<<
>>

§ з. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження

У частині 3 ст. 15 ЦПК зазначено, що юрисдикція загальних судів поширюється на справи наказного провадження. Наказне проваджен­ня є новим видом провадження в цивільному судочинстві.

Видача су­дового наказу за правилами, передбаченими розд. 2 ЦПК, допускаєть­ся лише у зв'язку з відносинами, спори по яких віднесені до компетен­ції судів загальної юрисдикції.

Характерним для цього виду провадження є наявність спірних правовідносин між сторонами, але в силу очевидності права вимоги заявника виключається спір про наявність самого права. З огляду на вимогу процесуальної економії, судове провадження по видачі судово­го наказу здійснюється у спрощеній процесуальній формі і повністю обумовлене правовою природою матеріально-правових вимог, які під­лягають захисту. У частині 1 ст. 95 ЦПК зазначено, що судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за резуль­татами розгляду вимог, передбачених ст. 96 ЦПК про стягнення з борж­ника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. А тому судове провадження по видачі судового наказу можна визначити як специфічну форму захисту прав і інтересів кредитора як особи, що обґрунтовує безспірними докумен­тами свою вимогу до сторони, яка не виконує зобов'язань.

Уведення наказного провадження дозволяє прискорити розгляд судом справ, які мають безспірний характер, а відповідно прискорити процедуру виконання, розвантажити суди від справ, що можуть бути вирішені у спрощеному судочинстві.

Стаття 96 ЦПК перераховує вимоги, на які поширюється юрисдик­ція загальних судів. У цій статті вказано, що судовий наказ може бути видано, якщо:

1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;

2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспорних засобів боржника;

3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово- комунальних послуг, телекомунаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річ­них, нарахованих на суму заборгованості;

4) заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в роз­мірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповід­ного віку, якщо ця вимога не пов'язяна із встановленням чи оспорю­ванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

5) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встанов­лення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § з. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження:

 1. ЗМІСТ
 2. Поняття «компетенція (юрисдикція) судів щодо розгляду цивільних справ»
 3. 4, Процесуальний порядок та наслідки відкриття провадження у справі
 4. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 5. Стаття 107. Суд першої інстанції
 6. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 7. § з. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження
 8. § 4. Юрисдикція суду щодо справ окремогопровадження
 9. § 4 . Підстави відмови у відкритті провадження у справі
 10. § 5. Порядок наказного провадження, скасування та оскарження судового наказу
 11. § 2. Природа окремого провадження
 12. Як правильно розуміти положення ст. 16 ЦПК щодо недопущення розгляду в одному провадженні вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства? Чи можна за правилами ЦПК, наприклад, розглядати позов про визнання незаконним рішення суб'єкта владних повноважень та про визнання права власності на нерухомість?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -