<<
>>

Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України

Провідна роль у створенні, впровадженні та використанні інформаційних систем як міжвідомчого, так і внутрішньовідомчого призначення належить Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (далі — Департамент або ДІАЗ) Міністерства внутрішніх справ України (далі — Міністерство або МВС), а в областях управлінням (далі — УІАЗ) та відділам (секторам), який організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно- правовими актами центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі — ОВС).

Департамент виконує наступні функції.

1) Ведення та використання в обсязі, структурі та порядку, визначеними законодавством України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, відомчими документами МВС опера- тивно-розшукових, криміналістичних та профілактичних обліків, обліків адміністративних правопорушень та осіб:

• яких затримано за підозрою в учиненні злочину;

• які підозрюються в учинені злочину;

• яких взято під варту або піддано адміністративному арешту;

• які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти;

• які скоїли адміністративні правопорушення, щодо яких складено протоколи про адміністративні правопорушення;

• які скоїли корупційні правопорушення й рішенням судів притягнуті до відповідальності за вчинення цих правопорушень;

• без громадянства та іноземців, які порушили встановлені законодавством правила в'їзду, виїзду, перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію,

• інших передбачених нормативно-правовими актами обліків.

2) Формування державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності, корупційних діянь та застосування адміністративної практики на території України.

3) Контроль за повнотою та своєчасністю внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні провадження ОВС, повнотою державних і відомчих статистичних звітів, приведення їх у відповідність до законодавства України у взаємодії зі структурними підрозділами апарату МВС, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Державною службою статистики України.

4) Участь у розробці та впровадженні разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади єдиних документів первинного обліку і на їх основі — форм державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності та результати профілактичної, оператив- но-розшукової, слідчої та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України.

5) Забезпечення функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, організація надання доступу до її інформаційних підсистем.

6) Здійснення відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» обробки персональних даних в обсязі, структурі й порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на міліцію Законом України «Про міліцію» та іншими законами.

7) Забезпечення керівництва Міністерства, структурних підрозділів апарату МВС, територіальних та транспортних органів внутрішніх справ інформаційно-аналітичною інформацією на основі оперативно- розшукових, персонально-довідкових, статистичних та інших обліків, що ведуться в Департаменті.

8) Визначення стратегічних напрямків роботи, шляхів розвитку підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та заходів щодо ефективного виконання покладених на них завдань.

9) Забезпечення режиму доступу до інформації, зберігання інформації, яка міститься в обліках ДІАЗ, відповідно до законодавства[30].

Таким чином, основним завданням підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення є:

- формування єдиних оперативних обліків, передбачених Законом України «Гро оперативно-розшукову діяльність» та регламентованих нормативно-правовими актами МВС України;

- формування єдиної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи МВС України оперативного призначення;

- координація оперативно-значущої інформації, необхідної слідчим та оперативним підрозділам при проведенні ними досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, шляхом здійснення інформаційно-аналітичної роботи;

- аналіз стану окремих напрямків оперативно-розшукової діяльності в ініціативному порядку та за завданням керівництва МВС, ГУМВС, УМВС;

- інформаційно-статистичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

ДІАЗ (УІАЗ) МВС України забезпечується функціонування таких видів обліків: оперативно-розшукових, оперативно-довідкових; адміністративних; статистичних, які, зокрема, містять відомості про:

- події та факти кримінального змісту;

- адміністративні правопорушення;

- підприємства, організації та установи, що становлять оперативний інтерес;

- об’єкти дозвільної системи;

- зареєстрований автомототранспорт;

- зареєстровану вогнепальну та газову зброю;

- викрадені, загублені та вилучені предмети злочинного посягання, у тому числі:

- номерні та безномерні речі;

- антикваріат;

- автомототранспорт;

- вогнепальну та газову зброю;

- документи;

- знаряддя вчинення злочинів та правопорушень, речові докази;

- повідомлення спецапарату та іншу оперативну інформацію;

- фото- та відеотеки;

- місць вчинення злочинів та пригод;

- осіб криміногенних категорій;

- осіб:

- власників посвідчень водія;

- які скоїли кримінальні правопорушення;

- які відбули покарання у місцях позбавлення волі;

- які скоїли адміністративні правопорушення;

- наркоманів;

- злочинців, які перебувають у розшуку;

- які зникли безвісти;

- невпізнаних трупів та невідомих хворих;

- які становлять оперативний інтерес;

- паспортну реєстрацію громадян та інші[31].

Увесь спектр даних, що містяться в базах (системах) ДІАЗ (УІАЗ), може піддаватися різноплановому аналізу та, в першу чергу, для встановлення закономірностей та виділення за рахунок цього пошукових ознак, як кримінального діяння, так і особи (осіб), яка скоїла кримінальне правопорушення.

Зокрема, підрозділи ДІАЗ (УІАЗ), що забезпечують функціонування відповідних баз даних орієнтовані на:

• видачу всіх наявних відомостей про задану особу;

• видачу відомостей про осіб за заданими ознаками зовнішності;

• видачу відомостей про осіб, які скоїли правопорушення характерним способом;

• видачу відомостей про зв’язки особи, яка знаходиться на обліку;

• видачу фото- відео- портретів осіб, які знаходяться на різних видах обліку, з метою пред’явлення потерпілим та свідкам для впізнання;

• підбір та видачу відомостей про осіб за заданою сукупністю пошукових ознак;

• видачу аналітичних довідок, що містять кількісні характеристики масивів інформації;

• підбір та видачу інформації про особу, яка знаходиться у розшуку;

• видачу відомостей про наявність даних адміністративного нагляду, його строках та встановлених обмеженнях;

• видачу відомостей про невідомих хворих;

• видачу інформації про трупи невідомих осіб;

• підбір та видачу відомостей про нерозкриті кримінальні правопорушення;

• видачу інформації про викрадені, втрачені та знайдені речі, включаючи автотранспорт, зброю, предмети антикваріату, документи;

• перевірку номерних та не номерних речей, зброї, транспортних засобів на належність до об’явлених у розшук раніше.

Оперативні обліки складаються з оперативно-розшукового, оперативно-профілактичного й оперативно-довідкового (алфавітно-дактилоскопічного).

Відомості, що містяться в оперативно-розшукових обліках, можуть бути використані в цілях:

• виявлення осіб, що готують вчинення кримінальних правопорушень і організації за ними оперативного нагляду, встановлення їх кримінальних, родинних, дружніх, ділових та інших зв’язків, способів вчинення злочинів, здійснення заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням, які готуються;

• цілеспрямованого проведення негласних слідчих (розшукових) щодо виявлення і викриття осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що переховуються від кримінальної відповідальності або відбування покарання;

• аналізу результатів оперативної роботи ОВС і розробки на цій основі заходів щодо її оптимізації;

• організації взаємодії різних органів і оперативних підрозділів, координації їх роботи з виявлення, перевірки і оперативної розробки злочинних елементів;

• здійснення повсякденного контролю за організацією оперативної роботи, своєчасному виявленню і усуненню наявних недоліків і надання практичної допомоги оперативним підрозділам;

• систематизації, зберігання і використання архівних матеріалів оперативної роботи тощо.

Оперативно-профілактичний облік призначається для інформаційного забезпечення індивідуально-профілактичної роботи з особами з кримінального середовища. Цей облік ведеться в усіх оперативних підрозділах ОВС стосовно осіб, поведінка яких свідчить про їх кримінальну активність, проте відсутні підстави для заведення на них оперативно-розшукових справ.

До таких осіб відносяться:

• «злодії в законі» та злочинні лідери й авторитети;

• особи, які перебувають під адміністративним наглядом;

• підозрювані в немедичному вживанні наркотичних засобів;

• звільнені після відбуття покарання фальшивомонетники, кишенькові злодії, шахраї та деякі інші категорії з груп підвищеного рецидиву;

• особи, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;

• неповнолітні, засуджені з відстрочкою виконання вироку або умовно, амністовані й такі, що мають діагноз «наркоманія».

В установах Державної пенітенціарної системи на оперативно- профілактичний облік беруться особи, схильні до втечі, нападу на адміністрацію й охорону, захоплення заручників, встановлення зв’язків із кримінальними особами, які перебувають на волі, до вживання і розповсюдження наркотиків, виготовлення зброї, а також такі, хто вважає себе «авторитетом» злочинного середовища або «злодієм у законі».

Оперативно-довідковий облік містить відносно стислий (довідковий) опис об’єктів обліку. Основне їх призначення — попередження, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, шляхом перевірки наявності настановних даних про об’єкт та його місцезнаходження на момент запиту[32], а також вирішення таких основних завдань:

- встановлення особи затриманих і заарештованих; отримання даних про минулу злочинну діяльність осіб, стосовно яких здійснюється оперативна перевірка, оперативна розробка або кримінальне провадження;

- встановлення особи людини по неопізнаним трупам та осіб, які приховують чи перекручують анкетні дані, а також громадян, не здатних повідомити дані про свою особу;

- встановлення місця знаходження осіб, які перебувають у розшуку;

- перевірка первинних даних про кримінальну активність осіб, котрі потрапили в поле зору оперативних працівників;

- встановлення місця знаходження архівних кримінальних справ (кримінальних проваджень) і справ оперативної розробки;

- встановлення місць відбуття покарання конкретних осіб;

- перевірка осіб, яких залучають до негласного співробітництва.

Оперативно-довідкові обліки реалізовані у вигляді оперативно-

довідкової та дактилоскопічної (десятипальцевої) картотек.

Об’єктами, оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку є особи, які на території України:

• підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінальних правопорушень;

• засуджені;

• розшукуються;

• затримані за підозрою в занятті бродяжництвом;

• громадяни України, що вчинили злочини за її межами і відомості про яких надійшли офіційними каналами згідно з міжнародними договорами у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому порядку.

Облік здійснюється шляхом ведення алфавітних оперативно-довідкових картотек (далі — ОДК) і дактилоскопічних картотек (далі — ДК), у тому числі з використанням автоматизованих банків даних, зокрема, АІС «ОДК» та автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДІС «Сонда», «Дакто 2000»).

Зазначені ІС є спеціалізованими проектами, що створені та функціонують на базі відповідних інтегрованих банків даних ІБнД, з доступом з віддалених точок через Інтегровану інформаційно-пошукову систему ОВС. Наприклад, АДІС «ОДК» УІАЗ ГУМВС України в Луганській області за станом на 01.09.2012 на автоматизованому обліку знаходяться близько 900 тис. документів відносно осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, раніше засуджених, незаконних мігрантів, осіб без постійного місця проживання.

З метою вдосконалення інформаційного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів, надання об’єктивної та достовірної інформації при перевірці осіб на судимість МВС ініційовано впровадження автоматизованої інформаційної системи «Оперативно- довідкова картотека» (АІС «ОДК»)[33].

АІС «ОДК» являє собою систему накопичення інформації про осіб, які на території України підозрюються (обвинувачуються) у скоєнні кримінальних правопорушень або засуджені, розшукуються, затримані за підозрою в занятті бродяжництвом, а також громадян України, які скоїли злочини за її межами.

До складу АІС «ОДК» входять підсистеми:

• «Мігрант»;

• «Рубін».

Порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в ОВС та органах (установах) Державної пенітенціарної системи України затверджено спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 09.09.2002 № 823/188.

Об’єктами оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку є особи, які на території України підозрюються (обвинувачуються), а також громадяни України, що вчинили злочини за її межами та відомості про яких надійшли офіційними каналами згідно з міжнародними договорами у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому порядку.

Облік здійснюється шляхом ведення алфавітних та дактилоскопічних карток, у тому числі з використанням автоматизованих банків даних та АДІС («Сонда плюс» і «Дакто 2000»).

Централізований облік здійснюється ДІАЗ МВС України, а регіональний та місцевий облік — управліннями (секторами) інформаційно- аналітичного забезпечення ГУМВС України в АР Крим та при ГУМВС (УМВС) в областях.

У ДІАЗ МВС централізованому обліку підлягають:

1) засуджені до довічного позбавлення волі (у тому числі й ті, що раніше були засуджені до смертної кари), до позбавлення волі на певний строк, до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, до обмеження волі й арешту незалежно від складу злочину, виду та строку покарання;

2) іноземці — засуджені або ті, що перебувають під слідством, незалежно від складу злочину й виду покарання;

3) громадяни України, засуджені судами інших держав до позбавлення волі;

4) засуджені до виправних робіт або звільнені від відбування покарання з випробуванням, стосовно яких судом винесено ухвалу про направлення їх до місць позбавлення волі для подальшого відбування покарання;

5) особи, оголошені в розшук;

6) особи, затримані за підозрою в занятті бродяжництвом;

7) особи, що вчинили злочини й направлені за рішенням суду до психіатричних лікарень для примусового лікування;

8) особи, що проходять за архівними кримінальними справами, які зберігаються в архівах МВС України, Служби безпеки України і Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

В УІАЗ (СІАЗ) на регіональному рівні обліку підлягають:

1) особи, узяті на облік на центральному рівні, які проживають, скоїли злочини або притягалися до відповідальності на території певної області чи АР Крим;

2) засуджені особи або особи, яким пред’явлено звинувачення, незалежно від складу злочину чи обраного запобіжного заходу;

3) особи, кримінальні справи щодо яких припинено відповідно до статей 22, 44 — 49, 97 КК України;

4) засуджені в інших областях до позбавлення волі, що прибули для відбування покарання або проживання в цю область;

5) громадяни України, засуджені судами інших держав, незалежно від складу злочину й виду покарання;

6) особи, які проходять за архівними кримінальними справами, що зберігаються в архівах ГУМВС, УМВС, управлінь СБУ і територіальних підрозділів ЦДАГО України.

Правове регулювання, процедура організації поставлення на облік і його здійснення, а також видачі інформації регламентуються відповідними правовими нормами й покликані забезпечувати достовірність, якість і необхідну повноту інформації про об’єкти обліку.

При оформленні алфавітної картки настановні дані на особу, яка притягається до кримінальної відповідальності, мають бути заповнені на підставі документів, що підтверджують особу. Реквізити алфавітних карток, дактилокарт і сповіщень заповнюються лише друкованими літерами, без виправлень і скорочень. Прізвище, ім’я та по батькові вказуються в називному відмінку[34]. Вносячи зміни до облікової картки, працівник картотеки повинен обов’язково зазначити в ній, на підставі якого документа, коли й ким це було зроблено.

ДІАЗ МВС та УІАЗ (ВІАЗ) при ГУМВС, УМВС формують і контролюють повноту обліків, вносять в алфавітні картки й дактилоскопічні карти коригувальну інформацію відповідно до інформаційних матеріалів, що надходять, і заповнюють:

1) алфавітну картку форми 1 в одному примірнику (для певного УІАЗ- ВІАЗ) — при одержанні копії вироку суду за справами приватного обвинувачення щодо осіб, засуджених до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, якщо за цими справами не велося досудове слідство (дізнання);

2) алфавітну картку форми 1 у двох примірниках (для даного УІАЗ (ВІАЗ) і ДІАЗ при МВС) — після одержання інформаційних повідомлень МЗС України про затримання, арешт, засудження за межами України особи, що мешкає (у деяких випадках — що народилася) на території, підпорядкованій ГУМВС, УМВС;

3) алфавітну картку форми 1 — у разі надходження копій вироків військових судів (трибуналів);

4) алфавітну картку форми 1 — при надходженні постанови про зміну анкетних даних.

Крім того, ДІАЗ МВС, відповідно до угод про взаємодію міністерств внутрішніх справ країн СНД у сфері обміну інформацією, надсилає:

1) облікові документи та сповіщення до інформаційних підрозділів МВС на осіб тієї держави, громадянами або підданими якої вони є;

2) до ГІАЦ МВС РФ облікові документи на осіб без громадянства й осіб без певного місця проживання.

Складені підрозділами ДДУПВП облікові документи направляються до УІАЗ (СІАЗ) за територіальністю. СІЗО (тюрма) надсилає алфавітні картки разом із дактилокартами після перевірки повноти і якості їх заповнення до УІАЗ (СІАЗ) за територіальністю один раз на десять днів.

ІП «Мігрант »

ІП «Мігрант» призначена для обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців.

Порядок функціонування в ОВС та органах охорони державного кордону обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців, затверджено спільним Наказом МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29.07.2002 № 723/435.

Об’єктами обліку є іноземці, затримані за порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму, порядку перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також особи, затримані за незаконне переправлення іноземців через державний кордон України, порушення порядку оформлення для них документів на право перебування в Україні та порядку надання їм житла, транспортних засобів чи інших послуг.

Облік здійснюється шляхом ведення алфавітних оперативно- довідкових картотек і дактилоскопічних картотек, у тому числі з використанням АБД та АДІС.

Таким чином, даний облік дозволяє накопичувати інформацію про незаконних мігрантів, осіб, які є посібниками незаконних мігрантів, а також використовувати її з метою запобігання, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

ІП «Рубін»

ІП «Рубін» дозволяє реалізовувати технології віддаленого оперативного доступу до БД з метою введення інформації, а також отримання узагальненої довідкової інформації про судимості особи, місце її знаходження в місцях позбавлення волі.

Дана підсистема забезпечує виконання двох завдань:

• «Вимога на перевірки за ОДК» — забезпечує виконання функцій, необхідних у процесі реєстрації та обробки документів, які належать до компетенції ОДК;

• «Притягнення» — забезпечує порядок введення до оперативного обліку відомостей про осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності на території України[35].

Таким чином, як зазначає В.В. Бірюков, обліки оперативно-розшу- кового й оперативно-довідкового призначення створюють умови для встановлення (ідентифікації) певних об’єктів, розшуку людей і майна та автотранспортних засобів, отримання відомостей про їх минуле чи належність. Саме за цим функціональним призначенням їх доречно відносити до категорії криміналістичних[36] [37]. Подібної ж позиції дотримуються й В.О. Жбанков та інші автори відповідних розділів у підруч-

3

никах з криміналістики , що виишли останнім часом.

Вказівка ж на оперативний характер даних обліків, на думку Р.А. Усманова[38], означає, що необхідні відомості можуть бути отримані впродовж невеликого проміжку часу. З даною позицією слід погодитись.

Інформація, що міститься в обліках статистичного та адміністративного призначення також містить достатньо високі потенційні можливості в розслідуванні кримінальних правопорушень, наприклад, у процесі доказування в кримінальних провадженнях з злочинів з адміністративною преюдиціею[39], виявлення та доказування посадових злочинів тощо.

Зокрема, серед інформаційно-статистичних систем, що функціонують на базі ІІПС ОВС можна назвати АІС «Статистика 2012», АІС «Єдиний облік», АІС «Кристал», які представляють собою системи накопичення інформації про кримінальні провадження, заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, їх фігурантів, рух кримінальних проваджень та прийняті за ними рішення, що дозволяє побачити повну картину не тільки за конкретним епізодом, а й за всім злочином у цілому. А враховуючи логічні та програмні зв’язки даних ІС з АІС «Розшук», АІС «Угон», АІС «Особа» їх комплексне використання дозволяє проводити пізнавальні заходи щодо розшукуваних осіб, підтримувати в актуальному стані зазначені бази даних, а також здійснювати контрольні функції шляхом звіряння обліків АІС «Розшук» з інформацією, яка надається судами області. Крім того, як слушно вважають Е.О. Васильєв та О.О. Скуртул, інформація, що міститься в статистичних картках, може бути піддана системному аналізу в цілях вирішення задач ОРД. За їх допомогою можна встановити найбільш розповсюджені способи вчинення злочинів, які, в свою чергу, можуть бути диференційовані за часом та територією, предмету злочинного посягання. Вони також дозволяють визначити й ознаки кримінально орієнтованих осіб, знаряддя злочину тощо[40].

Разом із тим, інформація про характер, категорію, кваліфікацію, розмір шкоди, місце скоєння кримінального правопорушення, предмет злочинного посягання, потерпілих, суб’єктів досудового розслідування, має суттєві недоліки. Зокрема вона формується в минулому часі. При цьому частина інформації не може бути пов’язана зі скоєнням злочину.

Проведений аналіз показав, що не всі відомості, які складають статистичні картки, затребувані суб’єктами розслідування, а частина з них використовується суто підрозділами Центрального апарату МВС України для підготовки аналітичних матеріалів та прийняття управлінських рішень. Виявилося, що більшість інформації, яка входить у структуру первинних форм носіїв, не узагальнюється в якості пошукових ознак, або спрощені до непридатності для автоматизації.

Структурна побудова інформаційних підсистем поєднує принципи територіально розподіленої та централізованої топології і організована у вигляді трирівневої ієрархічної моделі.

Належність інформаційної підсистеми до певного рівня визначається принципами територіальності, специфікою використання, а також обсягом інформації, яка обробляється.

Перший рівень — центральний, інтегрує інформаційні підсистеми ОВС міжвідомчого значення та галузевих служб МВС.

Другий рівень — регіональний, охоплює інформаційні обліки, які є складовими міжвідомчих інформаційних підсистем і використовуються як службами Головного управління МВС (ГУМВС), управлінь МВС (УМВС), УМВС територіальних (УМВСТ), так й іншими відповідними регіональними правоохоронними органами.

Третій рівень — територіальний, охоплює інформаційні обліки, що є складовими міжвідомчих інформаційних підсистем і використовуються в міських, районних та лінійних ОВС, спеціалізованих підрозділах міліції та відповідних рівнів інших правоохоронних органів[41].

Висвітлюючи структуру інформаційних систем за вертикаллю, слід сказати, що централізований облік здійснюється ДІАЗ МВС України. Регіональні — УІАЗ ГУМВС (УМВС) України в Автономній Республіці Крим та відповідними підрозділами управлінь МВС України в областях. У місті Києві та Київській області алфавітний і дактилоскопічний облік здійснюється ДІАЗ МВС України, а в місті Севастополі — УІАЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим.

Централізовані обліки ОВС є складовою частиною Міждержавного інформаційного банку (МІБ) та ведуться не державному рівні в ДІАЗ МВС України та на регіональному рівні в УІАЗ МВС України. Дані обліки ведуться у формі автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС), автоматизованих банків даних (АБД), а також інтегрованих банків даних державного та регіонального рівнів.

Описуючи конкретніше інформаційну систему ОВС[42], потрібно зазначити, що основу системи збирання, контролю та використання інформації становить нижчий (третій) рівень. На цьому рівні забезпечується первинне накопичення інформації, ведення територіальних банків даних, захист інформації, актуалізація інформаційних обліків та передавання інформації до банків даних другого і першого рівнів.

На другому рівні формують регіональні банки даних, опрацьовують інформацію, забезпечують доступ територіальних підрозділів для авторизованого використання інформації, інформаційний зв’язок із територіальними правоохоронними органами та іншими установами держави. На першому рівні забезпечується інтеграція та опрацювання інформації для формування банків даних інформаційних підсистем, міжвідомчий та міжрегіональний інформаційний зв’язок, управління системою інформаційного забезпечення ОВС та дотримання стратегії її розвитку, розроблення нормативно-правової бази та інформаційних технологій.

Слід зазначити, що впродовж останнього часу в Україні спостерігається зростання інтересу до проблем інформаційного забезпечення розслідування, інтеграції інформаційних систем, побудови єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ з боку науковців та практиків.

Зокрема, лише за останні п’ять років в Україні та країнах СНД з цієї тематики були захищені докторські дисертації В. В. Бірюкова, Є. Д. Лук’ян- чикова, В. Г. Хахановського, Є. М. Яковця, а також більше 10 кандидатських дисертацій. Низку важливих теоретичних положень висвітлюється в роботах Б. Г. Розовського, В. А. Журавля, В. Ю. Шепітька, С. В. Дубровіна, Ю. О. Задорожнього, А. В. Іщенка, Є. П. Іщенка, М. О. Корнієнка, В. В. Лисенка, Р. А. Усманова, О. О. Куріна, І. Р. Шинкаренка, В. О. Федоренка та ін., крім того, керівництвом МВС України реалізується комплекс організаційних й практичних заходів, спрямованих на активне використання можливостей сучасних інформаційних технологій та систем, основні заходи якого визначені:

1) Указом Президента України від 31.01.2006 № 80 «Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю;

2) Наказом МВС України від 26.03.2002 № 301 «Про впровадження інформаційної підсистеми «Оперативно-довідкова картотека».

3) Наказом МВС України від 26.03.2002 № 302 «Про створення корпоративної інформаційної мережі ОВС».

4) Наказом МВС України від 18.07.2003 № 768 «Про створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (зі змінами).

5) Наказом МВС України від 17.11.2003 № 1395 «Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України», який затвердив:

• Інструкцію про порядок формування та використання в органах внутрішніх справ автоматизованого банку даних оперативно-розшуко- вого і профілактичного призначення;

• Інструкцію про порядок постановки та зняття з обліку транспортних засобів, які розшукуються;

• Інструкцію про централізований номерний облік зброї в системі органів внутрішніх справ (АІС «Арсенал»);

• Інструкцію про облік утрачених паспортних документів;

• Інструкцію про облік адміністративних правопорушень;

• Перелік нормативних та установчих документів для включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України суб’єктів господарської діяльності системи Міністерства внутрішніх справ.

Серед організаційних заходів слід зазначити:

• впровадження Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи ОВС України;

• впровадження інформаційної системи «Статистика 2012»;

• створення науково-технічної ради МВС України з проблем інформатизації, яка за роки свого існування довела свою спроможність;

• вищими навчальними закладами МВС України передбачено обов’язкове включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС вивчення інформаційних систем;

• розроблення структури та форматів обміну між інформаційними підсистемами; єдиних словників — класифікаторів інформаційних підсистем;

• створення проекту інструкції щодо використання глобальної мережі Internet в ОВС України;

• розроблення концепції комплексного захисту інформаційної системи ОВС України.

Реалізація вказаних вище заходів дозволяє створити на базі ІІПС ОВС сучасну інструментально-технологічну інфраструктуру безпечного інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, яка на функціональному рівні дозволяє:

1) Впорядкувати, регламентувати та уніфікувати процедури обліку, зберігання та видачі інформації, що використовується для забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ.

2) Здійснити моніторинг та оптимізувати використання інформаційних ресурсів та систем органів внутрішніх справ.

3) Формалізувати та оптимізувати електронні адміністративні процеси для забезпечення ефективного функціонування органів внутрішніх справ.

4) Забезпечити переведення в електронну форму різних процедур взаємодії з громадянами та організаціями, а також надавати електронні сервіси надання послуг населенню.

Як вже зазначалося, з метою об’єднання існуючих в органах і підрозділах внутрішніх справ України інформаційних ресурсів в єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із використанням сучасних інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій на сьогоднішній день створено Інтегровану інформаційно-пошукову систему ОВС України (ІІПС).

Інтегрована інформаційно-пошукова система (ІІПС) органів внутрішніх справ України — це сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують формування та ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІІПС.

Відповідно до свого призначення ІІПС вирішує такі завдання:

• автоматизація процесів обліку отриманої інформації, обробки інформаційних запитів, пошук та відбір необхідної інформації;

• виконання інформаційно-пошукових заходів, проведення аналітичних досліджень;

• обмін інформацією між ІБнД ІІПС відповідних рівнів та забезпечення зв’язку між ними, уніфікація технологічних процедур опрацювання документів, збирання, реєстрації, накопичення та обробки інформації, що надходить до кожного з банків даних;

• постійне формування, оновлення та адміністрування БД ІІПС, забезпечення достовірності, оперативного доступу та збереження інформаційного ресурсу;

• формалізація процесів обробки інформації, визначення типових маршрутних технологічних схем для їх виконання;

• забезпечення надійного зберігання інформаційних обліків, максимально зручна їх систематизація;

• забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформації, що зберігається в ІІПС;

• автоматизація збирання даних про результати виконання технологічних процесів щодо інформаційних обліків, формування аналітичних і статистичних звітів (довідок);

• інформаційне забезпечення управлінської діяльності, підготовка аналітично-довідкових матеріалів;

• наскрізний контроль за своєчасністю і повнотою надання первинних облікових та інформаційно-пошукових документів, проведення аналізу їх повноти, сумісності та об’єктивності[43].

Інформаційними ресурсами (об ’актами обліку) ІІПС є відомості щодо:

• осіб, яких затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, узяті під варту або на яких накладено стягнення у вигляді адміністративного арешту, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані;

• осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, пропали безвісти, та в інших випадках, передбачених законами України;

• осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС;

• осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, щодо яких уповноваженими на те працівниками ОВС згідно зі статтями 254, 255 КУ- пАП складено протоколи про адміністративні правопорушення, а органами (посадовими особами), які розглядали ці справи, було винесено постанови, передбачені статтею 284 КУпАП;

• осіб, яких було виявлено уповноваженими на те працівниками ОВС у сфері протидії корупції за скоєння корупційних правопорушень і рішеннями судів притягнуто до відповідальності за вчинення цих правопорушень;

• іноземців та осіб без громадянства, які порушили встановлені законодавством правила в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, виявлених працівниками ОВС;

• зареєстрованих в ОВС злочинів, адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій;

• викрадених речей, документів, цінностей та іншого майна;

• знайдених, вилучених у громадян і службових осіб предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;

• зброї, що перебуває у користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яким надано відповідно до законодавства дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення, та яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС;

• викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої із числа тієї, що незаконно зберігалася.

Як допоміжний засіб документування та попередження протиправних дій, розкриття правопорушень проводиться фотофіксація осіб (речей, цінностей), фотозображення яких входять до структури об’єктів обліку ІІПС.

Джерелами формування інформаційних ресурсів ІІПС є:

— зареєстровані в ОВС заяви і повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, кримінальні провадження;

— повідомлення працівників ОВС у разі звернення до них громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких;

— повідомлення про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події, які підлягають реєстрації в ОВС;

— повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи;

— рішення органів (посадових осіб), виконання яких покладено на ОВС відповідно до чинного законодавства;

— видані на ім’я особи документи, підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень;

— інформація, отримана від громадян і посадових осіб, про вчинені кримінальні правопорушення під час проведення слідчих (гласних) розшукових дій;

— інформація, отримана від правоохоронних органів іноземних держав на підставі міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинністю.

ІП «Єдиний облік»

У зв’язку з прийняттям нового КПК України та створенням Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було принципово змінено порядок та принципи формування відповідної інформаційної підсистеми ІІПС ОВС — «Єдиний облік», яка раніше мала назву «ФАКТ».

Відповідно ЄРДР, який є основою ЄО ІІПС ОВС утворено та ведеться згідно з вимогами КПК України з метою забезпечення:

• єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;

• оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;

• аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі.

Держателем ЄРДР є Генеральна прокуратура України, реєстраторами — прокурори та слідчі органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення). Користувачами ЄРДР є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та Державного бюро розслідувань, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором інформації до ЄРДР та вибору даних у довідниках для заповнення документів первинного обліку про:

• кримінальне правопорушення;

• наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення;

• заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності;

• особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні;

• рух кримінального провадження[44].

Єдиний облік — це цілісна система реєстрації органами та підрозділами внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Завданням ІП «Єдиний облік» ІІПС ОВС України (далі — ЄО), є ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Основними функціями ЄО є:

1) реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

2) реєстрація прийнятих рішень за кримінальними правопорушеннями (провадженнями) та іншими подіями;

3) моніторинг та контроль ведення ЄО;

4) надання інформації керівництву міністерства та держави щодо кримінальних правопорушень та інших подій, зареєстрованих в ЄО;

5) складання статистичної звітності на підставі відомостей, що містяться в ЄО[45].

Більшість об’єктів банку даних пов’язана між собою за принципом взаємозв’язку, наприклад, особа може мати декілька адрес і по кожній з цих адрес можливе проживання декілька осіб.

При отриманні інформації на осіб, які скоїли кримінальні або адміністративні правопорушення, АІС «Єдиний облік» дає можливість відслідковувати окремі категорії громадян, які схильні до скоєння аналогічних правопорушень.

Разом з тим, інформація, яка зареєстрована в АІС «Єдиний облік» використовується при запобіганні та розкритті злочинів, дозволяє проводити аналіз скоєних злочинів, виявляти райони зростання злочинності, з метою раціональної розстановки сил та засобів ОВС, коригування маршрутів патрулювання, формувати електронний паспорт дільниці.

Відповідно до Положення про ІІПС обліку в ІП «Єдиний облік» підлягають відомості щодо подій, кримінальних правопорушень, надзвичайних подій, викладених у заявах (повідомленнях, рапортах), зареєстрованих ЧЧ ОВС та Єдиному реєстрі досудових розслідувань; злочини, що вчинені або готуються; адміністративні правопорушення; події, які загрожують особистій чи громадській безпеці; події, що не містять ознак злочину, зокрема аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події; виїзду слідчо-оперативної групи; про всіх осіб, які проходять за повідомленням чи заявою; юридичних осіб; про викрадені та виявлені предмети тощо.

ІП «ЄО» — електронний варіант журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (ЄО), розроблений на основі наказу Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.

Джерелом інформації про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, що надходить до ОВС, уповноважених розпочати досу- дове розслідування, є:

— повідомлення фізичних або юридичних осіб та самостійно виявлені слідчим або іншою службовою особою органів внутрішніх справ з будь-якого джерела обставини кримінальних правопорушень;

— повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення кримінального правопорушення;

— повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, опубліковані в засобах масової інформації;

— інформація, що надійшла засобами телефонного зв’язку, телеграфом або іншими засобами зв’язку про вчинення кримінального правопорушення;

— повідомлення працівників медичних установ про звернення за медичною допомогою осіб з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок учинення стосовно них кримінальних правопорушень.

Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в чергових частинах органів внутрішніх справ оперативними черговими відразу після їх надходження та вносяться до «ЄО» ІІПС ОВС.

В «ЄО» також реєструються:

1. Заяви і повідомлення про безвісне зникнення осіб.

2. Рапорти працівників органів внутрішніх справ про безпосереднє (самостійне) виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

При реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що надійшли в письмовій формі, оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп реєстрації заяви і повідомлення про кримінальне правопорушення, у якому вказано назву органу внутрішніх справ, дату реєстрації та порядковий номер реєстраційного запису і прізвище оперативного чергового.

При виявленні в процесі досудового розслідування іншого вчиненого кримінального правопорушення слідчий зобов’язаний скласти вмотивований рапорт із зазначенням джерела, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та відомостей про кримінальне правопорушення, зареєструвати відповідний рапорт в «ЄО».

Слідчий, який отримав у черговій частині для розгляду заяву або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у журналі «ЄО» ставить відмітку про час та дату її отримання, посаду, прізвище та підпис, а також невідкладно письмово надає до чергової частини, а з 1 липня 2013 року вносить в електронному виді, відомості про реєстраційний номер «ЄО», номер кримінального провадження, дату та годину перенесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. Контроль за достовірністю внесених відомостей до «ЄО» забезпечує працівник підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

«Електронна картка» включає повні дані про подію, заявника, потерпілих, підозрюваних, рух матеріалів, зареєстрованих у Єдиному обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Більшість об’єктів банку даних пов’язана між собою за принципом взаємозв’язку, наприклад, особа може мати декілька адрес і за кожною з цих адрес можливе проживання декількох осіб.

При отриманні інформації на осіб, які скоїли злочини або правопорушення, ІП «ЄО» дає можливість відслідковувати окремі категорії громадян, які схильні до скоєння аналогічних злочинів.

Разом із тим інформація, що міститься в ІП «ЄО» («ФАКТ»), використовується при запобіганні та розкритті кримінальних правопорушень, дозволяє здійснювати аналіз скоєних злочинів, виявляти райони зростання злочинності з метою розстановки сил та засобів ОВС, коригувати маршрути патрулювання, формувати електронний паспорт дільниці.

ІП «Злочин». Обліку в цій підсистемі підлягають нерозкриті тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, зареєстровані на території обслуговування ОВС, у тому числі за матеріалами яких заведено ОРС категорії «Злочин».

В електронній картці ІП «Злочин» зазначаються зміст (фабула) скоєного злочину (тільки відкритого характеру): хронологія та детальний опис обставин учиненого злочину, мотиви, характер насильницьких дій, уся зібрана інформація, яка має відношення до злочину.

Відомості щодо затриманої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, вносяться до ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС» та ІП «Пізнання».

Відомості щодо викрадених (вилучених, знайдених, зданих) речей, транспортних засобів, документів, зброї, які проходять за зареєстрованим злочином, вносяться до ІП «Річ», «Втрачені документи», «Зареєстрована зброя», «Кримінальна зброя», «Угон».

Інформація з даної ІП використовується співробітниками органів внутрішніх справ, з метою встановлення причетності затриманих осіб до скоєння нерозкритих злочинів на певній території.

ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС». Формування ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС» та обробка інформації здійснюється на територіальному та регіональному рівнях. Відомості до ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС» в ОВС вносяться тільки авторизованими користувачами — працівниками ЧЧ ОВС згідно із загальним порядком формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС.

Обліку в ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС» підлягають особи, доставлені до ОВС:

а) підозрювані у вчиненні злочину або занятті бродяжництвом;

б) підозрювані (обвинувачені), які переховуються від досудового слідства чи суду;

в) засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання;

г) які вчинили адміністративні правопорушення, з метою складення протоколу, у тому числі для встановлення особи правопорушника, передбачених статтею 259 КУпАП;

ґ) військовослужбовці, які вчинили діяння, що мають ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення;

д) діти, які вчинили суспільно небезпечні діяння, але не досягли віку з якого наступає кримінальна відповідальність;

е) мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих.

ІП «Особа». Обліку в ІП «Особа» підлягають особи, які вчинили правопорушення, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС: підозрювані (обвинувачені), яких віддано до суду; яких визнано винними в скоєнні злочину і до яких судом застосовано види покарань: арешт, обмеження або позбавлення волі; визнано винними у вчиненні злочину і до яких судом застосовано покарання, що не пов’язані з арештом, обмеженням або позбавленням волі; які відбули покарання за злочин і з яких судимість не знято або не погашено в установленому законодавством порядку; раніше судимі, відносно яких установлено адміністративний нагляд; раніше судимі, яких було засуджено до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджено два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини; діти- правопорушники, зокрема звільнені зі спеціальних виховних установ; які були притягнуті до адміністративної відповідальності за зайняття проституцією; які вчиняють правопорушення в місцях проведення спортивних заходів або у зв’язку з ними; які вчиняють правопорушення, що пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин; психічно хворі, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров’я; які схильні до скоєння злочинів і належать до організованих злочинних угрупувань або злочинних організацій, у тому числі за ознаками національного або етнічного походження її учасників; громадяни України, які зазнали кримінального покарання за межами України; громадяни України, які визнані винними у вчиненні злочину і до яких судами інших держав застосовані відповідні покарання.

Облік затриманих осіб у порядку ст. 208 КПК, якщо особу доставляють до ОВС на підставі виконання ухвали слідчого судді, суду про затримання з метою приводу, відомості обліковуються за іншою підставою. Це можуть бути випадки, коли підозрюваному змінюється запобіжний захід, наприклад з особистого зобов’язання на домашній арешт за невиконання покладених на нього обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Також обліковуються особи, щодо яких застосування затримання в порядку ст. 208 КПК України неможливо (наприклад, особа зізналась у вчиненні злочину через деякий час), та в кримінальному провадженні щодо нього участь захисника, відповідно до ст. 52 КПК України, є обов’язковою і слідчий у зв’язку з цим інформує Центр безоплатної вторинної правової допомоги, про що робить відповідний запис у журналі інформування центрів. Стосовно такої особи ініціюється питання про обрання запобіжного заходу. Після винесення слідчим суддею, судом відповідної ухвали (крім обрання тримання під вартою) оперативний черговий обліковує відомості за зазначеною підставою.

Облік осіб у зв’язку з розшуком підозрюваного, затриманих за цією підставою здійснюється у випадку затримання особи (підозрюваного), яка перебувала в розшуку. За цією ж підставою вносяться відомості, якщо особу затримано на підставі ухвали суду про розшук о бвинув аченого.

Облік осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, затриманих за цією підставою здійснюється, якщо затримання в порядку ст. 208 КПК України не застосовувалось, відомості щодо неї як затриманої не обліковувались в ІП «Єдиний облік» і стосовно неї є ухвала слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За цією ж підставою здійснюється облік, коли до особи вже застосовувалось затримання в порядку ст. 208 КПК України і у зв’язку з невиконанням покладених на неї обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, перед судом ініціюється питання про зміну вже обраного запобіжного заходу на тримання під вартою. За таких умов після винесення ухвали слідчого судді, суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, перед поміщенням особи до місця попереднього ув’язнення складається протокол затримання особи, і відомості про неї обліковуються за вище зазначеною підставою.

Облік осіб, до яких запобіжний захід вже обрано, або особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі, затриманих за цією підставою, здійснюється в разі надходження до ОВС зізнання про вчинене кримінальне правопорушення від особи, яка перебуває в місцях попереднього ув’язнення (обрано запобіжний захід — тримання під вартою), місцях позбавлення волі (відбуває покарання), а також якщо щодо неї обрано запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою, та інформування Центрів щодо неї не вимагається законодавством. Програма цю підставу не обліковує, так як випадків інформування Центру щодо цієї інформації немає.

Даний облік призначений для інформаційного забезпечення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться підрозділами ОВС та іншими правоохоронними органами.

ІП «Розшук».

Облік осіб, об’явлених у загальнодержавний та міжнародний розшук, призначений для забезпечення заходів загальнодержавного та міжнародного розшуку.

Ведення обліків ІП «Розшук» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, щодо розшуку:

а) осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, та в інших випадках, передбачених Законами України;

б) осіб, які пропали без вісти;

в) невідомих хворих (дітей), які не в змозі надати інформацію про себе в силу хвороби (малолітнього віку) або цього не бажають;

г) невпізнаних трупів;

д) осіб, які розшукуються правоохоронними органами країн СНД, держав-членів Інтерполу[46].

Інформація каналами електронної пошти (із впровадженням корпоративної мережі та єдиної технології обробки даних ця інформація надходить з територіальних підрозділів у прямому автоматичному режимі) надходить до ДІАЗ, узагальнюється та розсилається в управління (відділи, сектори) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС України та міськрайвідділи. Таким чином, кожна регіональна та територіальна інформаційна служба України має загальний масив інформації про осіб, оголошених у розшук. Концентрація інформації про розшукові справи в ДІАЗ МВС України дозволяє вчасно передавати інформацію до Міждержавного інформаційного банку (МІБ) країн СНД (ГІАЦ МВС РФ), МОКП Інтерполу для обробки авторизованими користувачами — працівниками Робочого Апарату Укр- бюро Інтерполу в Україні і стежити за передорученням розшуку. Головним завданням ІПС «Розшук» є обробка інформації та встановлення осіб, оголошених у розшук[47].

Створення автоматизованої інформаційної підсистеми «Розшук» забезпечило ОВС інформацією відносно розшукуваних злочинців та безвісти зниклих осіб, а також проведення в автоматизованому режимі пізнавальних заходів на розшукуваних осіб та підготовки статистичної інформації.

Формування ІП «Розшук» здійснюється безпосередньо співробітниками УІАЗ УМВС.

При оголошенні у розшук злочинців, співробітник ОВС заводить оперативно-розшукову або розшукову справу, водночас в обов’язковому порядку заповнює розшукові картки, інформаційно-статистичну, інформаційну та пізнавальну картку з фотографією розшукуваного і направляє вказані матеріали до УІАЗ УМВС для подальшої постановки в інтегрований банк даних до АІС «Розшук», АІС «Пізнання» та АІС «АРГУС».

У обов’язковому порядку відомості щодо всіх паспортних документів розшукуваної (безвісти зниклої) особи уносяться до ІП «Втрачені документи».

Для підтримки в актуальному стані автоматизованих обліків, а також уникнення розбіжностей обліків АІС «Розшук» та АІС «Статистика 2012», разом з матеріалами на оголошення у розшук осіб в обов’язковому порядку надаються статистичні картки Ф.1.1 та Φ.3. Також, щомісячно проводяться звіряння обліків розшукуємих злочинців, які оголошені у розшук судами, шляхом звіряння обліків АІС «Розшук» з інформацією, яка надається судами області.

ІП «Пізнання». Ведення обліків ІП «Пізнання» здійснюється відповідно до вимог законодавства, які регламентують в органах внутрішніх справ організацію розшуку безвісно зниклих осіб, встановлення осіб невпізнаних трупів та інших категорій осіб, що розшукуються.

Обліку в ІП «Пізнання» підлягають відомості щодо безвісно зниклих осіб, встановлення осіб невпізнаних трупів.

При оголошенні в розшук або затримані особи відповідні посадові особи органів внутрішніх справ в обов’язковому порядку заповнюють пізнавальні картки на безвісти зниклих осіб, невпізнані трупи, невідомих хворих, осіб без постійного місця проживання, безпритульних дітей, злочинців, які переховуються від правоохоронних та судових органів та надають їх до УІАЗ ГУМВС.

Співробітники УІАЗ ГУМВС щоденно проводять упізнавальні заходи щодо встановлення особистості невпізнаних трупів громадян з масивом обліків осіб, що безвісно зникли, та осіб інших категорій обліку. При виявленні подібності осіб, які розшукуються, встановлення особи невпізнаних трупів та невідомих хворих обов’язково повідомляють ініціаторів розшуку про результати перевірки по ІП «Пізнання».

ІП «Річ». Обліку в ІП «Річ» підлягають відомості щодо речей, викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у фізичних осіб, безхазяйних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів, зданих до ОВС: речі, які мають індивідуальні заводські (фабричні) номери; культурні цінності — об’єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Узяття на облік речей виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу). Узяття на облік номерної речі, цінного папера без індивідуального заводського (фабричного) номера, а щодо мобільного телефону без номера ІМЕІ, до АРМ «Номерна річ» — забороняється.

Відомості щодо викрадених (вилучених) речей, які не підлягають обліку в ІП «Річ», вносяться до розділу «Речі» ІП «ЄО» в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, рапорту).

Облік викрадених та вилучених номерних речей та документів здійснюється з метою забезпечення розшуку викрадених, встановлення належності вилучених речей та документів, що мають індивідуальні номери, сприяння в розкритті кримінальних правопорушень, пов’язаних з їх викраденням.

Взяття на облік АРМ «Антикваріат» культурних цінностей виконується тільки на підставі (підтвердження) офіційного документа, який підтверджує її належність до об’єктів матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Облік викрадених предметів, які мають культурну (історичну, наукову, художню) цінність, призначений для їх розшуку, сприяння в розкритті злочинів, пов’язаних з їх викраденням.

ІП «Угон».

Обліку в ІП «Угон» підлягають відомості щодо транспортних засобів які розшукуються, а також виявлених безхазяйних, зокрема викрадених та втрачених державних номерних знаків транспортних засобів (далі — ТЗ):

• ТЗ, які розшукуються (незаконне заволодіння: з застосуванням насильства або погрозою його застосування, таємне, шляхом обману);

• ТЗ, які розшукуються у зв’язку з безвісним зникненням особи разом з цим ТЗ;

• викрадені, утрачені державні номерні знаки ТЗ;

• безхазяйні ТЗ;

• ТЗ, які розшукуються правоохоронними органами країн СНД, держав-членів Інтерполу.

Відомості до ІП «Угон» вносяться тільки авторизованими користувачами — працівниками ЧЧ ОВС та УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС згідно із загальним порядком формування інформаційних ресурсів ІП ІІПС.

Взяття на облік ТЗ виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, рапорту).

Первинні відомості щодо викрадених (виявлених) ТЗ упродовж години з моменту отримання повідомлення вносяться до ІП «ЄО», ІП «Угон», про що негайно в автоматизованому режимі каналами електронної пошти інформуються оперативні чергові УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС та ЧЧ ГУМВС, УМВС.

Працівники добового наряду УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС протягом 30 хвилин після отримання повідомлення перевіряють за картотечними обліками реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ достовірність внесених до ІП «СО» та ІП «Угон» відомостей щодо ТЗ і його власника. У разі наявності неповних даних та/або виявлення розбіжностей авторизований користувач — працівник УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС вносить коригування до електронної картки ІП «Угон», проводить її підтвердження та повідомляє ЧЧ ОВС про необхідність внесення доповнень (коригувань) до електронної картки ІП «ЄО».

Якщо звірення потребує міжміського зв’язку, то підтвердження електронної картки проводиться протягом години після отримання необхідних відомостей щодо ТЗ.

Відомості щодо ТЗ, які розшукуються правоохоронними органами країн СНД, вносяться в ІП «Угон» в автоматизованому режимі (отримуються в електронному виді з ГІАЦ МВС РФ та обробляються адміністратором ІІПС центрального вузла).

ЧЧ ОВС упродовж однієї години повідомляє УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС та ЧЧ ГУМВС, УМВС щодо виявленого (знайденого) ТЗ, а також указує: хто надав матеріали для зняття ТЗ з обліку та дані цього ТЗ (державний номер, марка, колір, номер двигуна, кузова, шасі).

УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС протягом 30 хвилин після отримання повідомлення уточнює наявність та відповідність відомостей щодо виявленого ТЗ в ІП «Угон» з ІП «ЄО» та підтверджує зняття ТЗ з обліку.

Облік розшукуваних транспортних засобів призначений для забезпечення їх розшуку та сприяння в розслідуванні кримінальних правопорушень.

ІП «Кримінальна зброя». В ІП «Кримінальна зброя» обліку підлягають відомості щодо зброї, викраденої, утраченої, знайденої, зданої до ОВС, вилученої працівниками ОВС із числа тієї, що незаконно зберігалася, незалежно від її технічного стану, що має індивідуальні заводські (фабричні) номери або номери деталей: нарізної, комбінованої, гладко- ствольної, газової, пневматичної, холодної, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, яка розшукується (знайдена, вилучена) правоохоронними органами країн-учасниць СНД.

Відомості щодо втрати (викрадення, вилучення, знайдення) зброї та її власника (особи, у якої вилучено зброю) вносяться до електронної картки ІП «Кримінальна зброя» на підставі матеріалів, зібраних та наданих виконавцем до ЧЧ ОВС протягом доби з моменту їх отримання.

Внесення відомостей без індивідуального заводського (фабричного) номера зброї до ІП «Кримінальна зброя» забороняється.

Відомості щодо зброї, які не підлягають обліку в ІП «Кримінальна зброя», вносяться до розділу «Речі» ІП «ЄО» в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу).

Даний облік призначений для забезпечення розшуку втраченої (викраденої, загубленої), встановлення належності виявленої (вилученої, знайденої, добровільно зданої) зброї.

ІП «Зареєстрована зброя». В ІП «Зареєстрована зброя» підлягають відомості щодо зброї, що має серії та індивідуальні заводські (фабричні) номери, перебуває в користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яким надано відповідно до законодавства дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення, та яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»): нарізної, комбінованої, гладко ствольної, газової, пневматичної, холодної, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Використання даної підсистеми надає можливість моніторингу та відстеження в автоматизованому режимі терміни перереєстрації зброї, власників зброї, які порушують чинне законодавство, та у яких треба вилучити зброю, інформаційного обміну між підрозділами ДІАЗ (УІАЗ) і НДЕКЦ при розкритті кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, а також виявлення серед осіб, на яких зареєстрована вогнепальна зброя, осіб, які притягуються до кримінальної, адміністративної відповідальності та якщо на таких осіб у ІБнД є інформація про наявність категорії «наркоман» або «споживач наркотиків».

Крім того, частина інформації про зброю надходить також з інших інформаційних підсистем. Наприклад, у ІП «Статистика 2012» містяться дані про осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності та раніше засуджені за статтями КК України за незаконний обіг зброї, в ІП «Єдиний облік» та «Злочин» концентруються дані про нерозкриті злочини, що вчинені із використанням вогнепальної зброї. Інформаційно- пошукова система «Оріон» призначена для обробки, накопичення та аналізу оперативної інформації відносно осіб, які готують чи вчинили тяжкі злочини з використанням вогнепальної зброї або вибухівки і проходять по справах оперативного обліку та за повідомленнями негласного апарату і представляють оперативний інтерес для інших ОВС України.

Практика боротьби з незаконним обігом зброї переконливо свідчить, що без використання відомостей, які містяться в різних інформаційних системах, гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень даної категорії, не дають належного результату. Латентний характер цих злочинів породжує дефіцит інформації не лише про осіб, які їх скоїли, але й самих фактах злочинних проявів, викликає потребу вивчення різних відомостей, що відображають основні тенденції оперативної обстановки в цій сфері.

Однією з причин слабкості інформаційного забезпечення є відомча роз’єднаність. Зброя, яка стоїть на озброєнні Міністерства оборони, не підлягає реєстрації в інформаційних системах МВС, у той самий час умови її зберігання в зазначеному відомстві створює певні передумови для активного викрадення. З іншого боку, негативно впливає на роботу АІС «Зареєстрована зброя» та «Кримінальна зброя» незадовільна інформаційна взаємодія між ДІАЗ та УІАЗ МВС, ГУМВС, УМВС.

Таким чином, існує нагальна потреба об’єднання існуючих АІС в інтегровану комплексну багаторівневу базу з інформаційно-аналітичного забезпечення розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї. Це дозволить не тільки здійснювати накопичення інформації про події, предмети та осіб, а й дозволить проводити їх аналіз, у тому числі за однорідними константними та перемінними ознаками злочинів, вчинених аналогічним способом, відслідковувати канали його розповсюдження, встановлювати злочинні групи, що займаються незаконним обігом зброї, а також наявність їх міжрегіональних та міжнародних зв’язків, ступінь озброєності організованих структур.

ІП «Адміністративне правопорушення». Ведення обліків ІП «Адміністративне правопорушення» («Апра») здійснюється відповідно до вимог законодавства, які регламентують функціонування в органах внутрішніх справ обліків адміністративних правопорушень[48].

В ІП «Апра» обліку підлягають відомості щодо зареєстрованих в ОВС адміністративних правопорушень, за матеріалами яких уповноваженими на те працівниками ОВС складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Облік адміністративних правопорушень у системі ОВС здійснюється у тому числі для надання інформації на запити в процесі проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», а також для перевірок щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення повторно, та для формування статистичної звітності.

Внесення відомостей щодо порушень Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, до ІП «Апра» ІІПС виконується підрозділами ДАІ МВС.

Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет осіб, яких доставлено до ОВС (пункту міліції у місці проведення спортивних або інших масових заходів) за вчинення адміністративних правопорушень до ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС» та «Пізнання» здійснюються відповідно до викладених раніше вимог.

ІП «Електронний рапорт». Обліку в ІП «Електронний рапорт» підлягають відомості, які було отримано працівниками ОВС у процесі виконання ними своїх службових обов’язків або під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб (без розкриття джерела інформації і тільки відкритого характеру):

а) щодо подій, правопорушень, причетних до них осіб, пов’язаних з:

— незаконним вживанням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, збутом наркотичних засобів або психотропних речовин, вирощуванням нарковміщуючих рослин;

— виготовленням, зберіганням, реалізацією речей, предметів та речовин, заборонених або обмежених в обігу;

— зберіганням та збутом краденого;

— розукомплектуванням ТЗ;

— незаконним перебуванням іноземців та осіб без громадянства в Україні;

— місцями концентрації криміногенних осіб, дітей-правопо- рушників, дітей-бродяг;

— місцями розпусти, притонами;

б) інформація, отримана від правоохоронних органів інших держав, щодо правопорушень, скоєних на території цих держав, та причетних до них осіб;

в) інша інформація, яка може сприяти розкриттю злочинів, попередженню та профілактиці правопорушень.

ІП «Корупція». Ведення обліків ІП «Корупція» здійснюється відповідно до вимог законодавства, які регламентують функціонування в ОВС обліків корупційних правопорушень.

В ІП «Корупція» обліку підлягають відомості щодо зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень та осіб, які їх учинили.

Інформаційна система «Статистика 2012»

Інформаційна система «Статистика 2012» забезпечує керівництво МВС України, структурні підрозділі МВС України, інші правоохоронні органи статистичною інформацією. Формує статистичну звітність про стан злочинності та результати профілактичної оперативно-розшукової, слідчої та адміністративної діяльності ОВС України; забезпечує збирання і обробку статистичної інформації з усіх напрямів службової діяльності.

Порядок обліку кримінальних правопорушень визначає облік в органах внутрішніх справ кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили або підозрюються в їх учиненні, досудове розслідування за якими здійснюється слідчими органів внутрішніх справ.

Порядок діє до визначення механізму обміну інформацією, що міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та базах даних органів внутрішніх справ.

Порядок ґрунтується на Положенні про порядок ведення ЄРДР, затвердженому за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Державною податковою службою України наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69.

Облік кримінальних правопорушень забезпечується шляхом заповнення документів первинного обліку, зазначених у додатках 1-4 до Положення, та подальшому внесенні даних цих документів до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.

Основа єдиного обліку кримінальних правопорушень ґрунтується на реєстрації:

— кримінальних правопорушень на момент початку кримінального провадження;

— кримінального правопорушення, за яким особі, які його вчинила, повідомлено про підозру;

— кримінального провадження з моменту його початку та прийняття по ньому рішень;

— особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Єдина система обліку кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, визначає такі форми облікових документів:

• статистична картка на виявлене кримінальне правопорушення;

• статистична картка про наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення;

• статистична картка про заподіяні збитки, результати відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності;

• статистична картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення;

• статистична картка про рух кримінального провадження;

• статистична картка на кримінальне правопорушення, за вчинення якого особі повідомлено про підозру;

• алфавітна картка на особу, яка притягається до відповідальності як підозрювана за вчинення кримінального правопорушення;

• талон-повідомлення про прийняття до розгляду кримінального провадження судом;

• довідка про наслідки розгляду кримінального провадження судом;

• єдиний реєстр досудових розслідувань;

• журнал обліку статистичних карток.

Слідчий ОВС після внесення відомостей про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили або підозрюються в їх учиненні, до ЄРДР або редагування цих відомостей у ньому не пізніше доби, за виключенням святкових і вихідних днів, заповнює (роздруковує з Реєстру) відповідні документи первинного обліку (реквізити яких підлягали введенню або коригуванню) та завіряє їх своїм підписом.

У разі отримання матеріалів досудового розслідування з іншого правоохоронного органу заповненню (друку з Реєстру) підлягають усі наявні документи первинного обліку.

Завірені документи первинного обліку впродовж 24 годин передаються слідчим працівникові інформаційно-аналітичного підрозділу, про що вносяться відповідні відомості до журналу обліку статистичних карток.

Працівник інформаційно-аналітичного підрозділу впродовж 24 годин уносить відомості, що містяться в отриманих документах первинного обліку, до ІІПС ОВС.

На підставі відомостей, внесених до ІІПС ОВС, забезпечується формування оперативних та довідкових обліків, здійснюється аналіз стану криміногенної обстановки та результатів роботи підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії злочинності[49].

Таким чином, в складі ДІАЗ (УІАЗ) вже створено кілька десятків баз даних, спрямованих на вирішення задач МВС. Основна проблема сучасного етапу полягає вже не в тому, щоб зібрати й накопичити дані, а в тому, щоб у найкоротші строки провести якісний аналіз розрізнених фактів, виявити корисну інформацію, а також підготувати на її основі рішення, спрямоване на виявлення або розкриття конкретного кримінального правопорушення.

Ефективність впровадження інформаційно-пошукових систем, орієнтованих на професійні потреби співробітників низової ланки, які розроблені у різних регіонах України, підтверджують приклади регіональних ІІПС — АІПС «АРМОР», «СОВА», «АРГУС» (Луганська область); АІПС «Кримінал» (Донецька область), автоматизована інформаційна аналітична система об’єднаних баз даних «Немезіда» (Львівська область).

Результативність використання зазначених АІПС забезпечується впровадженням у розробку сучасних інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних:

— оперативного аналізу даних (OLAP-системи);

— пошуку та інтелектуального вибору даних (Data Mining);

— ділових інтелектуальних технологій BIS;

— інтелектуального аналізу текстової інформації.

Наприклад, аналітичні системи OLAP забезпечують:

• аналіз інформації по багатьох параметрах (наприклад, час події, її місцерозташування, характеристика події, додаткові дані тощо);

• довільні зрізи даних за найменуванням, що обираються з внутрішніх та зовнішніх джерел (наприклад, за видом злочинів);

• виконання аналітичних операцій з використанням статистичних та інших методів.

Засоби Data Mining відрізняються від засобів OLAP тим, що замість перевірки передбачуваних користувачем взаємозалежностей, вони на основі наявних даних самі можуть створювати моделі, що дозволяють якісно оцінити ступінь впливу різних досліджуваних факторів на задану властивість. Крім того, засоби Data Mining дозволяють виробляти нові гіпотези щодо характеру невідомих, але реально існуючих відносин у даних.

Таким чином, основними завданнями інтелектуального аналізу є:

— виявлення взаємозалежностей, причинно-наслідкових зв’язків, асоціацій та аналогій, визначення значень факторів часу, локалізація подій або явищ за місцем;

— класифікація подій та ситуацій, визначення профілів різних факторів;

— прогнозування ходу процесів, подій[50].

Головним завданням аналітичних інформаційних систем, що використовуються в ОВС є виявлення закономірностей в досліджуваних процесах, взаємозв’язків та взаємовпливу різних факторів, пошук великих «незвичних» відхилень, прогнозування ходу різних процесів у правоохоронній області.

На прикладі впровадження регіональних ІІПС, орієнтованих на професійні потреби співробітників низової ланки при розслідуванні конкретних кримінальних правопорушень, можна стверджувати, що вони мають більшу ефективність і потенціал підвищення аналітичної роботи, аніж загальнодержавна ІІПС.

Досвід розробки інформаційно-аналітичного забезпечення операти- вно-розшукової діяльності, накопичений фахівцями УІАЗ окремих областей України становить безперечний інтерес для розкриття кримінальних правопорушень.

Зокрема, ІАІС «Немезіда» (УМВС України в Львівській області) об’єднує розрізнені галузеві та відомчі інформаційно-пошукові системи та банки даних у єдине ціле і забезпечує видачу об’єднаної інформації щодо об’єкта, який перевіряється.

На прикладі впровадження регіональних ІІПС, орієнтованих на професійні потреби співробітників низової ланки при розслідуванні конкретних кримінальних правопорушень, можна стверджувати, що вони мають більшу ефективність і потенціал підвищення аналітичної роботи, аніж загальнодержавна ІІПС.

Відмінною рисою ААІС «СОВА», «ОРІОН-СОВА» (ГУМВС України в Луганській області) «СОВА» є вибір оптимального рівня інтеграції в єдиний інформаційний масив усіх наявних в УІАЗ ГУМВС відомчих інформаційних ресурсів, а також баз даних інших відомств (Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби, Міністерства доходів), мета якої полягає не тільки у визначенні зв’язків між одиницями інформації, але й у встановленні причин таких зв’язків. У цій інформаційно-аналітичній системі реалізуються функції візуального подання результатів аналізу даних, у вигляді логічно структурованого досьє, відображення зв’язків об’єкта у вигляді графічної схеми (ТВАД-техно- логії), аналіз інформації з використанням ГІС-технологій та інших способів структурування вихідної інформації, виявлення подібності злочинів та об’єднання їх у серію[51].

В автоматизованій аналітично-інформаційній системі «АРГУС» реалізовано функції ідентифікації особи за ознаками зовнішності. Вона створює умови для встановлення осіб невпізнаних трупів, розшуку безвісти зниклих, перевірки та встановлення установочних даних на осіб, що їх приховують, а також ідентифікації злочинців за їх зображеннями у відеопотоці, що надходить у реальному часі.

У зазначеній системі реалізовано технології ідентифікації особи за однією з груп біометричних параметрів, а саме — за ознаками зовнішності обличчя.

Як первинні джерела біометричних шаблонів бази даних системи «АРГУС» можуть виступати: фотографія портретного типу (для подальшого сканування); фотопортрет особи, поданий у цифровому вигляді (графічний файл); цифровий «відео потік» (окремий фрагмент у вигляді медіафайлу, або відеосигнал, що надходить у реальному часі).

Однією з головних функцій системи «АРГУС» є здійснення процесу «кодування» вихідного файлу зображення особи (уже наявного в ІБнД, або вперше отриманого в результаті цифрової фото (відео-) зйомки або сканування фотографії). Результуючий файл (біометричний шаблон), представлений в особливому векторному форматі, безпосередньо пов'язаний з фотозображенням конкретного об’єкта ІБнД, і надалі використається системою «АРГУС» для виконання

функцій верифікації або ідентифікації статичних образів або цифрових відеопотоків.

Як базові носії інформації про певну особу система використовує фотографічні зображення з масивів ІБнД, а також фрагменти відеозапи- су. Зазначена фототека має нерозривний зв’язок з іншими атрибутами конкретної фізичної особи, та у сукупності створює детальну структуру безпосередніх зв’язків всіх об’єктів обліку. Ідентифікація відбувається за методикою, що використовується в портретній експертизі. Програма в автоматизованому режимі обробляє введені зображення, описує їх, виділяючи розташування й форму очей, зіниць, ширину перенісся, вилиць, губ тощо. Також в автоматичному режимі відбувається і порівняння з іншими зображеннями, що вводяться в систему.

АІС «Кристал» забезпечує вирішення комплексу завдань з формування, аналізу й контролю інформаційного масиву, який містить відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які їх вчинили.

АІС «Парус» призначена для автоматизації збирання, накопичення, аналізу та узагальнення різних статистичних показників з метою своєчасної всебічної оцінки службової діяльності ОВС ГУМВС України в Луганській області[52].

Отже, важливим засобом інформаційно-аналітичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів є спеціалізовані інформаційні системи, котрі реалізують спеціальні технології активного інформаційного пошуку.

2.2.

<< | >>
Источник: Бірюкова В. В. та ін.. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [текст]підручн. / за заг. ред. Бірюкова В. В. [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов] - К. : «Центр учбової літератури»,2014. - 288 с.. 2014

Еще по теме Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України:

 1. Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
 2. Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
 3. Чи є підставою для залишення позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) без руху в разі, якщо до них додано копію документа, а не оригінал, що підтверджує сплату судового збору, а також оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?
 4. Чи підлягає зменшенню пропорційно до розміру задоволених позовних вимог сума судового збору, сплаченого за мінімальною ставкою, а також сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?
 5. Чи потрібно сплачувати за подання заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? Чи можливо вимагати стягнення з боржника, наприклад, витрат на правову допомогу?
 6. ПОЛОЖЕННЯ про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України
 7. Розділ 1 Загальні положення інформаційно-довідкового забезпечення кримінальних проваджень
 8. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 9. Обліки. Основи класифікації інформаційно- пошукових систем підрозділів МВС та інших відомств
 10. Геоінформаційні технології в інформаційно-довідковому забезпеченні кримінальних проваджень
 11. Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України
 12. 2.4. Інформаційні системи Державної прикордонної служби України
 13. Аналітично-пошукові можливості сучасних інформаційних систем та використання результатів аналізу в кримінальному провадженні
 14. Зміст
 15. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 16. Додатки
 17. ТЕМА 8.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -