне опрацювання пов'язаних з ним питань дасть можливість виявити додаткові напрями в дослідженні цього правового явища, зокрема, пошук шляхів підвищення ефективності як окремих складових елементів цього механізму, так і правового регулювання в цілому.

Механізм правового регулювання представляється як діяльність, "робота" складових елементів системи правового регулювання, спрямована на досягнення суспільне корисного результату, що виявляється у втіленні правових норм у життя. Він повинен розглядатись в єдності та у взаємодії всіх його складових як категорія не лише збірна, але й системна. Поняття механізму правового регулювання дозволяє систематизувати юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, визначити місце і роль того чи іншого юридичного засобу у правовому житті суспільства.

До елементів механізму правового регулювання належать: юридичні норми, нормативно-правові акти, акти офіційного тлумачення, юридичні факти, правовідносини, акти правореалізації, правосвідомість та режим законності та правопорядку, який впроваджується в результаті досягнення цілей правового регулювання.

108

Кожній стадії правового регулювання відповідають специфічні елементи механізму правового регулювання (див.

табл.), місце яких у механізмі правового регулювання обумовлене їх функціональною роллю. Функціонування механізму правового регулювання відрізняється послідовністю: кожен з його елементів вступає в дію на певній стадії правового регулювання.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \
\ Стадії правового регулювання
Елементи механізму правового регулювання
\
\ Правотворчість
Норма права, закріплена в нормативно-правовому акті
\
\ Настання умов, передбачених нормою права
Юридичні факти, оперативно-виконавчі правозастосовні акти
\
\ Установлення юридичного зв'язку між уповноваженими та зобов'язаними суб'єктами — конкретизація прав і обов'язків, передбачених нормою права
Правові відносини, суб'єктивні права та юридичні обов'язки
\
\ Втілення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків
Акти правореалізації (використання — дотримання, — виконання)
\
\ Факультативна стадія настає у випадку недотримання суб'єктивних прав або невиконання юридичних обов'язків
Правоохоронний правозастосовчий акт
\
\ \ \ \
\ \ Запитання і завдання для самоконтролю
1.
Як співвідноситься правове регулювання і правовий вплив?
2. Розкрийте предмет і методи правового регулювання.
3. З яких стадій складається процес правового регулювання?
4. Які елементи входять в механізм правового регулювання?
109
Кожній стадії правового регулювання відповідають специфічні елементи механізму правового регулювання (див. табл.), місце яких у механізмі правового регулювання обумовлене їх функціональною роллю. Функціонування механізму правового регулювання відрізняється послідовністю: кожен з його елементів вступає в дію на певній стадії правового регулювання.
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \
\ Стадії правового регулювання
Елементи механізму правового регулювання
\
\ Правотворчість
Норма права, закріплена в нормативно-правовому акті
\
\ Настання умов, передбачених нормою права
Юридичні факти, оперативно-виконавчі правозастосовні акти
\
\ Установлення юридичного зв'язку між уповноваженими та зобов'язаними суб'єктами — конкретизація прав і обов'язків, передбачених нормою права
Правові відносини, суб'єктивні права та юридичні обов'язки
\
\ Втілення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків
Акти правореалізації (використання — дотримання, — виконання)
\
\ Факультативна стадія настає у випадку недотримання суб'єктивних прав або невиконання юридичних обов'язків
Правоохоронний правозастосовчий акт
\
\ \ \ \
\ \ Запитання і завдання для самоконтролю
1.
Як співвідноситься правове регулювання і правовий вплив?
2. Розкрийте предмет і методи правового регулювання.
3. З яких стадій складається процес правового регулювання?
4. Які елементи входять в механізм правового регулювання?
109
Кожній стадії правового регулювання відповідають специфічні елементи механізму правового регулювання (див. табл.), місце яких у механізмі правового регулювання обумовлене їх функціональною роллю. Функціонування механізму правового регулювання відрізняється послідовністю: кожен з його елементів вступає в дію на певній стадії правового регулювання.
Стадії правового регулювання Елементи механізму правового регулювання
Правотворчість Норма права, закріплена в нормативно-правовому акті
Настання умов, передбачених нормою права Юридичні факти, оперативно-виконавчі правозастосовні акти
Установлення юридичного зв'язку між уповноваженими та зобов'язаними суб'єктами — конкретизація прав і обов'язків, передбачених нормою права Правові відносини, суб'єктивні права та юридичні обов'язки
Втілення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків Акти правореалізації (використання — дотримання, — виконання)
Факультативна стадія настає у випадку недотримання суб'єктивних прав або невиконання юридичних обов'язків Правоохоронний правозастосовчий акт

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як співвідноситься правове регулювання і правовий вплив?

2. Розкрийте предмет і методи правового регулювання.

3. З яких стадій складається процес правового регулювання?

4. Які елементи входять в механізм правового регулювання?

109

<< | >>
Источник: Волинка К. Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с.. 2003

Еще по теме 13.5. Механізм правового регулювання та його структура:

 1. 9.1.2. Засоби, способи та типи правового регулювання, правові режими
 2. 9.2. Механізм правового регулювання
 3. 9.2.1. Поняття, особливості та структура механізму правового регулювання.
 4. 9.2.2. Стадії механізму правового регулювання
 5. Розділ 13МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ13.1. Поняття правового регулюванняПраво є елементом системи соціального нормативного регулювання. Право виступає важливим засобом регулювання взаємин індивідів, соціальних груп, всього суспільства в цілому, і воно само виступає як соціальна цінність. Основним призначенням права є упорядкування і організація взаємин громадян, їхньої поведінки і, враховуючи їх індивідуальні потреби, спрямування
 6. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 7. 13.4. Стадії правового регулювання
 8. 13.5. Механізм правового регулювання та його структура
 9. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 10. 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу.
 11. 3. Механізм правового регулювання та його стадії і елементи.
 12. § 2. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин
 13. РОЗДІЛ 11 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ у ВПОРЯДКУВАННІ суспільних ВІДНОСИН
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -