<<
>>

Інформаційно-аналітичні системи

Безумовно, ефективність використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності за зазначеними напрямками буде зростати, якщо вони будуть опрацьовані в інформаційно-аналітичних системах і передані каналами електронної пошти.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно- розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених ст. 6 цього Закону підстав надається право, зокрема створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

Так, наприклад, у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні підсистеми, що дозволяють вирішувати різні завдання оперативно-розшукового характеру. Прикладом може бути автоматизована інформаційно-пошукова система «Скорпіон». Доцільно для усвідомлення завдань, що виконуються Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю, розглянути типову структуру цього спецпідрозділу, яка включає:

- Управління аналізу та контролю;

-Управління боротьби з організованими злочинними групами та міжнародною злочинністю;

- Антикорупційне бюро;

-Управління боротьби з організованими злочинними групами у сфері економіки;

- Управління кримінальної розвідки; -Управління швидкого реагування

«Сокіл»;

- Слідче управління.

Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Управління, відділи та відділення по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і в інших містах.

Діяльність спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю закріплена в Законі України від «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відповідно до ст.

12 цього Закону при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження, наприклад, одержувати інформацію, яка міститься в автоматизованих інформаційних і довідкових системах та банках даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним Комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, відомствами, іншими державними органами України.

Підтвердженням актуальності розробки та впровадження інформаційного забезпечення боротьби з організованою злочинністю стає окрема стаття в цьому законі. Відповідно до ст. 19 закону для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій діяльності. З цією метою в Г оловному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Управлінні по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України створюються централізовані банки даних.

Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які вживають заходів щодо їх захисту. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Державного митного комітету України, банківських, фінансових, податкових та інших органів та установ, а також одержують від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацьовування і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами.

Відповідні банки даних створюються в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю і на місцях.

Для реалізації положень, що витікають із вказаної статті закону необхідні відповідні механізми. Тому в МВС України і Службі безпеки України створюються регіональні та локальні автоматизовані інформаційно-аналітичні системи, розробляється відповідна відомча правова база для формування інформаційних обліків та систем, кадрового забезпечення інформаційної діяльності як в галузевих (оперативних) підрозділах, так і в забезпечувальних підрозділах (в Управліннях інформаційно-аналітичного забезпечення на центральному та регіональному рівнях, в інформаційних підрозділах міськрайвідділів).

Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ (ІШС) призначена для інформаційно-аналітичного та організаційно-

технологічного забезпечення службової діяльності структурних підрозділів районних, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, центрального апарату МВС.

ІІПС ОВС складається з:

першого рівня — центральний вузол (банк даних) ІІПС розташовано в спеціально виділених службових приміщеннях ДІАЗ МВС;

другого рівня — регіональні (обласні) вузли (банки даних} ІІПС — розташовано в спеціально виділених службових приміщеннях управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС;

третього рівня — територіальний вузол ІІПС розміщений і функціонує безпосередньо в районних, міських, лінійних управліннях (відділах) ГУМВС, УМВС.

Відповідно до Указу Президента України від 31 січня 2006 р. № 80 «Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю» інформаційні підсистеми як основна складова частина системи інформаційного забезпечення, що призначені для збору, накопичення, зберігання та обробки інформації певних напрямків обліків та орієнтовані на використання в діяльності багатьох служб, повинні мати загальновідомчий характер і є складовими частинами Єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів.

Деякі спеціалізовані обліки, що використовуються в діяльності підрозділів окремих галузей, належать до галузевих інформаційних підсистем (наприклад АІПС «Скорпіон» в УБОЗ при УМВС України в областях). Структурна побудова інформаційних підсистем ОВС України організована у вигляді трирівневої ієрархічної моделі, це стосується як загальновідомчих, так і галузевих підсистем (центральний, регіональний, територіальний рівні). Основу системи збирання, контролю та використання інформації складає третій рівень.

Для оперативного інформаційного забезпечення службової діяльності всіх підрозділів (від міськрайлінорганів до Міністра внутрішніх справ) в системі органів внутрішніх справ створюються інформаційні обліки. Зупинимося на інформаційних обліках інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, що формуються на центральному рівні управління і які є обліками першого рівня. До складу інформаційних обліків першого рівня входять інформаційні підсистеми:

1. «Факт» — відомості щодо подій, злочинів, правопорушень, надзвичайних подій, викладених у заявах (повідомленнях, рапортах), зареєстрованих у черговій частині ОВС; злочини, що вчинені або готуються; адміністративні правопорушення; події, які загрожують особистій чи громадській безпеці; події, що не містять ознак злочину, у тому числі аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події;

2. «Злочин» — відомості щодо зареєстрованих нерозкритих злочинів, учинених на території обслуговування ОВС, у тому числі за матеріалами яких заведено ОРС категорії «Злочин», відповідно до вимог законодавства, яке регламентує в органах внутрішніх справ організацію оперативно-розшукової діяльності;

3. «Доставлені до чергової частини ОВС» — доставлені до ОВС особи;

4. «Особа» — відомості стосовно осіб, які вчинили правопорушення та щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС;

5. «Розшук» — відомості щодо осіб, які переховуються від органів дізнання, досудового слідства, суду, ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих осіб;

6.

«Пізнання» - відомості щодо безвісно зниклих осіб, встановлення осіб невпізнаних трупів;

7. «Річ» — відомості щодо речей, викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у фізичних осіб, безхазяйних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів, зданих до ОВС;

7.1. АРМ «Номерна річ» — речі, які мають індивідуальні заводські (фабричні) номери);

7.2. АРМ «Антикваріат» — культурні цінності — об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення;

8. «Угон» — відомості щодо транспортних засобів які розшукуються, а також виявлених безхазяйних, у тому числі викрадених та втрачених державних номерних знаків транспортних засобів;

9. «Втрачені документи» — відомості щодо документів (бланків документів), які були викрадені, утрачені, вилучені (за ознаками підробки) у фізичних осіб, паспортних документів померлих громадян України, не зданих до ОВС, паспортних документів осіб, які знаходяться в розшуку та які мають індивідуальні заводські (фабричні) номери і знаходяться в державному обігу;

10. «Кримінальна зброя» — відомості щодо зброї, викраденої, утраченої, знайденої, зданої до ОВС, вилученої працівниками ОВС із числа тієї, що незаконно зберігалася, незалежно від її технічного стану, що має індивідуальні заводські (фабричні) номери або номери деталей;

11. «Зареєстрована зброя» — відомості щодо зброї, що має індивідуальні заводські (фабричні) номери, перебуває в користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, яким надано відповідно до законодавства дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення, та яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС;

12. «Адміністративне правопорушення» (АПРА) — відомості щодо зареєстрованих в ОВС адміністративних правопорушень, за матеріалами яких уповноваженими на те працівниками ОВС складено протоколи про адміністративні правопорушення.

13. «Електронний рапорт» — відомості, які було отримано працівниками ОВС у процесі виконання ними своїх службових обов'язків або під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб (без розкриття джерела інформації і тільки відкритого характеру);

14.

«Мігрант» — відомості щодо осіб, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців, осіб без громадянства, виявлених працівниками ОВС;

15. «Корупція» — відомості щодо зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень та осіб, які їх учинили.

Повнота даних на кожному рівні по категоріях обліку визначається відповідними нормативно-методичними документами. Мова йде, наприклад, про Методичні рекомендації з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України від 27.10.2011 р. та інші.

Наведений склад обліків на всіх рівнях може змінюватися при узгодженні з МВС України. Уявляється доцільним сформувати банк даних нормативно- правової інформації, в тому числі нормативно-правових актів України, держав- членів СНД, відомчі, міжвідомчі, що дозволить підвищити правову культуру працівників органів внутрішніх справ України і буде сприяти об'єктивності та ефективності виконання завдань, поставлених перед оперативними підрозділами та слідством.

Як зазначено у «Державній програмі інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю» створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно- телекомунікаційної системи правоохоронних органів сприятиме реалізації державної політики з питань боротьби із злочинністю, а саме забезпечить створення умов для поліпшення координації організаційних, профілактичних, оперативно-розшукових заходів, а також підвищить ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії шляхом використання сучасних захищених інформаційно-телекомунікаційних систем і проведення стандартизованих (уніфікованих) процедур обміну інформацією.

Передумовою створення інформаційно-аналітичних систем є узгодженість засад їх формування з законодавством та розробка нормативної документації, що регламентує правила обліку в інформаційних підсистемах. При створенні, функціонуванні та використанні інформаційних підсистем в оперативно- розшуковій діяльності необхідно керуватися Конституцією України, Законом України від 2 жовтня р. «Про інформацію», Законом України від 25 червня 1992р. «Про науково-технічну інформацію», Законом України від 21 січня 1994р. «Про державну таємницю», Законом України від 5 липня 1994 р. «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Законом України від 23 грудня 1993 р. «Про авторське право і суміжні права», Законом України від 4 лютого 1998 р. «Про Національну програму інформатизації», Законом України від 4 лютого 1998 р. «Про Концепцію Національної програми інформатизації» і т.п. Ця законодавча база використовується для всіх інформаційних підсистем, що обслуговують оперативно-розшукову діяльність, незалежно від їх функціонального призначення.

У Департаменті інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України існує спеціальна структура, що займається розробкою та впровадженням таких підсистем.

Для одержання інформації по масивах ІІПС використовується підсистема обробки запитів абонентів персональних ЕОМ в режимі безпосереднього доступу до ІІПС по каналах зв'язку. Оперативно-розшукову інформацію можна отримати також в черговій частині ДІАЗ МВС України, яка працює цілодобово.

ІІПС об'єднує інформаційні обліки ОВС, що взаємопов'язані за допомогою центральної частини ядра даних. Інтегрованість цієї системи забезпечує можливість встановлення і відстеження зв'язків між всіма включеними до нього інформаційними об'єктами.

Інформаційно-аналітичні системи поділяються на загальнодержавні (в межах правоохоронного відомства), регіональні (обласні) і місцеві (міські, районні).

Серед останніх важливих нововведень у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів можна виділити створення Єдиного реєстру досудових розслідувань, положення про який затверджено Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 р. № 69.

Реєстр — це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про:

1) час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України);

7) прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

8) дату затримання особи;

9) обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 200, 202 КПК);

10) час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

11) зупинення та відновлення досудового розслідування;

12) оголошення розшуку підозрюваного;

13) об'єднання та виділення досудових розслідувань;

14) продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою;

15) встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред'явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;

16) закінчення досудового розслідування.

Зазначений Реєстр утворено та ведеться відповідно до

вимог Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення:

- єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;

- оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;

- аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі.

Важливою складовою інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності на сьогодні є оброблена аналітичними підрозділами інформація з відкритих джерел, зокрема, Інтернет. Така інформація може мати не лише орієнтуючий характер. У деяких випадках за її допомогою можна впливати на процеси у реальному житті, у тому числі попереджувати окремі види злочинів.

До прикладу, в Російській Федерації Служба зовнішньої розвідки у 2012 році замовила декілька систем, які здатні не лише збирати інформацію з Інтернету з оперативно-розшуковою метою, але й впливати на певні процеси в мережі. Так, система «Диспут», повинна займатися дослідженням процесів формування співтовариств Інтернет-центрів, розповсюдження інформації в соціальних мережах і визначенням чинників, що впливають на популярність і поширеність відомостей. Надалі отриману інформацію аналізуватиме система «Монітор-3». її завдання — розробка методів організації і управління в Інтернеті віртуальним співтовариством залучених експертів, що передбачають постановку завдань, контроль роботи в соціальних медіа і регулярне отримання від експертів інформації в заданих предметних областях. На основі отриманих даних додавати потрібну інформацію в соціальній мережі почне система «Шторм-12».

Для усіх видів інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності важливе значення мають вірогідність і точність, кількість і якість інформації, її цінність, корисність і своєчасність, але найважливішим в інформаційному забезпеченні оперативно-розшукової діяльності є ефективне використання інформації для виявлення, попередження та припинення злочинів і виконання інших завдань, поставлених перед оперативними підрозділами.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Інформаційно-аналітичні системи:

 1. § 7. Виборча система для місцевих виборів
 2. Зміст, принципи і функції державного управління інвестиційною діяльністю
 3. Наука та система курсу
 4. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 5. Інформація та інформаційні технології. Поняття, атрибути та класифікація
 6. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 7. Геоінформаційні технології в інформаційно-довідковому забезпеченні кримінальних проваджень
 8. Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 9. Інформаційні системи Міністерства доходів і зборів України [78]
 10. 3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем
 11. Аналітично-пошукові можливості сучасних інформаційних систем та використання результатів аналізу в кримінальному провадженні
 12. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -