<<
>>

2. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

Суспільство – соціальний організм, частина природи, що складається з людей, які постійно працюють над удосконаленням знарядь праці і засобів виробництва.

У широкому розумінні суспільство – це частина матеріального світу, що відокремилася від природи і є формою життєдіяльності людей.

У вузькому розумінні – це певний етап історії людства.

Держава, здійснюючи політичну владу в громадянському суспільстві підпорядковує свою діяльністю служінню цьому суспільству; забезпечує однакові можливості для всіх людей; не втручається в особисте життя людини; регулює суспільні відносини в межах джерел права (теорія громадського суспільства).

3. Поняття, ознаки та функції держави

Держава – це політико-територіальна і структурно-організаційна форма суспільства, покликана на владній основі гарантувати в суспільстві свободу особи, економічну свободу, народовладдя, а також забезпечити з допомогою апарату політичної влади цілісність суспільства та його ефективне функціонування.

Ознаки держави:

Організація публічної політичної влади здійснюється особливим апаратом, системою державних органів;

Наявність території, на яку поширюються закони та повноваження держави: населення охоплюється ознаками громадянства (підданства);

Право на встановлення і стягнення з населення податків та зборів, необхідних для утримання державного апарату та забезпечення державної політики;

Право видавати нормативні правові акти, обов’язкові для всього населення;

Право застосування сили, фізичного примусу, для чого існують спеціальні органи;

Суверенітет – властивість державної влади бути первинною і юридично незалежною від будь-якої іншої соціальної влади, самостійно здійснювати свої функції в межах права.

Державний суверенітет розглядається у двох аспектах: внутрішній та зовнішній, тобто верховенство держави у країні та незалежність на міжнародній арені.

Суверенітет держави треба відрізняти від суверенітету народу та суверенітету нації. Суверенітет народу ґрунтується на визнанні всього правомочного населення країни джерелом і носієм влади. Суверенітет нації – це її повновладдя, реальна можливість визначати характер свого національного життя, політична свобода, здатність політичного самовизначення аж до відокремлення і створення самостійної держави.

Функції держави – основні напрямки внутрішньої і зовнішньої діяльності держави, в яких виявляються і конкретизуються її сутність і соціальне призначення. Зміст функції демонструє, що робить держава, чим займаються її органи та ін. функції держави обумовлені реальними економічними можливостями суспільства, рівнем його культурного розвитку, потребами та інтересами населення, національними особливостями, впливом міжнародних і міждержавних відносин, норм та принципів.

Функції держави поділяють:

За значенням – основні (мають пріоритетне значення) і похідні (допоміжні – мають обслуговуючий характер);

За часом дії: постійні (характерні для всіх етапів розвитку держави) та тимчасові (специфічні умови суспільства в цей час;

За сферами діяльності – внутрішні (реалізація політичної влади всередині країни) та зовнішні (відображають зовнішню політику, міжнародне спілкування).

Головне завдання сучасної держави – охорона і захист прав і свобод кожної людини, забезпечення кожному гідних умов існування на засадах свободи, справедливості, солідарності.

Внутрішні функції: створення демократичних умов життя населення; створення умов для розвитку всіх форм власності; задоволення потреб населення в зайнятості, житлі, охороні здоров’я, соціальному захисті; сприяння розвитку науки, освіти, культури; охорона навколишнього природного середовища; захист державно-конституційного ладу, забезпечення законності та правопорядку в суспільстві.

Зовнішні функції: захист територіальної цілісності і непорушності кордонів; участь у створенні світової економічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці; міжнародне культурне співробітництво” участь у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку, реалізація міжнародних програм.

Форми реалізації функцій держави: правотворча діяльність – розроблення й прийняття нормативних актів, зміни чи скасування юридичних норм (законодавча влада); правозастосовча діяльність – діяльність державних органів по виконанню нормативних актів шляхом видання актів застосування норм права (виконавча влада). Виділяють оперативно-виконавчу діяльність та правоохоронну діяльність. Нагляд за дотриманням законів та розгляд суперечок – судова влада.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Теорія держави і права. 2013. 2013

Еще по теме 2. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади:

 1. 1.2. Об’єкт, предмет та структура теорії держави і права
 2. 4.1.2. Види форм політичного режиму
 3. 6.2.2. Структура політичної системи громадянського суспільства
 4. 3.3. Держава і право в політичній системі суспільства
 5. 2. Організація державного управління у сфері безпеки
 6. Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління
 7. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 8. Політично-правова природа британської колонізації Америки
 9. Організаційно-правові основи діяльності українського повстанського руху
 10. § 2. Поняття, загальні ідеї та засади громадянського суспільства
 11. § 1. Поняття механізму держави, його структура, принципи організації та діяльності
 12. § 2. Виникнення держави
 13. § 2. Поняття та методи здійснення державної влади
 14. Зарубіжний досвід адміністративно-правовогорегулювання контрольно-наглядової діяльності у лісовому господарстві
 15. 1.1 Історико-правовии аналіз діяльності недержавних організацій та їх інформаційного забезпечення в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -