Стаття 162. Поняття охорони земель

Охорона земель - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

(Стаття 162 із змінами, внесеними згідно із Законом M3404-IV від 08.02.2006)

Аналогічне наведеному у коментованій статті визначення (за винятком незначних редакційних відмінностей) міститься й у ст. 1 ЗУ "Про охорону земель".

ГОСТ 26640-85 "Охрана природи. Земли. Термини и определения" визначає охорону земель як "комплекс организационно-хозяйственньїх агрономических, технических, мелио-ративних, жономических и правових мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающий состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользо-вания землями".

Регулятивного значення визначення охорони земель не має.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 162. Поняття охорони земель:

 1. 1. Поняття і зміст правової охорони земель
 2. 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель
 3. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 4. Стаття 163. Завдання охорони земель
 5. Стаття 1 64. Зміст охорони земель
 6. 2.2. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення
 7. 5. Нормування та стандартизація у сфері використання й охорони земель
 8. 9. Державний контроль за використанням та охороною земель
 9. 4. Державний контроль за використанням та охороною земель
 10. Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель
 11. § 1. Державний контроль за використанням та охороною земель
 12. Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
 13. 3. Планування використання та охорони земель
 14. Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель
 15. Глава 35 Економічне стимулювання раціональноговикористання та охорони земель
 16. § 2. Громадський контроль за використанням та охороною земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -