Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель

1.Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних ресурсах, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів.

2.Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.

До частини першої. Коментована норма згадує лише два види органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель" згадує також "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики". Фактично ж законодавство ще більше розширює цей перелік. Контроль здійснюється органами:

Держкомзему України ("уповноважений орган виконавчої влади по земельних ресурсах"). У складі Держкомзему діє спеціальний "урядовий орган державного управління" -Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель, основним завданням якої є організація здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (статус визначається ПКМ "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" від 25.12.2002 №1958; див. також коментар до ст. 15 ЗКУ, ст. 6 ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). Так, протягом 2006 року Держземінспекцією та інспекційними підрозділами проведено 102 тис. перевірок дотримання вимог земельного законодавства, виявлено 67 тис. порушень. Видано близько 64,5 тис. приписів про усунення виявлених порушень, складено понад 50,5 тис. протоколів про адміністративні правопорушення, а по решті порушень направлені клопотання про їх усунення. Винесено 44,8 тис. постанов про накладення адміністративних стягнень.

Мінприроди України ("спеціально уповноважений орган з питань екології та природних ресурсів"), у складі якого діє Державна екологічна інспекція (статус визначається ПКМ "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" від 17.11.2001 №1520; див. також ст. 14 ЗКУ, ст. 6 ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель");

Мінагрополітики України (у його складі - Державний технологічний центр охорони родючості грунтів Міністерства аграрної політики України, або Центрдержродючість) -див. ПКМ від 04.08.2000 №1218 "Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів"; Положення про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів "Центрдержродючість", затверджене Наказом Мінагрополітики України 01.09.2000 №167. Див. також ст. 8 ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель");

МОЗ України (санітарно-епідемічна служба в його складі) - див. ПКМ "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від 22.06.1999 №1109;

Мінрегіонбуду України (а саме інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) - ПКМ "Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль" від 25.03.1993 №225;

місцеві державні адміністрації - ст. 16 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації", ст. 17 ЗКУ.

Так, органи Держкомзему (Держземінспекція) можуть в межах розглядати справи про адміністративні правопорушення та застосовувати заходи адміністративної відповідальності відповідно до ст.ст. 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56 КУпАП (див. також ст.ст. 158-161 ЗКУ та коментар до них).

Органи Мінприроди України (Держекоінспекція) відповідно до КУпАП (ст. 242-1) розглядають справи про адміністративні правопорушення земельного законодавства (див., зокрема, ст. 52-55 КУпАП). Також органи Мінприроди наділені правом відповідно до Поста­нови Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" від 29.10.1992 приймати рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності, що порушує право власності на землю, якщо вона здійснюється з порушенням природоо­хоронного законодавства.

Органи прокуратури мають своїм завданням захист від неправомірних посягань прав і свобод людини та громадянина. Прокурор при виявленні порушень законодавства має право вносити протести, порушувати в установленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, а так само давати приписи про усунення очевидних порушень закону, звертатись у певних випадках до суду або господарського суду в інтересах держави або громадян (ст.ст. 20, 22, 33 ЗУ "Про прокуратуру").

Спроба здійснити розмежування повноважень із контролю за використанням та охороною земель між різними органами зроблена у ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель", проте вважати її успішною не можна. Зокрема, ст. 5 Закону покладає державний "контроль за використанням та охороною земель" на Держкомзем України, а державний контроль за "додержанням законодавства про охорону земель" - на Мінприроди. Ефективність такого рішення викликає великий сумнів.

До частини другої. Порядок здійснення державного контролю за використанням і охороною земель визначається спеціальним ЗУ "Про державний контроль за використанням та охороною земель". Також правове регулювання відносин із здійснення контролю у цій сфері здійснюється законодавством, що визначає засади притягнення до різних видів юридичної відповідальності (КУпАП, ГК України, та ін.), визначає статус контролюючих суб'єктів (ПКМ від 25.12.2002 №1958 "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель", від 17.11.2001 №1520 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" та ін.), Накази Державного комітету України по земельних ресурсах 12.12.2003 №312 "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель", від 18.05.2004 №147 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення", від 14.12.2004 №407 "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства", від 19.05.2005 №132 "Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за вико­ристанням та охороною земель", Наказ Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення проваження у справах про адміністративні правопорушення при притягненні до відповідальності порушників земельного законодавства" від 11.05.2005 №40).

Існує думка, за якою посадові особи Держекоінспекції та Держземінспекції під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) повинні дотримуватись вимог ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Застосу­вання закону до відносин щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель істотно знизить ефективність контрольних заходів (див., наприклад, положення ст. 6 Закону, що встановлюють надзвичайно жорсткі рамки для проведення позапланових перевірок).

З огляду на це, постає питання, чи дійсно цей загальний Закон був спрямований на скасування вже існуючий спеціальних контрольних механізмів у сфері використання та охорони земель, особливо, враховуючи, що такі контрольні механізми стосуються не лише господарської діяльності? Питання є спірним, проте автори схиляються до негативної відповіді на нього.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель:

 1. 9. Державний контроль за використанням та охороною земель
 2. 4. Державний контроль за використанням та охороною земель
 3. § 1. Державний контроль за використанням та охороною земель
 4. Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
 5. Розділ 24 Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів
 6. Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель
 7. § 2. Громадський контроль за використанням та охороною земель
 8. Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель
 9. Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель
 10. 1. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель
 11. 1.6. Землеустрій як функція державного управління у сфері використання і охорони земель
 12. 2. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони
 13. 3. Планування використання та охорони земель
 14. Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель
 15. 5. Нормування та стандартизація у сфері використання й охорони земель
 16. Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель
 17. 2. Правове регулювання використання та охорони земель історико-культурного призначення
 18. § 1. Загальна характеристика і зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
 19. Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -