<<
>>

Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?

Висновок експертизи буде доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.

У разі, коли висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов, тобто проведений відповідною експертною установою за її клопотанням, чи клопотанням адвоката, то такий висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці. Якщо відносно цього письмового доказу в судовому засіданні виникнуть спірні питання, то в залежності від того, яке значення має наявність у справі такої експертизи, в залежності від характеру матеріально-правового спору, суд повинен поставити на обговорення питання про призначення відповідної експертизи.

Наведемо такий приклад із судової практики.

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача про стягнення вартості товару, отриманого ним за договором, та штрафу за порушення умов цього договору і пені за несвоєчасну оплату поставленого товару.

Відповідач позов не визнав, стверджуючи, що договір ним не укладався, товар згідно з накладними він не отримував, а всі надані позивачем докази є підробленими.

Рішенням суду першої інстанції у позові відмовлено з тих підстав, що подані позивачем докази є фальсифікованими відповідно до висновків проведених судових експертиз, товару відповідач не отримував і, відповідно, ніякої заборгованості не має.

Суд другої інстанції рішення суду скасував і ухвалив власне рішення про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з того, що суд не дослідив висновки повторних і додаткових судових експертиз, що спростовують твердження відповідача про фальсифікацію документів.

Верховний Суд України 11.03.2002 р. скасував усі ухвалені у справі судові рішення та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції з наступних підстав.

Судові рішення обох судових інстанцій ґрунтуються на висновках різних експертиз (техніко-криміналістичних, почеркознавчих), які мають суперечливий характер і судом не призначалися. Ці експертизи проводились за постановами слідчих органів у ході розслідування кримінальної справи, провадження у якій закрито постановою слідчого у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Відповідно до процесуального закону доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд у визначеному законом порядку встановлює наявність або відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертиз.

За змістом вимог процесуального закону обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженими певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Для роз'яснення питань, які виникають у вирішенні спору і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

Таким чином, особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення (вручення) їй ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність.

Лише за цих умов висновок експерта набуває доказової сили. Невиконання цих вимог робить неможливим використання висновку експерта як доказу у справі.

Ухвалюючи судове рішення про скасування рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов, суд другої інстанції виходив з того, що спірний договір є укладеним, товар позивачу передано. Такий висновок зроблено лише на підставі матеріалів проведених експертиз, усупереч вимогам закону про те, що ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, та вимогам про оцінку судом доказів у результаті всебічного, повного й об'єктивного розгляду в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Разом з тим, судами не дана оцінка іншим доказам у справі. Доводи відповідача про можливість використання втрачених бланків, останнього аркуша іншого договору, відсутність бухгалтерських даних про надходження товару, посилання на висновки ревізій та перевірок і доводи про те, що застосована судом відповідальність не ґрунтується на договорі та вимогах чинного законодавства, залишились неспростованими (Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм І Відп.ред. І.Б. Шицький. - К., 2005. - С. 107-109).

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?:

  1. ЗМІСТ
  2. Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?
  3. Порядокрозгляду цивільно-правових спорів у третейському суді
  4. 2.2. Провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, до судового розгляду
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -