<<
>>

6.2.1. Поняття політичної системи суспільства

У широкому сенсі політична система – це сукупність політичних явищ, що відображає різні за змістом рівні політичної життєдіяльності суспільства. Вона охоплює матеріальні і нематеріальні компоненти, пов'язані з відносинами, що виникають з приводу здійснення політичної влади.

Це система інститутів, організацій, установ, громадян (особистостей), а також механізмів управління, з допомогою яких здійснюється політична влада в суспільстві [242]. Таке трактування передбачає розгляд політичної системи як сукупності:

а) політичних інститутів;

б) політичних норм і принципів;

в) політичних відносин, в основі яких лежать закономірності функціонування соціальної системи як своєрідного утворення; [243]

г) інших соціальних явищ, що відносяться до політики як способу реалізації влади і політичної культури, традицій, соціально-політичної орієнтації, визначають кому належить влада в країні, за допомогою яких структур вона реалізується, які принципи, форми і напрямки такої реалізації

На цьому рівні поняття політичної системи співвідноситься з поняттям суспільства.

Вузьке розуміння політичної системи зводиться до визначення політичної системи виключно як сукупності суб'єктів, що беруть участь у реалізації політичної влади, тобто в управлінні справами суспільства. Іншими словами, політична система – це політична організація суспільства або її структурна сторона, інституційна підсистема, яка уособлює стабільність розвитку, забезпечує необхідну організаційну оформленість.

Сутність поняття політичної системи визначають такі її аспекти:

– інституційний (організації і установи);

– регулятивний (норми і принципи права, моралі, за допомогою яких здійснюється упорядкування політичної системи);

– функціональний (політичні функції, політичний процес та режим, політична свідомість та культура);

– ідеологічний (політичні погляди);

– комунікативний (зв'язки, що поєднують складові політичної системи).

Політична система є соціальним механізмом, через який визначаються цілі, завдання суспільства і здійснюється політична влада. Одним з головних її завдань є максимальне виявлення і використання закладених у суспільстві можливостей для розвитку тієї чи іншої політичної системи. Остання, задля виконання своїх завдань, здійснює такі функції:

1) забезпечення політичної влади соціальної групи чи більшості суспільства (політичною системою встановлюються і здійснюються конкретні форми і методи управління – демократичні й антидемократичні, насильницькі і ненасильницькі та ін.);

2) управління різними сферами життєдіяльності людей в інтересах окремих соціальних груп або більшості населення (функціонування політичної системи включає постановку цілей, задач, шляхів розвитку суспільства, конкретних програм діяльності політичних інститутів);

3) мобілізація засобів і ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей і завдань (за допомогою організаційних заходів, залучення матеріальних і духовних, людських ресурсів);

4) виявлення, представництво і задоволення інтересів різних суб'єктів політичних відносин;

5) інтеграція суспільства, створення необхідних умов для взаємодії різних елементів його структури (з метою попередження і згладжування неминучих протиріч, у суспільстві, подолання конфліктів, усунення колізій);

6) політична соціалізація, тобто процес включення індивіда в політичну систему. Її метою є формування політичної свідомості індивіда, відтворення політичної системи шляхом залучення членів суспільства до політичної участі і діяльності. Таким чином, політична соціалізація відіграє роль механізму збереження політичних цінностей і цілей системи, дає можливість зберегти наступність поколінь у політиці;

7) політико-правове обґрунтування публічної влади, що дозволяє у результаті розглядати цю владу як легітимну [244].

Таким чином, політична система суспільства – це упорядкована за допомогою юридичних та інших соціальних норм сукупність політичних явищ у країні, політико-правових інститутів (державних органів, політичних партій, рухів, громадських організацій та ін.), принципів їх взаємодії, а також ціннісних пріоритетів, що визначають стан і перспективи життєдіяльності суспільства.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 6.2.1. Поняття політичної системи суспільства:

 1. 6. Політична система суспільства
 2. 6.2. Сучасна держава – головний елемент політичної системи громадянського суспільства
 3. 6.2.1. Поняття політичної системи суспільства
 4. 6.2.2. Структура політичної системи громадянського суспільства
 5. 3.3. Держава і право в політичній системі суспільства
 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 7. 1. Поняття політичної системи суспільства.
 8. 3. Елементи політичної системи суспільства та їхня характеристика.
 9. 4. Політична організація суспільства. Суб’єкти політики та їхня характеристика.
 10. 1. Держава як центр політичної системи суспільства.
 11. 2. Співвідношення держави та інших суб’єктів політичної системи.
 12. 4. Принципи функціонування і розвитку сучасної політичної системи.
 13. Еволюція радянської політичної системи
 14. Політична система Австрії (Австро-Угорщини)
 15. Політична система східної Европи в часі від виступу Хмельницького до союза України з Москвою.
 16. § 1. Поняття і структура політичної системи суспільства
 17. § 2. Місце і роль держави в політичній системі суспільства
 18. § 3. Співвідношення держави з іншими елементами політичної системи суспільства
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -